Rozwiązywanie problemów

 • Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zwiększania głośności przez przynajmniej osiem sekund, aby uruchomić urządzenie. Jeśli telefon nie reaguje, podłącz go do zasilania i ładuj go przez maksymalnie 30 minut, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli to nie pomoże, zanieś telefon, dowód zakupu i kartę gwarancyjną do pobliskiego autoryzowanego centrum obsługi klienta realme w celu naprawy.

  Aby utrzymać telefon w dobrym stanie, zaleca się wykonywanie następujących czynności:
  * Okresowo czyść pamięci podręczne i skanuj telefon w poszukiwaniu wirusów w [Centrum bezpieczeństwa] oraz uruchamiaj go ponownie raz na tydzień.
  * Odinstaluj aplikacje, które są zbędne lub zawierają błędy.
  * Unikaj uruchamiania zbyt wielu aplikacji jednocześnie. Kliknij „Zakończ wszystkie”, aby zamknąć aplikacje działające w tle.
 • Jeśli telefon często uruchamia się ponownie lub wyłącza się samoczynnie, wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli problem występuje podczas używania danej aplikacji, odinstaluj ją i sprawdź, czy problem ustąpił.
  2. Upewnij się, że przyczyną problemu nie są nieprawidłowe czynności, takie jak przypadkowe dotknięcie i naciśnięcie przycisku zasilania. Etui telefonu może także wywierać nacisk na jego przyciski.
  3. Telefon może samoczynnie uruchamiać się ponownie lub wyłączać się podczas używania w bardzo zimnym lub gorącym środowisku.
  4. Wyjmij kartę SIM, sprawdź, czy nie jest uszkodzona lub rozmagnesowana, a następnie włóż ją z powrotem i sprawdź, czy to rozwiązało problem.
  5. Podłącz telefon i ładuj go przez 30 minut, a następnie wymuś ponowne uruchomienie telefonu i sprawdź, czy to rozwiązało problem.
  6. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Dodatkowe ustawienia] > [Automatyczne wł./wył.] i sprawdź, czy ustawiono automatyczne wyłączanie telefonu.
  7. Wybierz kolejno [Centrum bezpieczeństwa] > [Skanowanie w poszukiwaniu wirusów], przeskanuj telefon w poszukiwaniu wirusów, złośliwych wtyczek lub programów i odinstaluj niebezpieczne lub niestabilne aplikacje innych firm.
  8. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Aktualizacje systemu], wykryj i zaktualizuj telefon do najnowszej wersji systemu ColorOS.
  9. Skontaktuj się z zespołem obsługi realme lub zanieś telefon, dowód zakupu i kartę gwarancyjną do pobliskiego punktu serwisowego realme w celu naprawy.
 • 1. Użyj oryginalnego kabla do ładowania realme i adaptera USB.
  2. Sprawdź kabel do ładowania i adapter USB pod kątem śladów uszkodzeń i upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. Użyj innego kabla do ładowania i adaptera USB, a następnie spróbuj ponownie.
  3. Sprawdź temperaturę ładowania. Ładowanie przy temperaturze powyżej 45°C spowoduje spadek wydajności baterii, obniżając szybkość ładowania i wydłużając jego czas.
  4. Zamknij aplikacje w tle i unikaj używania telefonu podczas ładowania.

  Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z zespołem obsługi realme lub zanieś telefon, akcesoria do ładowania, dowód zakupu i kartę gwarancyjną do pobliskiego punktu obsługi klienta realme, gdzie uzyskasz profesjonalną pomoc.
 • 1. Zdejmij etui telefonu
  2. To normalne, że telefon nagrzewa się podczas ładowania, grania w gry, oglądania filmów, wykonywania połączeń lub używania Internetu przy połączeniu z wolną siecią komórkową, gdyż czynności te zużywają dużo mocy. Zaleca się również wykonywać połączenia telefoniczne lub używać Internetu w miejscu o dobrym zasięgu sygnału. Jeśli telefon nagrzewa się z czasem lub przekracza normalny zakres użytkowania, należy zaprzestać korzystania z telefonu i odłożyć go na chwilę.
  3. Uruchom telefon ponownie i upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję systemu ColorOS.
  Jeśli problem nie ustępuje, zanieś telefon, dowód zakupu i kartę gwarancyjną do pobliskiego punktu obsługi klienta realme, gdzie uzyskasz profesjonalną pomoc. 
 • 1. Sprawdź swoją lokalizację i upewnij się, że mieści się ona w obrębie sieci operatora. Jeśli jesteś poza zasięgiem sieci, może to wpłynąć na sygnał połączenia z Internetem i siecią telefonii komórkowej lub je przerwać.
  2. Jeśli telefon jest w etui ochronnym innej firmy, wyjmij go z niego, gdyż może to wpłynąć na siłę sygnału.
  3. Sprawdź ustawienia telefonu:
  Sprawdź, czy karta SIM jest włączona.
  Dostosuj ustawienie [Preferowany typ sieci], wybierając opcję [4G/3G/2G (Auto.)].
  Jeśli telefon jest połączony z siecią VPN, rozłącz się z nią.
  Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Dual SIM i sieć komórkowa] lub [Dual SIM i sieć telefonii komórkowej] > [Informacje o karcie SIM] > [Nazwa punktu dostępu] i przywróć domyślne ustawienia APN.

  4. Wyjmij kartę SIM, sprawdź, czy jest uszkodzona, wyczyść jej układ scalony i włóż kartę z powrotem lub spróbuj włożyć do telefonu inną kartę SIM i zobacz, czy rozwiąże to problem.
  5. Uruchom telefon ponownie lub wymuś jego ponowne uruchomienie.
  6. Zaktualizuj system do najnowszej wersji.
  7. Wykonaj kopię zapasową danych i przenieś je, a następnie przywróć telefon do pierwotnego stanu i pierwotnych ustawień.
  8. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy przyczyną są problemy po stronie operatora.
 • 1. Sprawdź swoją lokalizację i spróbuj wykonać/odebrać połączenia w innych miejscach. W strefach pozbawionych sygnału podczas połączeń telefonicznych możesz słyszeć zakłócenia. W sprawach związanych z siecią należy konsultować się operatorem sieci.
  2. Jeśli głos brzmi normalnie, gdy jest odtwarzany przez głośnik, sprawdź słuchawkę telefonu. Jeżeli dźwięk jest dalej niewyraźny, możliwe, że przyczyną problemu jest system telefonu lub operator sieci.
  3. Słuchawka telefonu nie działa prawidłowo, gdy jest zasłonięta lub zabrudzona. Wyczyść słuchawkę czystą szczotką o miękkim włosiu lub wacikiem bawełnianym.
  4. Wyjmij telefon z etui lub zdejmij ochraniacz ekranu (akcesoria te mogą zasłaniać słuchawkę), a następnie spróbuj ponownie.
  5. Sprawdź połączone akcesoria i zobacz, czy zestaw słuchawkowy działa w połączeniu z innymi telefonami.
  6. Uruchom telefon ponownie i zaktualizuj system ColorOS.
  7. Jeśli nie słyszysz wyraźnie głosu konkretnej osoby, możliwe, że problem leży po stronie jej telefonu.
 • 1. Jeśli znajdujesz się w miejscu o słabym sygnale, zmień lokalizację i spróbuj ponownie. Jeśli telefon jest w etui, zdejmij je, gdyż metalowe etui będzie zakłócać sygnał.
  2. Upewnij się u operatora, czy masz zakupione plany taryfowe, a na danej karcie SIM wciąż są niewykorzystane dane.
  3. Włóż kartę SIM ponownie lub spróbuj włożyć do telefonu inną kartę SIM.
  4. Sprawdź ustawienia telefonu:
  Upewnij się, że wyłączono [Tryb samolotowy] i [Wi-Fi] oraz włączono mobilną transmisję danych.
  Jeśli telefon jest połączony z siecią VPN, rozłącz się z nią.
  Dostosuj ustawienie preferowanego typu sieci, wybierając opcję [4G/3G/2G (Auto.)].
  Zmień lub zresetuj ustawienia operatora sieci.

  5. Uruchom telefon ponownie i sprawdź, czy to rozwiązało problem.
  6. Wykryj i zaktualizuj wersję systemu ColorOS
  7. Wykonaj kopię zapasową danych telefonu i przenieś je, a następnie przywróć telefon do pierwotnego stanu i pierwotnych ustawień.
  8. Wiele aplikacji działających w tle zużywa szybkość sieci, dlatego należy zamykać aplikacje, które nie są aktualnie używane. Przykładowo pobieranie plików w tle podczas oglądania filmów w Internecie może wpłynąć na szybkość ich buforowania.
 • 1. Jeśli problem występuje podczas używania konkretnych aplikacji, usuń problematyczne aplikacje i pobierz je ze sklepu Google Play lub oficjalnego sklepu realme zamiast z innych źródeł.
  2. Zamknij nieużywane aplikacje działające w tle.
  3. Wyczyść pamięci podręczne i przeskanuj urządzenie w poszukiwaniu zagrożeń.
  4. Usuń zdjęcia, muzykę, wiadomości, filmy lub inne pliki, których nie potrzebujesz.
  5. Wybierz [Czyszczenie i przyśpieszenie działania], aby zoptymalizować działanie telefonu. Możesz także kliknąć [Pełne czyszczenie], aby wyczyścić pliki pamięci i niepotrzebną pamięć podręczną w celu zwolnienia dodatkowego miejsca w pamięci telefonu.
  6. Ogranicz używanie dynamicznych tapet lub wtyczek z funkcją odświeżania w czasie rzeczywistym.
  7. Zaktualizuj system do najnowszej wersji i uruchom telefon ponownie raz na tydzień, aby wyczyścić zepsute lub uszkodzone pamięci podręczne i zapobiec błędom aplikacji, tym samym zwiększając komfort użytkowania urządzenia.
 • 1. Sprawdź sygnał Wi-Fi na pasku stanu. Upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu routera, a odbierany sygnał jest wystarczająco silny.
  2. Gdy łączysz się z publiczną siecią Wi-Fi, szybkość sieci może być wolna ze względu na zbyt dużą liczbę użytkowników. Spróbuj połączyć się z innymi sieciami Wi-Fi i sprawdź, czy rozwiąże to problem.
  3. Wyczyść pamięci podręczne i niepotrzebne pliki z telefonu oraz przeprowadź skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń.
  4. Jeśli jesteś administratorem sieci Wi-Fi, uruchom router ponownie.
  5. Sprawdź u operatora, czy w Twoim obszarze nie ma awarii lub ograniczeń sieci.
 • 1. Upewnij się, że router jest włączony i jesteś w jego zasięgu.
  2. Spróbuj połączyć się z siecią Wi-Fi na innych telefonach. Jeśli inne telefony również nie mogą się z nią połączyć, zwróć się o pomoc do operatora sieci.
  3. Sprawdź, czy wprowadzano prawidłowe hasło do sieci Wi-Fi. Jeśli nie można połączyć się z zapisaną siecią Wi-Fi, zapomnij ją, a następnie wprowadź hasło i nawiąż połączenie ponownie.
  4. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Dodatkowe ustawienia] > [Zarządzanie aplikacjami] > [Wszystkie] > [Ustawienia Wi-Fi] i wyczyść dane i pamięć podręczną. Następnie spróbuj połączyć się z siecią Wi-Fi ponownie.
  5. Uruchom telefon ponownie.
  6. Upewnij się, że router jest podłączony do modemu. Uruchom router ponownie, odczekaj dziesięć minut i spróbuj jeszcze raz połączyć się z siecią Wi-Fi.
  7. Upewnij się, że każdy kabel został poprawnie podłączony i nie jest uszkodzony. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
  8. Wykonaj kopię zapasową danych i przenieś je, a następnie przywróć telefon do fabrycznych ustawień. 
 • 1. Sprawdź, czy masz dobre połączenie z siecią.
  2. Wybierz kolejno [Ustawienia]> [Dodatkowe ustawienia]> [Data i godzina], a następnie włącz opcję [Ustaw automatycznie]. Usługi Google Play synchronizują się z serwerami głównymi na potrzeby wysyłania i odbierania danych. W tym celu urządzenie musi mieć prawidłowo ustawioną datę i godzinę.
  3. Wybierz kolejno [Zarządzanie aplikacjami] > [Wszystkie] > [Menedżer pobierania] i stuknij opcję [Włącz], aby włączyć aplikację.
  4. Wybierz kolejno [Zarządzanie aplikacjami]> [Wszystkie] > [Sklep Google Play], a następnie kliknij [Wyczyść dane] i [Wyczyść pamięć podręczną]. Wyczyść również dane aplikacji „Google Services Framework”.
  5. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj usunąć swoje konto Google z urządzenia i dodać je ponownie.
 • 1. Upewnij się, że urządzenia, które próbujesz sparować, znajdują się w odległości 10 metrów od siebie.
  2. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Bluetooth] i włącz [Widoczność telefonu].
  3. Podczas łączenia w parę oba urządzenia Bluetooth poproszą o wprowadzenie kodu parowania. Upewnij się, że kod jest prawidłowy.
  4. Niektóre urządzenia mają system inteligentnego zarządzania energią, który może wyłączać funkcję Bluetooth, gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Jeśli telefonu nie można sparować, upewnij się, że zarówno on, jak i urządzenie, z którym chcesz go sparować, są w pełni naładowane lub podłączone do zasilania.
  5. Uruchom telefon ponownie i upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu.
 • 1. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Dodatkowe ustawienia] > [Zarządzanie aplikacjami] > [Zainstalowane] > wybierz aplikację, która nie działa poprawnie, a następnie kliknij [Wyczyść dane] i [Wyczyść pamięć podręczną].
  2. Zainstaluj aplikację ponownie.
 • 1. Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią.
  2. Wybierz kolejno [Ustawienia] >[Powiadomienia i pasek stanu] >[Zarządzaj powiadomieniami], kliknij aplikację i włącz opcję [Zezwalaj na powiadomienia].
  3. Upewnij się, że wyłączono [tryb niskiego poboru mocy], [tryb samolotowy] i [Czas ciszy] lub [tryb Nie przeszkadzać].
  4. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Bateria] > [Oszczędzanie energii], wybierz aplikację i wyłącz funkcje [Zamrożenie aplikacji działających w tle], [Optymalizacja nieprawidłowo działających aplikacji] i [Drzemka].
  5. Kliknij przycisk menu i przesuń palcem w dół strony aplikacji, aż zobaczysz ikonę kłódki w górnym rogu, która służy do zezwolenia na działanie aplikacji w tle.
  6. Wybierz kolejno [Menedżer telefonu] lub [Centrum bezpieczeństwa] bądź [Bezpieczeństwo] > [Uprawnienia prywatności] > [Menedżer rozruchu] i włącz przycisk, aby zezwolić na uruchamianie aplikacji przy rozruchu i w tle.
  7. Sprawdź, czy w sklepie [Play Store] dostępne są aktualizacje aplikacji, i pobierz najnowszą wersję.
  8. Zaktualizuj system do najnowszej wersji.
 • 1. Uruchom telefon ponownie i sprawdź, czy to rozwiązało problem.
  2. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Zarządzanie aplikacjami] i znajdź aplikację Aparat. Kliknij ją, a następnie wyczyść jej dane i pamięć podręczną.
  3. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Bezpieczeństwo] > [Uprawnienia]. Kliknij [Aplikacje], kliknij aplikację aparatu innej firmy, której chcesz użyć, a następnie zezwól jej na korzystanie z aparatu.
  4. Zaktualizuj telefon do najnowszej wersji.
 • 1. Uruchom telefon ponownie i upewnij się, że masz najnowszą wersję.
  2. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, a następnie przywróć domyślne ustawienia systemowe i sprawdź, czy to rozwiązało problem.

  Informacja: Nie należy wykonywać rootingu telefonu samodzielnie. Operacja ta może uszkodzić system telefonu i spowoduje utratę jego gwarancji.

  Jeśli problem nie ustępuje, zanieś telefon, dowód zakupu i kartę gwarancyjną do pobliskiego punktu serwisowego realme, gdzie uzyskasz profesjonalną pomoc.
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions