Data ostatniej aktualizacji: 21 lutego 2020

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (z siedzibą pod adresem No.178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing, P.R. China) i jej podmioty stowarzyszone (w tym między innymi ASCENSION INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED) (zwane dalej "realme", "my lub "nasz") zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika.

realme jest „administratorem danych” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) (RODO). Oznacza to, że przestrzegamy przepisów RODO i jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących sposobu zbierania i wykorzystywania danych osobowych.

W rezultacie opracowaliśmy Zasady Ochrony Prywatności, które regulują to, jak gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przesyłamy i przechowujemy dane osobowe użytkowników podczas korzystania przez nich z naszych stron internetowych, urządzeń lub aplikacji mobilnych i usług. Prosimy o uważne przeczytanie informacji dotyczących naszych praktyk z zakresu ochrony prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów (lub usług) lub przekazaniem nam swoich danych osobowych.

Te Zasady pozwolą naszym użytkownikowi zrozumieć:
1. Definicje

2. Jak używamy ‘ciasteczek’ oraz podobnych technologii?

3. Sposób zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika
4. Sposób przechowywania danych osobowych użytkownika
5. Sposób ujawniania danych osobowych użytkownika
6. Sposób ochrony danych osobowych użytkownika
7. Prawa użytkownika do jego danych osobowych
8. Sposób postępowania z danymi osobowymi dzieci
9. Usługodawcy zewnętrzni i ich usługi
10. Sposób przesyłania danych osobowych użytkownika na świecie
11. Sposób aktualizowania niniejszych Zasad ochrony prywatności
12. Kontakt z nami

 1. Definicje
  "Podmiot stowarzyszony" oznacza każdą spółkę powiązaną z realme poprzez wspólną własność lub kontrolę.
  "Strona trzecia" oznacza każdą spółkę lub osobę, która nie jest powiązana z realme przez wspólną własność lub kontrolę (tj. spółka niepowiązana) lub inne niepowiązane z firmą osoby. Stroną trzecią może być firma finansowa lub inna albo ktoś inny niż użytkownik oraz firma realme.
  "Dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

2. Jak używamy ‘ciasteczek’ oraz podobnych technologii?

1.Czym są ‘ciasteczka’

‘Ciasteczka’ (ang.cookies) to to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i przechowywane na twoim urządzeniu. Strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, wiadomości e-mail i reklamy mogą wykorzystywać pliki „cookie” i inne technologie, takie jak znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne. Nie mogliśmy uzyskać dostępu do plików cookie, które nie są ustawiane przez realme.

 1. Jak długo pliki cookies zostają na twoim urządzeniu?

(1) Sesyjne pliki cookie - takie pliki cookie będą działać tylko do momentu zamknięcia przeglądarki i nie będą przechowywane na dysku twardym. Sesyjne pliki cookie są zwykle używane do śledzenia stron w odwiedzanej witrynie, dzięki czemu można dostosować informacje w odniesieniu do konkretnej wizyty na stronie witryny.
(2) Trwałe pliki cookie - takie pliki cookie będą przechowywane na Twoim dysku twardym, dopóki aktywnie nie zdecydujesz się je usunąć lub gdy każdy plik cookie osiągnie datę ważności. Takie pliki cookie mogą służyć do przechowywania preferencji użytkownika podczas korzystania z tej witryny. Ograniczymy czas życia naszych plików cookie do maksymalnego okresu wymaganego przez obowiązujące prawo, dlatego możesz zostać zapytany o preferencje dotyczące plików cookie po upływie tego okresu.

3.Będziemy używali nasępujących typów ‘cookies’:

(1) Niezbędne pliki cookie - są to pliki cookie wymagane do działania naszej witryny i usług. Takie pliki cookie mogą obejmować na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny.
(2) Analityczne lub wydajnościowe pliki cookie - są to pliki cookie, które pozwalają nam policzyć liczbę odwiedzających naszą stronę internetową i informować nas o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej w celu ulepszenia sposobu działania tej witryny. Te pliki cookie będą umieszczane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika.
(3) Funkcjonalne pliki cookie - te pliki cookie służą do rozpoznawania użytkownika podczas odwiedzania lub powrotu do naszej witryny. Dzięki temu możemy spersonalizować zawartość tej witryny i rozpoznać Twoje preferencje podczas odwiedzania witryny (np. Wybór języka).
(4) Docelowe pliki cookie - Te pliki cookie rejestrują Twoją wizytę w naszej witrynie, odwiedzone strony i linki, które odwiedziłeś. Wykorzystamy te informacje, aby nasza strona internetowa i wyświetlana na niej reklama były bardziej adekwatne do twoich zainteresowań. W tym celu możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim. Te pliki cookie będą umieszczane tylko za wyraźną zgodą użytkownika.

 1. Nasze użycie plików cookie jest ograniczone do następujących celów:
  (1) My i nasi partnerzy używamy plików cookie lub podobnych technologii śledzenia, aby lepiej zrozumieć funkcjonalność naszego oprogramowania mobilnego na twoim urządzeniu, jak często korzystasz z aplikacji, zdarzenia, które mają miejsce w aplikacji, zagregowane użycie, dane dotyczące wydajności oraz gdzie aplikacja została pobrana. Nie łączymy informacji, które przechowujemy w oprogramowaniu analitycznym z danymi osobowymi, które możesz przesyłać w ramach naszych aplikacji mobilnych.
  (2) My i nasi partnerzy używamy plików cookie lub podobnych technologii śledzenia w celu analizowania trendów, administrowania witrynami, śledzenia ruchów użytkowników w witrynach oraz w celu gromadzenia zbiorczych informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników.
  (3) Jeśli w przeglądarce jest włączona funkcja „Nie śledź”, uszanujemy Twój wybór.
  (4) Podobnie jak większość stron internetowych, automatycznie zbieramy pewne informacje w celu analizy ogólnych trendów użytkowania i zarządzania naszymi stronami internetowymi. Informacje te mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające / wyjściowe, pliki przeglądane na naszej stronie (np. Strony HTML, grafika itp.), System operacyjny, znacznik daty / godziny i / lub dane strumienia kliknięć.
  (5) Możemy współpracować z osobami trzecimi w celu wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej lub zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie śledzenia w celu dostarczania reklam w oparciu o działania związane z przeglądaniem i zainteresowania. Użytkownik może zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, zarządzając plikami cookie i preferencjami plików cookie. Pamiętaj, że nadal będziesz otrzymywać ogólne reklamy, które nie są skierowane do żadnej konkretnej osoby.

5.Usuwanie / wyłączanie plików cookie
Pliki cookie i preferencje plików cookie są zarządzane z panelu Opcje / Preferencje przeglądarki. Zobacz poniższe instrukcje zarządzania plikami cookie w niektórych popularnych przeglądarkach:

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari for macOS

Safari for iOS

 

 1. Więcej informacji na temat plików cookie
  Więcej informacji na temat plików cookie i instrukcje dotyczące konfigurowania przeglądarki do akceptowania, usuwania lub odrzucania plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.3. Sposób zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika
realme zbiera dane osobowe, aby zapewnić bardziej wydajne działanie oraz optymalne doświadczenie użytkownika. Zbieramy dane osobowe w następujący sposób: (1) Użytkownik podaje nam te dane bezpośrednio; (2) Rejestrujemy informacje na temat interakcji użytkownika z naszymi produktami; i (3) otrzymujemy dane na temat użytkownika od stron trzecich.

To, jakie dane zbieramy, zależy od środowiska, w którym użytkownik wchodzi w interakcje z realme, oraz od wyboru użytkownika, m.in. dotyczącego ustawień prywatności oraz wykorzystywanych produktów i funkcji. Należy pamiętać, że zwykle traktujemy miejsce wysyłki zapisane w opakowaniu telefonu komórkowego jako miejsce, w którym jest on faktycznie używany, i spełniamy wymogi obowiązujących lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów dotyczących ochrony danych.

3.1 Zbierane przez nas dane osobowe
(A) Dane przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika
Usługi świadczone przez nas na rzecz użytkownika wymagają od użytkownika dostarczenia informacji bezpośrednio firmie realme. Na przykład:

(1)
Użytkownik musi podać swoje dane osobowe podczas wypełniania karty gwarancyjnej/elektronicznej karty gwarancyjnej. W ramach tych usług możemy poprosić o podanie danych osobowych w celu utworzenia profilu. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, identyfikację urządzenia, model telefonu komórkowego itp.
(2)
Jeśli użytkownik zamówi produkt, zażąda zwrotu pieniędzy lub skorzysta z płatnej usługi, w celu przetworzenia zamówienia, możemy wymagać podania danych dostawy, numeru konta bankowego, danych karty kredytowej, adresu rozliczeniowego, danych do sprawdzenia zdolności kredytowej i innych danych finansowych, rejestrów kontaktu i komunikacji, itp.
(3)
Niektóre z naszych usług umożliwiają użytkownikowi komunikowanie się z innymi osobami i udostępnianie im treści. Taka komunikacja lub udostępniane treści mogą być przesyłane za pośrednictwem naszego systemu i w nim przechowywane.
(4) Rozpoznawanie twarzy lub odcisku palca 
umożliwia użycie zapisanych wcześniej danych twarzy lub odcisku palca w celu szybkiego odblokowania urządzenia. W tym celu użytkownik musi podać dane rysów twarzy lub odcisku palca. Takie dane będą przechowywane tylko lokalnie na urządzeniu użytkownika i nie będą przesyłane na nasz serwer. W związku z tym nie jest możliwe, abyśmy ujawnili takie dane stronom trzecim lub wykorzystali je do innych celów.

Możemy prosić użytkownika o dostarczenie danych osobowych i gromadzić je w innych okolicznościach, na przykład w kontekście udziału użytkownika w losowaniu nagród lub konkursie, promocji lub działaniach marketingowych organizowanych przez nas lub przez naszych partnerów biznesowych bądź w celu wypełnienia kwestionariuszy lub dodawania treści na forach lub w blogach hostowanych przez nas lub naszych partnerów biznesowych. Przekazywane przez użytkownika informacje pomagają nam projektować i ulepszać produkty oraz usługi. Możemy powiązać informacje dotyczące użytkownika z danymi osoby trzeciej w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkownika.

(B) Informacje o korzystaniu z usług
Poza informacjami dostarczanymi przez użytkownika możemy także gromadzić informacje dotyczące sposobu korzystania przez niego z usług zbierane przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu oraz w inny sposób. Możemy gromadzić:

(1) Informacje o urządzeniu, takie jak nazwa urządzenia, model urządzenia, ustawienia regionalne i językowe, identyfikatory urządzenia (takie jak numer IMEI), informacje o sprzęcie i jego status, nawyki związane z użytkowaniem, adres IP, adres MAC, wersja systemu operacyjnego oraz ustawienia urządzenia używanego w celu uzyskiwania dostępu do usług lub usługi zewnętrznego dostawcy.

(2) Dane dziennika, takie jak godzina i czas korzystania z usługi, wyszukiwane hasła wprowadzone w usłudze oraz dane dziennika błędów. Ze względu na cechy konstrukcyjne systemu Android dzienniki błędów lub awarii zawierają ogólną sytuację w momencie wystąpienia zdarzenia i czasami mogą zawierać dane osobowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail, konto Google i Facebook. Wdrożyliśmy jednak środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że takie informacje będą wykorzystywane wyłącznie do analizy dzienników błędów, a nie na potrzeby identyfikacji osób lub w innych celach. Zazwyczaj usuwamy takie dane regularnie w ciągu trzydziestu (30) dni po ich zebraniu.
(3) Informacje o lokalizacji, takie jak informacje o sygnale GPS urządzenia lub pobliskim punkcie dostępu Wi-Fi oraz wieży sieci komórkowej, identyfikacja lokalizacji urządzenia i ID dostawcy sieci. Zapytamy użytkownika o to, które aplikacje oparte na lokalizacji chce włączyć. Użytkownik może zmienić ustawienia urządzenia dotyczące lokalizacji, na przykład zmienić lub wyłączyć metodę lub serwer wykorzystywane w usługach opartych na lokalizacji lub zmienić stopień szczegółowości informacji o lokalizacji, w celu zmiany dostarczanych nam informacji o lokalizacji.
(4) Dane głosowe. Jeśli użytkownik używa np. poleceń głosowych do sterowania urządzeniem, będziemy nagrywać (i możemy przechowywać na naszym serwerze) dane audio użytkownika.
(5) Dane albumów. Aby na przykład wyświetlić lokalizację zdjęcia oraz posortować zdjęcia i filmy, musimy zebrać współrzędne miejsca, w którym zdjęcia i filmy zostały zrobione. Gdy użytkownik wyszukuje zdjęcie, zbieramy lokalnie wprowadzone wyszukiwane hasła oraz liczbę rozpoznanych zdjęć.
(6) Aparat. Aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji aparatu fotograficznego, zbieramy dane o czynnościach użytkownika (takich jak liczba użyć aplikacji), informacje o urządzeniu (takie jak numer IMEI, model urządzenia, adres IP i wersja systemu operacyjnego), parametry zdjęć (takie jak czułość i liczba zarejestrowanych twarzy) oraz informacje o pozostałym wolnym miejscu w pamięci telefonu komórkowego.
(7) Inne informacje dotyczące sposobu korzystania z usług, na przykład wersja używanej aplikacji, odwiedzane witryny, sposób interakcji z treściami dostarczanymi za pośrednictwem usługi.

Informujemy, że w powyższych celach możemy współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług, na przykład jeśli zewnętrzny dostawca usług oferuje w naszym imieniu usługi w zakresie konwersji głosu na tekst, może on odebrać i zapisać określone dane osobowe użytkownika. Tego rodzaju osoby trzecie nie mogą wykorzystywać wspomnianych informacji do żadnych innych celów.

(C) Dane uzyskane od strony trzeciej
W zakresie dozwolonym przez prawo możemy uzyskiwać dane użytkownika ze źródeł publicznych lub komercyjnych i łączyć je z innymi otrzymanymi danymi użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się zalogować, aby korzystać z naszych usług za pośrednictwem konta zewnętrznego dostawcy, takiego jak Facebook czy Google, możemy również uzyskać publiczne dane użytkownika lub dane, na których przetwarzanie użytkownik wyraził zgodę w ramach tych usług, takie jak nazwa użytkownika i zdjęcie profilowe.
3.2 Sposób wykorzystywania danych osobowych użytkownika
(A) Dane osobowe użytkownika możemy przetwarzać w oparciu o następującą podstawę prawną:
(1) Za wyraźną uprzednią zgodą użytkownika, którą może on wycofać w dowolnym momencie;
(2) W celu wykonania umowy dotyczącej dowolnego z naszych produktów i/lub usług;
(3) W celu spełnienia wszelkich ciążących na realme obowiązków prawnych; lub
(4) Jeśli jest to konieczne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów realme lub strony trzeciej. Jeśli przetwarzamy dane użytkownika z tych powodów, będziemy to robić tylko po starannym rozważeniu tych interesów w stosunku do prawa użytkownika do prywatności.

Przykłady powiązanych sposobów użycia:
• Dostarczanie produktów i doskonalenie usług. Zebrane przez nas dane osobowe będą wykorzystywane do dostarczania użytkownikowi produktów i usług realme, przetwarzania jego zamówień lub wykonywania umów zawartych między użytkownikiem a realme w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, weryfikacji tożsamości użytkownika oraz zapobiegania i badania oszustw oraz innego niewłaściwego wykorzystywania.
• Zapewnianie obsługi klienta. Wykorzystujemy dane w celu diagnozowania problemów z produktami, naprawiania urządzeń klientów oraz dostarczania klientom innego rodzaju pomocy i wsparcia. Kod IMSI (International Mobile Subscriber Identity), czyli unikalny identyfikator urządzenia mobilnego użytkownika, oraz informacja o lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownika mogą być wykorzystywane do aktywacji usługi gwarancyjnej i określonych licencji na oprogramowanie, a także do zapraszania do udziału w ankietach. Ponadto wykorzystujemy te informacje do ulepszania naszych produktów oraz analizowania efektywności naszej działalności biznesowej. Informacje te nie są jednak przez nas wykorzystywane w celu śledzenia lokalizacji użytkownika. Możemy również pozyskać adres e-mail użytkownika, aby odpowiedzieć na pytania lub komentarze zamieszczane przez niego w sekcji „Skontaktuj się z nami” na naszej witrynie.
• Doskonalenie produktów. Wykorzystujemy dane do ciągłego doskonalenia naszych produktów, między innymi dostarczania nowych cech i funkcji. Na przykład raporty dotyczące błędów pozwalają nam poprawiać bezpieczeństwo, natomiast dane dotyczące użycia służą nam do określenia przebiegu sekwencjonowania telefonu komórkowego. W celu ulepszenia doświadczenia użytkownika wykorzystujemy numer telefonu komórkowego uzyskany za pośrednictwem kanału sprzedaży offline, elektronicznej gwarancji lub rejestracji konta do przeprowadzania ankiet i dalszego kontaktu z użytkownikami.
• Realizowanie promocji handlowych. Jeśli użytkownik uczestniczy w losowaniach, konkursach lub podobnych promocjach organizowanych przez realme, będziemy wykorzystywać podane przez użytkownika dane osobowe do zarządzania tymi wydarzeniami.

(B) Za zgodą użytkownika możemy wykorzystywać jego dane osobowe w celu personalizacji naszych produktów i świadczenia bardziej dopasowanych usług, takich jak rekomendacje lub wyświetlanie treści i reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika w naszych usługach, przeprowadzania ankiet i dalszego kontaktu z użytkownikami. W celu doskonalenia naszych produktów lub usług, za zgodą użytkownika możemy dopasować jego dane osobowe (w tym między innymi informacje o lokalizacji, które nie są już wtedy powiązane z konkretną osobą) do danych stron trzecich w celu utworzenia profilu użytkownika i umożliwienia nam opracowania nowych produktów lub dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych informacji o produkcie (pocztą, e-mailem, telefonicznie lub faksem).

(C) Możemy również przetwarzać niektóre części „wrażliwych” danych osobowych (w szczególności informacje biometryczne, w przypadku gdy zdecydujesz się wykorzystać tego typu informacje do celów zabezpieczania dostępu do jednego z naszych urządzeń) na następujących zgodnych z prawem podstawach: (a) z Twoją uprzednią wyraźną zgodą; i / lub (b) jeżeli przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli to robić przestrzegając obowiązków prawnych lub regulacyjnych (które obejmują ogólnie przyjęte standardy i

dobre praktyki w naszej branży) dotyczące zapobiegania oszustwom, przestępstwom i / lub innym niezgodnym z prawem działaniom, nieuczciwością, nadużyciom lub innym rażąco niewłaściwym postępowaniom.

(D) Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w ścisłej zgodności z niniejszą Polityką prywatności i jej ewentualnymi aktualizacjami (o których użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem).

(E) Jeśli będziemy zamierzali wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności, wcześniej poprosimy użytkownika o zgodę.

(F) Nie będziemy podejmować żadnych decyzji o zastosowaniu jakichkolwiek algorytmów lub analiz, które mają dla użytkownika znaczące skutki. Jeśli niektóre z naszych usług będą wymagały tego w przyszłości, poinformujemy o tym z wyprzedzeniem, a użytkownik będzie mógł skorzystać z przysługujących mu praw, jak określono w artykule 6.9 niniejszej Polityki prywatności.

4. Sposób przechowywania danych osobowych użytkownika
Dane osobowe użytkownika przechowujemy przez minimalny czas wymagany do realizacji celu, w jakim zostały one zgromadzone, o ile przepisy prawa nie wymagają ich zachowania przez dłuższy okres. Po upływie wspomnianego okresu przechowywania usuwamy dane osobowe użytkownika lub je anonimizujemy.

5. Sposób ujawniania danych osobowych użytkownika
5.1 realme może okresowo udostępniać określone dane osobowe swoim podmiotom stowarzyszonym i partnerom zewnętrznym, którzy współpracują z realme przy dostarczaniu produktów i usług, w celu dostarczenia produktów lub usług zamówionych przez użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie zostaną udostępnione stronom trzecim na potrzeby ich własnych celów marketingowych lub komercyjnych.
(A) Podmioty stowarzyszone: Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy realme. Udostępnimy wyłącznie dane osobowe użytkownika niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nasze podmioty stowarzyszone będą zamierzały zmienić cel, w jakim przetwarzane są dane osobowe użytkownika, ponownie uzyskamy upoważnienie lub zgodę użytkownika.
(B) Udostępnianie innym stronom trzecim: Niektóre z naszych usług będą świadczone przez innych partnerów zewnętrznych w celach określonych w niniejszej Polityce. Możemy udostępniać określone dane osobowe użytkownika partnerom w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta i doświadczenia użytkownika. Na przykład podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji Centrum bezpieczeństwa korzystamy z usługodawców zewnętrznych na potrzeby skanowania pod kątem wirusów i zwalniania pamięci smartfona. Zewnętrzni dostawcy usług są również wykorzystywani do zapewniania użytkownikowi obsługi klienta.
(C) W przypadku fuzji, przejęcia, bankructwa lub likwidacji, jeżeli wiąże się to z przekazaniem danych osobowych użytkownika, zobowiążemy nową firmę lub organizację, której zostaną przekazane dane osobowe użytkownika, do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności lub w przeciwnym razie zobowiążemy tę firmę lub organizację do ponownego uzyskania upoważnienia lub zgody użytkownika.

5.2 Udostępnimy dane osobowe użytkownika wyłącznie w uzasadnionych, właściwych, niezbędnych i konkretnych celach i tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług. Nasi partnerzy nie mają prawa wykorzystywać udostępnionych im danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności.
Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa, na przykład w związku z wezwaniem sądowym, innym postępowaniem sądowym, postępowaniem prawnym lub działaniem urzędów państwowych, w związku z przekonaniem w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony naszych własnych praw, bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób bądź zbadania przypadku oszustwa.

6. Sposób ochrony danych osobowych użytkownika
6.1 Zastosowaliśmy uzasadnione, praktyczne środki techniczne w celu zapewnienia ochrony zgromadzonych informacji powiązanych z usługami. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że pomimo zastosowania uzasadnionych środków w celu ochrony danych użytkownika, żadne witryny, transmisje danych przez Internet, systemy komputerowe ani połączenia przez sieć bezprzewodową nie są całkowicie bezpieczne.

6.2 Podjęliśmy środki zgodne ze standardami branżowymi, aby chronić podane przez użytkownika dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, publicznym ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą. Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki praktyczne mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika. W szczególności,
(A) Zanonimizujemy dane osobowe użytkownika, aby zmniejszyć ryzyko, że zostanie on zidentyfikowany przez inne organizacje lub osoby na podstawie takich danych osobowych. Stosujemy protokół SSL do szyfrowania wielu usług. Dokonujemy przeglądu naszych praktyk związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i posiadaniem informacji (w tym fizycznych środków bezpieczeństwa) w celu zapobiegania uzyskiwaniu nieupoważnionego dostępu.
(B) Ograniczamy dostęp do takich danych osobowych do pracowników realme i autoryzowanych dostawców usług, którzy muszą przetwarzać te dane w celu świadczenia odpowiednich usług użytkownikowi. Tacy pracownicy oraz pracownicy spoza realme podlegają ścisłym umownym zobowiązaniom do zachowania poufności. Jeżeli nie wywiążą się oni z tych obowiązków, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej lub możemy zakończyć współpracę z nimi.
(C) Bezpieczeństwo danych użytkownika jest nas bardzo ważne. Dlatego też będziemy stale dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i wdrażać zabezpieczenia takie jak szyfrowanie podczas przechowywania i przesyłania danych, aby chronić je przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Ponadto niektóre zaszyfrowane dane są dostępne tylko dla użytkownika.
(D) Podczas przesyłania i przechowywania specjalnych rodzajów danych osobowych użytkownika zastosujemy środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie. Używamy środków technicznych w celu przetworzenia danych biometrycznych użytkownika przed przystąpieniem do ich przechowywania. Przed zapisaniem danych biometrycznych użytkownika podejmiemy środki techniczne związane z ich przetwarzaniem, takie jak przechowywanie jedynie podsumowania danych biometrycznych użytkownika.
(E) Starannie dobieramy partnerów biznesowych i dostawców usług i w naszych umowach biznesowych oraz audytach narzucamy im nasze wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.
(F) Prowadzimy szkolenia i testy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności w celu zwiększenia świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz ich zdolności do jej zapewnienia.
(G) Stosujemy międzynarodowe i uznane w branży standardy ochrony danych osobowych.

2. Firma realme ujawni Dane prywatne użytkownika opinii publicznej wyłącznie w następujących okolicznościach:

7. Prawa użytkownika do jego danych osobowych
Firma realme szanuje przysługujące użytkownikowi ustawowe prawa do jego danych osobowych. Poniżej wymieniono prawa użytkownika określone przez przepisy prawne oraz wyjaśniono, w jaki sposób chronimy te prawa. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa możemy być zmuszeni zweryfikować tożsamość użytkownika przed rozpatrzeniem jego wniosku.

7.1 Prawo do informacji: realme publikuje niniejszą Politykę prywatności w celu poinformowania użytkownika o sposobach przetwarzania jego danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość wykorzystywania danych użytkowników.
7.2 Prawo dostępu: aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com.
7.3 Prawo do sprostowania: jeśli okaże się, że dane osobowe użytkownika przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik ma prawo zażądać ich sprostowania. Aby poprosić o sprostowanie danych osobowych, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com.
7.4 Prawo do usunięcia: jeśli nie mamy uzasadnionego powodu do dalszego przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika, może on zażądać usunięcia danych. Aby poprosić o usunięcie danych osobowych, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com.
7.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik ma prawo zażądać od realme ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zachowujemy tylko minimalną ilość danych wymaganą do odpowiedzi na zapytania użytkownika w przyszłości. Aby skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com.
7.6 Prawo do przenoszenia danych: w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawowe i wykonawcze użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych w usystematyzowanym, powszechnie używanym, możliwym do odczytu maszynowego formacie. Jeśli na przykład użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług nowego dostawcy, umożliwia to bezpieczne, niezawodne przeniesienie, skopiowanie lub przesłanie danych osobowych między naszym systemem IT a systemem IT tego dostawcy, bez wpływu na wykorzystanie danych. Aby skorzystać z prawa do przeniesienia danych osobowych, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com.
7.7 Prawo do sprzeciwu: użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez realme, nawet jeśli jest ono oparte na naszych prawnie uzasadnionych interesach, jest to konieczne do sprawowania władzy publicznej lub w celu marketingu bezpośredniego (np. agregacji danych) lub ze względów statystycznych. Aby zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez realme, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com.
7.8 Prawo do wycofania zgody: jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych, a następnie chce wycofać tę zgodę, ma prawo do takiej decyzji i realme musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych użytkownika. Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com.
7.9 Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji: użytkownik ma prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Jeśli taka decyzja ma znaczący wpływ na prawa użytkownika, ma on prawo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com, aby uzyskać wyjaśnienie, a my odpowiemy i zastosujemy w razie potrzeby stosowne środki.
7.10 Prawo do wniesienia skargi: użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych do organu ochrony danych w kraju użytkownika.
Będziemy udzielać odpowiedzi na tego rodzaju wnioski w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak zasadniczo nie później niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania. (Jeżeli będzie to konieczne i dozwolone przez prawo, możemy przedłużyć ten okres o dwa miesiące. Przed upływem wspomnianego okresu jednego miesiąca poinformujemy użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu — np. wysokiej złożoności wniosku lub dużej objętości danych, których dotyczy). Jeśli użytkownika nie usatysfakcjonuje otrzymana odpowiedź, będzie mógł przekazać skargę odpowiedniemu organowi regulacyjnemu w swoim obszarze prawnym.

Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do rozpatrywania wniosku ze względów bezpieczeństwa możemy poprosić użytkownika o weryfikację tożsamości, ograniczając do niezbędnego minimum grono osób, którym zostanie ona ujawniona. Zasadniczo nie pobieramy opłat za uzasadnione żądania. W przypadku wielokrotnych i powtarzających się wniosków, które przekraczają rozsądny limit, możemy pobrać uzasadnioną opłatę w celu pokrycia niektórych kosztów w zależności od charakteru zapytania. Możemy odrzucić wnioski z oczywistych względów nieuzasadnione, nadmiernie powtarzalne lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku technicznego (np. opracowania nowych systemów). Ponadto możemy nie odpowiadać na wnioski bezpośrednio dotyczące istotnych kwestii związanych z interesem publicznym lub mogące spowodować poważne szkody dla uzasadnionych praw i interesów użytkownika bądź innych osób fizycznych lub podmiotów.

8. Sposób postępowania z danymi osobowymi dzieci
8.1 Nasze produkty, strony internetowe i usługi są skierowane przede wszystkim do osób dorosłych. Dzieci nie mogą korzystać z naszych produktów, stron internetowych ani usług bez zgody prawnego opiekuna. Wszystkie osoby poniżej 18. roku życia (lub poniżej minimalnego wieku zdolności do czynności prawnych obowiązującego na danym obszarze prawnym) są przez nas traktowane jako dzieci.

8.2 Jeśli stwierdzimy, że zebraliśmy dane osobowe dziecka, postaramy się jak najszybciej je usunąć.

9. Usługodawcy zewnętrzni i ich usługi
9.1 Strony internetowe, produkty, aplikacje i usługi realme mogą zawierać linki do stron internetowych, produktów lub usług podmiotów zewnętrznych. Użytkownik może wybrać, czy chce uzyskać dostęp lub korzystać z witryny, produktu lub usługi podmiotu zewnętrznego. Przykładowo, link na naszej oficjalnej stronie internetowej może przekierować użytkownika do naszego oficjalnego konta na platformie społecznościowej (np. Facebook, Instagram, LinkedIn lub Twitter), gdzie można znaleźć informacje marketingowe lub promocyjne opublikowane przez realme.

9.2 Nie mamy wpływu na zasady ochrony danych i prywatności osób trzecich, a osoby trzecie nie podlegają postanowieniom niniejszej Polityki prywatności. Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu należy zapoznać się z jego polityką prywatności.

10. Sposób przesyłania danych osobowych użytkownika na świecie
10.1 Zasadniczo dane osobowe zbierane i generowane w Unii Europejskiej będą przechowywane w Unii Europejskiej.

10.2 Dostarczamy produkty i świadczymy usługi, korzystając z naszych zasobów i serwerów na całym świecie. Oznacza to, że zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dane osobowe użytkownika (takie jak numer IMEI, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i nazwa użytkownika) mogą zostać przekazane do jurysdykcji poza krajem, w którym użytkownik korzysta lub ma dostęp do produktu lub usługi.

10.3 Jeśli dane osobowe użytkownika zostaną przekazane do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), zapewnimy odpowiednią ochronę danych osobowych użytkownika. Przykładowo:
(A) Odbiorca danych osobowych użytkownika znajduje się w kraju uznanym przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiednią ochronę;
(B) Odbiorca musi przestrzegać obowiązujących zasad korporacyjnych (mających zastosowanie tylko do przesyłania danych w ramach grupy);
(C) Odbiorca podpisał umowę opartą na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i przez tę umowę jest zobowiązany do ochrony danych osobowych; lub
(D) Odbiorca jest członkiem zatwierdzonym przez Tarczę Prywatności UE-USA, jeśli znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku braku powyższych odpowiednich środków bezpieczeństwa firma realme poprosi użytkownika o wyraźną zgodę na przesyłanie jego danych osobowych za granicę. W międzyczasie dla zapewnienia bezpieczeństwa omawianych danych osobowych zostaną zastosowane środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie lub usuwanie elementów danych umożliwiających identyfikację konkretnych osób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat środków bezpieczeństwa związanych z przesyłaniem danych osobowych poza EOG, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@realme.com.

11. Sposób aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania lub modyfikowania niniejszych Zasad ochrony prywatności. Będziemy wysyłać użytkownikom powiadomienia o aktualizacjach niniejszych Zasad ochrony prywatności w formie, którą uznamy za stosowną. Użytkowników, którzy podali nam adres e-mail, będziemy informować o aktualizacjach (a w przypadku mieszkańców Indonezji również prosić o stosowną zgodę) pocztą elektroniczną, zanim takie aktualizacje zaczną obowiązywać. Dla użytkowników, których adresów e-mail nie mamy, powiadomienia o wspomnianych aktualizacjach będziemy zamieszczać w naszej witrynie internetowej bądź przesyłać za pośrednictwem naszych urządzeń.

12. Skontaktuj się z nami
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub naszych praktyk dotyczących prywatności zachęcamy do przesłania wiadomości do naszego inspektora ochrony danych na adres:
No.178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing, P.R. China
E-mail: privacy@realme.com

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Other Regions