Często zadawane pytania

 • Nie ma żadnego szczególnego wymogu dotyczącego pierwszego ładowania. Bateria została zaprojektowana z myślą o sprawnym działaniu w szerokim zakresie temperatur otoczenia, przy czym idealny zakres temperatur wynosi od 16°C do 25°C. Maksymalnej żywotności baterii nie można osiągnąć w przypadku stosowania nieoryginalnej ładowarki lub w skrajnych temperaturach. Ładowanie przy temperaturach powyżej 45°C obniży wydajność baterii, w wyniku czego telefon będzie ładować się wolniej. Podczas używania urządzenia w bardzo zimnym środowisku można zauważyć spadek czasu pracy baterii – jest to jednak tylko tymczasowy efekt. Wraz z powrotem temperatury baterii do normalnego zakresu użytkowania jej wydajność również wróci do normy. W celu zapobiegania uszkodzeniu baterii smartfon realme automatycznie zatrzyma ładowanie przy skrajnych temperaturach otoczenia i wyświetli powiadomienie „Zbyt niska/wysoka temperatura, nie można naładować baterii”, „Zbyt niska/wysoka temperatura, nie można w pełni naładować baterii”. 
 • Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Dodatkowe ustawienia] > [Wykonaj kopię zapasową i zresetuj] > [Utwórz nową kopię zapasową]; Wybierz dane, których kopię zapasową chcesz wykonać, i rozpocznij operację. Utworzona kopia zapasowa będzie przechowywana w oznaczonym datą folderze w pamięci masowej telefonu. Folder [DCIM] zawiera Twoje zdjęcia i zrzuty ekranów. Zdjęcia pobrane z aplikacji są zapisywane w folderze [Pictures/Photo]. Foldery [Movies], [Music] i [Pictures] zawierają odpowiednio Twoje filmy, pliki audio i zdjęcia. Podłącz telefon do komputera i skopiuj na niego potrzebne pliki. Możesz również skorzystać z funkcji Klonuj telefon, która pozwala szybko przenieść wszystkie dane w formie kopii zapasowej ze smartfona do innego telefonu.

  * Podane tutaj ustawienia i ścieżki mogą różnić się na Twoim telefonie.
  * Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej skopiuj i przenieś swoje dane ponownie w charakterze alternatywnej kopii zapasowej – pozwoli to zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych.
  * Aby umożliwić przeprowadzenie całego procesu tworzenia kopii zapasowej, upewnij się, że poziom naładowania baterii smartfona realme wynosi powyżej 50%. Podczas tego procesu nie należy także wyłączać telefonu ani uruchamiać go ponownie.
  * Kopie zapasowe zostaną usunięte w przypadku flashowania telefonu, wymazania danych lub przywrócenia telefonu realme do ustawień fabrycznych.
 • Niezwłocznie wyciągnij telefon z cieczy i wyłącz go, a następnie wyjmij kartę SIM i SD. Za pomocą chusteczki lub miękkiej szmatki starannie wysusz wszystkie plamy wody lub cieczy i lekko potrząśnij telefonem w kierunku przeciwnym do tego, w którym wpłynęła ciecz, aby mogła ona wypłynąć.

  Wysusz telefon wentylatorem lub suszarką z zimnym powietrzem, a następnie niezwłocznie zanieś telefon, kartę gwarancyjną i dowód zakupu do pobliskiego punktu obsługi klienta realme, aby oddać go do naprawy. NIE NALEŻY suszyć telefonu suszarką z gorącym powietrzem, gdyż może to spowodować przegrzanie telefonu i uszkodzenie jego oprogramowania sprzętowego.

  Informacja
  Środki bezpieczeństwa mogą skutecznie obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia w wyniku zetknięcia z wodą, jednak w dalszym ciągu istnieje takie ryzyko związane z możliwą awarią licznych precyzyjnych części elektronicznych w telefonie. Dlatego należy niezwłocznie wysłać telefon do punktu serwisowego w celu profesjonalnej naprawy.
 • Zalecamy stosowanie oryginalnego etui i ochraniacza ekranu w celu uzyskania podwójnej ochrony telefonu realme.

  Oryginalne etui są produkowane przy użyciu form stworzonych na podstawie telefonu realme i na nim testowane. Pozwala to zagwarantować dokładne dopasowanie wszystkich otworów na przyciski i gniazda. Etui realme zapewnia dobrą ochronę telefonu. Tysiące testów wykazały, że oryginalne etui telefonu może zminimalizować uszkodzenia spowodowane upadkiem lub wstrząsem telefonu, przedostaniem się do niego cieczy, kurzu itp.

  Telefon realme został również wyposażony w oryginalny, przezroczysty ochraniacz ekranu HD, który jest znakomicie dopasowany do kątów ekranu oraz nie zasłania aparatu ani czujnika światła, dzięki czemu ekran zachowuje wysoką jakość i czułość. Ochraniacz może również zminimalizować prawdopodobieństwo zarysowania lub uszkodzenia ekranu w przypadku upadku telefonu.
 • Włóż igłę do wyjmowania karty do otworu na zewnątrz uchwytu karty, aby go wysunąć.
  Wyciągnij uchwyt karty i umieść w nim kartę SIM, postępując według instrukcji.
  Włóż kartę poziomo, aby uniknąć uszkodzenia uchwytu lub poluzowania karty SIM.

  Informacja
  *Jeśli karta SIM jest zbyt mała lub zbyt duża i nie pasuje do otworu, wymień ją u operatora telekomunikacyjnego.
  *Nie wycinaj karty SIM samodzielnie, gdyż może to skutkować jej uszkodzeniem,. Upewnij się, że krawędź karty jest gładka.
  *Nie instaluj ani nie wyjmuj karty SIM, gdy telefon jest włączony.
 • Naciśnij przycisk Menu.
  Przewiń interfejs aplikacji w dół, aż zobaczysz ikonę kłódki w lewym górnym rogu.
 • Ze względów bezpieczeństwa i prywatności firma Google usunęła funkcję [Nie pamiętam hasła] – ma to na celu zapewnić użytkownikom telefonów bezpieczeństwo i prywatność.

  Jeśli nie wykonano uprzednio kopii zapasowej danych, nie ma sposobu na odzyskanie danych urządzenia. Należy zanieść telefon, dowód zakupu i kartę gwarancyjną do punktu serwisowego realme w celu wykonania operacji flashowania telefonu, która usunie wszystkie jego dane i ustawienia.
 • W trakcie codziennego użytkowania na słuchawce, głośniku, w szczelinie, wejściu słuchawkowym i interfejsie USB telefonu mogą gromadzić się zabrudzenia i zanieczyszczenia, które zakłócą działanie oprogramowania sprzętowego lub zablokują słuchawkę i głośnik, a nawet przyczynią się do rozmnażania bakterii szkodliwych dla zdrowia użytkownika.
  Dlatego konieczne jest codzienne czyszczenie urządzenia. Zanurz niepozostawiającą włókien ściereczkę, patyczek kosmetyczny lub wacik do makijażu w wodzie destylowanej lub alkoholu o niskim stężeniu, a następnie wytrzyj powierzchnię telefonu.

  Podczas czyszczenia szczelin i otworów telefonu możesz usunąć z nich kurz za pomocą suchej szczoteczki do zębów lub wykałaczki bądź wydmuchać go suszarką z zimnym powietrzem. Można też użyć do tego celu małego, podręcznego odkurzacza o niskiej mocy. W przypadku nieczystości, których nie sposób usunąć, skontaktuj się z punktem serwisowym realme, gdzie uzyskasz profesjonalną pomoc.

  * NIGDY nie należy wydmuchiwać kurzu suszarką z gorącym powietrzem, gdyż może to spowodować przegrzanie telefonu i jego uszkodzenie.
  * Podczas czyszczenia kurzu NIE należy zdejmować pokrywy baterii, gdyż może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych telefonu.
 • Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zmniejszania głośności: Telefon wykona zrzut ekranu bieżącej strony.

  Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zwiększania głośności przez 2 sekundy, aby wykonać długi zrzut ekranu. Kliknij przycisk [Nast. strona], aby przewinąć do następnej strony. Klikaj go do momentu, gdy chcesz zatrzymać przechwytywanie obrazu, a następnie kliknij [Zapisz], aby wygenerować długi zrzut ekranu.
 • Jeśli telefon działa wolno, zawiera zbyt dużo niepotrzebnych plików lub pamięci podręcznych bądź występują problemy z systemem lub aplikacjami, możesz skorzystać z opcji [przywrócenia ustawień fabrycznych].

  Po [przywróceniu ustawień fabrycznych] wszystkie dane na telefonie zostaną trwale usunięte, dlatego aby zapobiec utracie danych, należy wykonać ich kopię zapasową i przenieść ją na komputer lub kartę SD.

  Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Dodatkowe ustawienia] > [Wykonaj kopię zapasową i zresetuj] > [Przywrócenie ustawień fabrycznych], aby przywrócić telefon do ustawień fabrycznych.

  W sekcji [Przywrócenie ustawień fabrycznych] telefonu dostępne są cztery opcje. Wybierz jedną z nich, zależnie od potrzeby
  * Wszystkie formy przywracania ustawień fabrycznych są nieodwracalne.
 • Niektóre problemy związane z nieprawidłowym działaniem telefonu (na przykład gdy nie możesz uruchomić go ponownie, wyłączyć, zaktualizować systemu lub wymazać danych) można rozwiązać w trybie odzyskiwania. Po wyłączeniu telefonu naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aż telefon wejdzie w tryb odzyskiwania. Możesz pobrać oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu, a następnie kliknąć kolejno [Instaluj z nośnika danych] > [Z pamięci masowej telefonu], znaleźć pobrane oprogramowanie sprzętowe i kliknąć je, aby rozpocząć aktualizację.

  * Przed aktualizacją systemu należy wykonać kopię zapasową danych.
  * Należy podłączyć telefon do zasilania lub zadbać o to, aby poziom naładowania baterii wynosił powyżej 40%.
  * Aktualizacja systemu zajmuje 3–5 min. Podczas aktualizacji nie należy wymuszać wyłączenia telefonu.
 • Jeśli ekran telefonu nie reaguje na dotyk lub zawiesza się podczas używania niektórych aplikacji itp., możesz rozwiązać ten problem, wymuszając ponowne uruchomienie urządzenia. Wymuszenie ponownego uruchomienia nie spowoduje usunięcia zawartości telefonu, chyba że jest ona uszkodzona lub nieprawidłowa.

  Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zwiększania głośności przez przynajmniej osiem sekund, aż telefon się włączy.

  Jeśli nie możesz wymusić ponownego uruchomienia telefonu, podłącz go za pomocą oryginalnej ładowarki i ładuj urządzenie przez maksymalnie 30 minut, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, telefon należy zanieść do pobliskiego punktu serwisowego realme w celu naprawy.
 • Każda aplikacja może wymagać określonych danych lub uprawnień dostępu do innych funkcji telefonu (Usługi lokalizacyjne, Zdjęcia, Kontakty itp.). Gdy napotkasz problemy, np. aplikacja Facebook nie może robić zdjęć, należy sprawdzić, czy odmówiono uprawnień dostępu do aparatu.

  Wybierz kolejno [Centrum bezpieczeństwa] > [Ustawienia prywatności] > [Zarządzanie uprawnieniami aplikacji]. Kliknij „Aplikacje”, wybierz aplikację i określ, czy chcesz przyznać uprawnienia dotyczące połączeń, wiadomości SMS, urządzenia i prywatności, odmówić ich bądź je ograniczyć.
 • Funkcja Klonuj telefon pozwala szybko i bezpiecznie przenieść wszystkie dane, w tym dane osobowe (kontakty, wiadomości itp.), dane systemowe, aplikacje (aplikacje i dane aplikacji) oraz pliki takie jak pliki audio, filmy, zdjęcia i dokumenty.

  Po zainstalowaniu aplikacji Klonuj telefon na obu urządzeniach na nowym telefonie wybierz kolejno [Narzędzia] > [Klonuj telefon] i wybierz opcję „To jest nowy telefon”. Na starym telefonie wybierz [Klonuj telefon] i wybierz opcję „To jest stary telefon”, a następnie zeskanuj kod QR wygenerowany przez nowy telefon, aby rozpocząć klonowanie.
  W celu zapewnienia połączenia sieciowego podczas klonowania urządzenia należy trzymać blisko siebie.
 • 1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub nie znasz jakiejś funkcji produktu realme, skontaktuj się z nami poprzez pocztę e-mail.
  E-mail: zapytania i informacje zwrotne należy kierować na adres service.eu@realme.com
  2. Jeśli Twoje urządzenie realme wymaga naprawy, odwiedź stronę https://www.realme.com/eu/support. Technicy we wszystkich centrach serwisowych przeszli profesjonalne szkolenie, dzięki czemu są w stanie zapewnić wysokiej jakości obsługę. Staramy się również doskonalić oferowane przez nas usługi serwisowe.
 • Przed zaniesieniem urządzenia do autoryzowanego serwisu realme należy wykonać poniższe czynności. Jeśli urządzenie nie włącza się lub nie reaguje, wykonaj jak najwięcej z poniższych kroków:
  1. Wykonaj kopię zapasową danych urządzenia.
  2. Wyloguj się z konta usługi chmury i wyłącz hasło ekranu blokady.
  3. Zabierz ze sobą paragon na wypadek, gdyby serwis wymagał okazania dowodu zakupu.
  4. Zabierz ze sobą urządzenie i akcesoria, z którymi potrzebujesz pomocy.
  5. Zabierz ze sobą dowód tożsamości, taki jak prawo jazdy, paszport lub inny dokument tożsamości wydany przez organ rządowy.
 • Po zbadaniu produktu realme technik potwierdzi łączny koszt naprawy lub wymiany. W niektórych przypadkach naprawa będzie objęta gwarancją realme – wówczas nie poniesiesz z tytułu naprawy żadnych kosztów. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń, za których naprawę zostanie pobrana opłata.
  Opłata za naprawę uszkodzonego urządzenia realme jest uzależniona od typu naprawy. Autoryzowane serwisy realme mogą ustalać własne ceny. Możesz także skontaktować się z centrum obsługi online realme w celu uzyskania pomocy.
 • Większość z naszych autoryzowanych serwisów oferuje usługę naprawy tego samego dnia, jeśli zaniesiesz telefon do punktu serwisowego.
  W przypadku braku dostępnych części zamiennych niezwłocznie poinformujemy Cię, ile wyniesie czas oczekiwania na nie.
  W sytuacji, gdy konieczne jest wysłanie urządzenia do naprawy, zostanie ono odesłane lub przygotowane do odbioru w ciągu około 5–7 dni.
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przypadkowych ani jakichkolwiek z poniższych sytuacji, jednak dostępne są płatne usługi naprawy.
  1. Po upływie okresu gwarancyjnego;
  2. Brak ważnego dowodu zakupu – serwis może zrobić wyjątek, jeśli klient będzie w stanie udowodnić, że telefon znajduje się w okresie gwarancyjnym;
  3. Brak oficjalnych zobowiązań gwarancyjnych firmy realme;
  4. Telefon został uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania (np. na skutek upuszczenia, ściśnięcia, uszkodzeń spowodowanych przez wodę itp.);
  5. Uszkodzenia i awarie wyrządzone przez niekontrolowane siły zewnętrzne (np. powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, uderzenia błyskawicy i wypadki drogowe);
  6. Produkt nie był używany i konserwowany zgodnie z instrukcjami, co doprowadziło do uszkodzenia lub awarii, np. w wyniku używania produktu w skrajnych temperaturach, stosowania akcesoriów innych niż firmy realme itp.;
  7. Naturalne zużycie produktu (np. obudowy, przycisków, wyświetlacza, akcesoriów itp.);
  8. Demontaż, samodzielna naprawa, modyfikacja, rootowanie i inne ludzkie działania powodujące uszkodzenia.
 • Telefonu uszkodzonego w wyniku zetknięcia z cieczą NIE NALEŻY suszyć suszarką z gorącym powietrzem, co może prowadzić do przegrzania urządzenia i uszkodzenia jego oprogramowania sprzętowego.
  W przypadku zanurzenia telefonu w jakiekolwiek cieczy środki bezpieczeństwa mogą skutecznie obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia w wyniku zetknięcia z wodą, jednak w dalszym ciągu istnieje takie ryzyko związane z możliwą awarią licznych precyzyjnych części elektronicznych w telefonie. Niezwłocznie zanieś telefon do autoryzowanego punktu serwisowego, gdzie zostanie poddany profesjonalnej naprawie. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w wyniku zetknięcia z cieczą, takie uszkodzenia nie są objęte przez roczną gwarancję realme.
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions