Please choose your version

realme UI 1.0
RMX2001EU_11.A.58 Update log
26/08/2021
2.85GB
124D1BB1EB11B68EE4F5556A639604D6

Zabezpieczenia
● Poprawka zabezpieczeń systemu Android: sierpień 2021 r

System
● Rozwiązano pewne znane problemy i zwiększono stabilność systemu

Aktualizacja oprogramowania na telefonie realme

Informacja:

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych. W tym celu należy: wybrać kolejno Ustawienia->Dodatkowe ustawienia->Wykonaj kopię zapasową i zresetuj->Kopia zapasowa i odzyskiwanie, a następnie wybrać dane, których kopię zapasową chcesz wykonać.

W trakcie tej operacji poziom naładowania baterii powinien wynosić powyżej 30%.

W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać telefonu.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie?

  1. Tryb prosty

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu, przejdź do Menedżera plików i znajdź oprogramowanie sprzętowe, a następnie kliknij je, wybierz opcję Aktualizuj teraz i poczekaj na pomyślne zakończenie aktualizacji.

  1. Tryb odzyskiwania

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu lub na kartę SD, a następne wyłącz telefon. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aż telefon wejdzie w tryb odzyskiwania.

Wybierz preferowany język

 

Zainstaluj oprogramowanie z nośnika danych i znajdź oprogramowanie sprzętowe w pamięci masowej telefonu lub na karcie SD

 

Kliknij oprogramowanie sprzętowe i potwierdź, aby przeprowadzić aktualizację

 

 

Nie wykonuj żadnych innych czynności do momentu pomyślnego zakończenia aktualizacji telefonu.

 

Jeśli nie możesz przeprowadzić aktualizacji samodzielnie, wykonaj kopię zapasową ważnych danych, a następnie zanieś telefon komórkowy, rachunek i kartę gwarancyjną do miejscowego punktu obsługi klienta, gdzie profesjonalny serwisant udzieli Ci pomocy.

 

* Zdjęcia, ustawienia i ścieżki mogą różnić się między poszczególnymi modelami telefonów, jednak nie wpływa to na opis przedstawiony w tym artykule.

realme UI 1.0
RMX2081EU_11.A.50 Update log
16/03/2021
3.27GB
12ea8c0afa99669bf4c72f39346a2d90

Beveiliging
● Android-beveiligingspatch(2021 #2/#3)

Systeem
● Enkele bekende problemen opgelost en de systeemstabiliteit verbeterd

Aktualizacja oprogramowania na telefonie realme

Informacja:

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych. W tym celu należy: wybrać kolejno Ustawienia->Dodatkowe ustawienia->Wykonaj kopię zapasową i zresetuj->Kopia zapasowa i odzyskiwanie, a następnie wybrać dane, których kopię zapasową chcesz wykonać.

W trakcie tej operacji poziom naładowania baterii powinien wynosić powyżej 30%.

W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać telefonu.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie?

  1. Tryb prosty

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu, przejdź do Menedżera plików i znajdź oprogramowanie sprzętowe, a następnie kliknij je, wybierz opcję Aktualizuj teraz i poczekaj na pomyślne zakończenie aktualizacji.

  1. Tryb odzyskiwania

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu lub na kartę SD, a następne wyłącz telefon. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aż telefon wejdzie w tryb odzyskiwania.

Wybierz preferowany język

 

Zainstaluj oprogramowanie z nośnika danych i znajdź oprogramowanie sprzętowe w pamięci masowej telefonu lub na karcie SD

 

Kliknij oprogramowanie sprzętowe i potwierdź, aby przeprowadzić aktualizację

 

 

Nie wykonuj żadnych innych czynności do momentu pomyślnego zakończenia aktualizacji telefonu.

 

Jeśli nie możesz przeprowadzić aktualizacji samodzielnie, wykonaj kopię zapasową ważnych danych, a następnie zanieś telefon komórkowy, rachunek i kartę gwarancyjną do miejscowego punktu obsługi klienta, gdzie profesjonalny serwisant udzieli Ci pomocy.

 

* Zdjęcia, ustawienia i ścieżki mogą różnić się między poszczególnymi modelami telefonów, jednak nie wpływa to na opis przedstawiony w tym artykule.

realme UI 1.0
RMX2030EU_11_C.68 Update log
23/09/2021
2.65GB
54E45C146DB080CF3E2CE58156194FE3

Zabezpieczenia
● Poprawka zabezpieczeń systemu Android (2021#08/2021#09)

System
● Rozwiązano pewne znane problemy i zwiększono stabilność systemu

Aktualizacja oprogramowania na telefonie realme

Informacja:

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych. W tym celu należy: wybrać kolejno Ustawienia->Dodatkowe ustawienia->Wykonaj kopię zapasową i zresetuj->Kopia zapasowa i odzyskiwanie, a następnie wybrać dane, których kopię zapasową chcesz wykonać.

W trakcie tej operacji poziom naładowania baterii powinien wynosić powyżej 30%.

W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać telefonu.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie?

  1. Tryb prosty

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu, przejdź do Menedżera plików i znajdź oprogramowanie sprzętowe, a następnie kliknij je, wybierz opcję Aktualizuj teraz i poczekaj na pomyślne zakończenie aktualizacji.

  1. Tryb odzyskiwania

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu lub na kartę SD, a następne wyłącz telefon. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aż telefon wejdzie w tryb odzyskiwania.

Wybierz preferowany język

 

Zainstaluj oprogramowanie z nośnika danych i znajdź oprogramowanie sprzętowe w pamięci masowej telefonu lub na karcie SD

 

Kliknij oprogramowanie sprzętowe i potwierdź, aby przeprowadzić aktualizację

 

 

Nie wykonuj żadnych innych czynności do momentu pomyślnego zakończenia aktualizacji telefonu.

 

Jeśli nie możesz przeprowadzić aktualizacji samodzielnie, wykonaj kopię zapasową ważnych danych, a następnie zanieś telefon komórkowy, rachunek i kartę gwarancyjną do miejscowego punktu obsługi klienta, gdzie profesjonalny serwisant udzieli Ci pomocy.

 

* Zdjęcia, ustawienia i ścieżki mogą różnić się między poszczególnymi modelami telefonów, jednak nie wpływa to na opis przedstawiony w tym artykule.

realme UI 1.0
RMX2061EU_11.A.44 Update log
28/6/2021
3.30GB
004517A24B5D24E27AD9DC56EBAA5150

Zabezpieczenia
● Poprawka zabezpieczeń systemu Android(2021#6)

System
● Rozwiązano pewne znane problemy i zwiększono stabilność systemu

Aktualizacja oprogramowania na telefonie realme

Informacja:

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych. W tym celu należy: wybrać kolejno Ustawienia->Dodatkowe ustawienia->Wykonaj kopię zapasową i zresetuj->Kopia zapasowa i odzyskiwanie, a następnie wybrać dane, których kopię zapasową chcesz wykonać.

W trakcie tej operacji poziom naładowania baterii powinien wynosić powyżej 30%.

W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać telefonu.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie?

  1. Tryb prosty

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu, przejdź do Menedżera plików i znajdź oprogramowanie sprzętowe, a następnie kliknij je, wybierz opcję Aktualizuj teraz i poczekaj na pomyślne zakończenie aktualizacji.

  1. Tryb odzyskiwania

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu lub na kartę SD, a następne wyłącz telefon. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aż telefon wejdzie w tryb odzyskiwania.

Wybierz preferowany język

 

Zainstaluj oprogramowanie z nośnika danych i znajdź oprogramowanie sprzętowe w pamięci masowej telefonu lub na karcie SD

 

Kliknij oprogramowanie sprzętowe i potwierdź, aby przeprowadzić aktualizację

 

 

Nie wykonuj żadnych innych czynności do momentu pomyślnego zakończenia aktualizacji telefonu.

 

Jeśli nie możesz przeprowadzić aktualizacji samodzielnie, wykonaj kopię zapasową ważnych danych, a następnie zanieś telefon komórkowy, rachunek i kartę gwarancyjną do miejscowego punktu obsługi klienta, gdzie profesjonalny serwisant udzieli Ci pomocy.

 

* Zdjęcia, ustawienia i ścieżki mogą różnić się między poszczególnymi modelami telefonów, jednak nie wpływa to na opis przedstawiony w tym artykule.

realme UI 1.0
RMX2001EU_11.A.58 Update log
26/08/2021
2.85GB
124D1BB1EB11B68EE4F5556A639604D6

Zabezpieczenia
● Poprawka zabezpieczeń systemu Android: sierpień 2021 r

System
● Rozwiązano pewne znane problemy i zwiększono stabilność systemu

Aktualizacja oprogramowania na telefonie realme

Informacja:

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych. W tym celu należy: wybrać kolejno Ustawienia->Dodatkowe ustawienia->Wykonaj kopię zapasową i zresetuj->Kopia zapasowa i odzyskiwanie, a następnie wybrać dane, których kopię zapasową chcesz wykonać.

W trakcie tej operacji poziom naładowania baterii powinien wynosić powyżej 30%.

W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać telefonu.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie?

  1. Tryb prosty

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu, przejdź do Menedżera plików i znajdź oprogramowanie sprzętowe, a następnie kliknij je, wybierz opcję Aktualizuj teraz i poczekaj na pomyślne zakończenie aktualizacji.

  1. Tryb odzyskiwania

Przenieś pobrane oprogramowanie sprzętowe do pamięci masowej telefonu lub na kartę SD, a następne wyłącz telefon. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aż telefon wejdzie w tryb odzyskiwania.

Wybierz preferowany język

 

Zainstaluj oprogramowanie z nośnika danych i znajdź oprogramowanie sprzętowe w pamięci masowej telefonu lub na karcie SD

 

Kliknij oprogramowanie sprzętowe i potwierdź, aby przeprowadzić aktualizację

 

 

Nie wykonuj żadnych innych czynności do momentu pomyślnego zakończenia aktualizacji telefonu.

 

Jeśli nie możesz przeprowadzić aktualizacji samodzielnie, wykonaj kopię zapasową ważnych danych, a następnie zanieś telefon komórkowy, rachunek i kartę gwarancyjną do miejscowego punktu obsługi klienta, gdzie profesjonalny serwisant udzieli Ci pomocy.

 

* Zdjęcia, ustawienia i ścieżki mogą różnić się między poszczególnymi modelami telefonów, jednak nie wpływa to na opis przedstawiony w tym artykule.

Package download will consume - traffic.Are you sure to download?
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions