Řešení problémů

 • Stiskněte a přidržte obě tlačítka Napájení a Zvýšení hlasitosti alespoň na osm sekund a pokuste se své zařízení zapnout. Pokud telefon neodpovídá, připojte ho ke zdroji napájení a nechte ho až 30 minut nabíjet. Potom to zkuste znovu. Pokud stále nefunguje, vezměte ho společně s dokladem o koupi a záručním listem do nejbližšího autorizovaného zákaznického servisního centra realme, kde ho opraví.

  Aby byl váš telefon v dobrém stavu, je doporučeno postupovat následujícím způsobem:

  *Pravidelně čistěte mezipaměti a spouštějte antivirový program v [Centru zabezpečení] a jednou týdně své zařízení restartujte.

  *Odinstalujte aplikace, které jsou zbytečné nebo obsahují chyby.

  *Vyvarujte se multitaskingu, tj. provádění příliš mnoha činností současně. Kliknutím na „Ukončit vše“ zavřete aplikace běžící na pozadí.

 • Pokud se váš telefon často restartuje a vypíná sám od sebe, ověřte následující kroky:

  1. Pokud nastanou problémy při používání některé aplikace, odinstalujte ji, abyste zjistili, zda tím problém vyřešíte.

  2. Ujistěte se, že problém není způsoben nesprávným ovládáním, např. chybným dotykem a stisknutím tlačítka Napájení. A tlačítka vašeho telefonu se mohou zaseknout v pouzdru telefonu.

  3. Váš telefon by se mohl restartovat nebo vypínat sám od sebe, pokud ho používáte ve velmi chladném nebo horkém prostředí.

  4. Vyjměte SIM kartu, zkontrolujte, zda není poškozená nebo zmagnetizovaná, potom ji vraťte do telefonu a uvidíte, zda jste problém vyřešili.

  5. Připojte telefon ke zdroji napájení a nechte ho 30 minut nabíjet. Potom ho restartujte a uvidíte, zda jste problém vyřešili.

  6. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Další nastavení] > [Automatické vypínání/zapínání] a zkontrolujte, zda není nastaveno automatické vypínání telefonu.

  7. Otevřete [Centrum zabezpečení] > [Antivirová kontrola], zkontrolujte telefon, zda neobsahuje viry, škodlivé zásuvné moduly nebo programy a odinstalujte aplikace třetích stran, které nejsou bezpečné nebo stabilní.

  8. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Aktualizace systému], najděte a aktualizujte svůj telefon na nejnovější verzi operačního systému ColorOS.

  9. Kontaktujte tým podpory realme nebo svůj telefon společně s dokladem o koupi a záručním listem odneste do nejbližšího servisního centra realme na opravu.

 • 1. Použijte originální nabíjecí kabel a USB adaptér realme. 

  2. Zkontrolujte svůj nabíjecí kabel a USB adaptér, zda nejsou poškozené, a ujistěte se, že jsou spoje pevné. Použijte jiný nabíjecí kabel a USB adaptér a zkuste to znovu.

  3. Zkontrolujte teplotu při nabíjení. Nabíjení při teplotách nad 45 °C snižuje výkon baterie, což má za následek pomalejší nabíjení, a tudíž i delší dobu nabíjení.

  4. Zavřete aplikace na pozadí a vyvarujte se používání telefonu během jeho nabíjení. 

  Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým podpory realme nebo svůj telefon společně s dokladem o koupi a záručním listem odneste do nejbližšího servisního centra realme na odbornou opravu.

 • 1. Sundejte pouzdro telefonu. 

  2. Je normální, že se telefon zahřívá při nabíjení, hraní her nebo sledování videí, telefonování nebo používání internetu v mobilní síti se slabým signálem, jelikož spotřebovává hodně elektřiny. Doporučuje se též telefonovat nebo používat internet v oblasti se silným signálem. Pokud se telefon časem zahřeje nebo překročí běžné provozní rozpětí, musíte ho přestat používat a nechat ho chvíli odpočinout.

  3. Telefon restartujte a ujistěte se, že máte nejnovější verzi operačního systému Color OS.

  Pokud problém přetrvává, svůj telefon společně s dokladem o koupi a záručním listem odneste do nejbližšího servisního centra realme na odbornou opravu. 

 • 1. Ověřte svou lokalitu a ujistěte se, že jste v oblasti, v níž má váš operátor pokrytí. V opačném případě to bude mít dopad na síť a příjem komunikačního signálu vašeho telefonu a může dojít k přerušení signálu.

  2. Pokud máte na svém telefonu ochranné pouzdro od třetí strany, sundejte ho, protože by mohlo ovlivňovat příjem signálu. 

  3. Zkontrolujte nastavení telefonu:

  Zkontrolujte, zda je vaše SIM karta aktivována.

  Upravte [Typ preferované sítě] na [4G/3G/2G (automaticky)].

  Pokud je zapnuté připojení VPN, odpojte ho.

  Otevřete nabídku [Nastavení] > [Duální SIM karta a mobilní síť] nebo [Duální SIM karta a mobilní telefon] > [Informace o SIM kartě] > [Název přístupového bodu] a resetujte APN na výchozí nastavení.

  4. Vyjměte SIM kartu, zkontrolujte, zda není poškozená, vyčistěte čip a vraťte kartu zpět nebo zkuste ve svém telefonu jinou SIM kartu. Pak uvidíte, zda jste problém vyřešili.

  5. Restartujte telefon nebo vynuťte jeho restart.

  6. Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi systému.

  7. Nejprve zazálohujte a přesuňte data a poté vraťte telefon do původního stavu a nastavení.

  8. Kontaktujte svého operátora a ověřte si, zda se nejedná o problémy na jeho straně.

 • 1. Ověřte svou lokalitu a zkuste telefonovat na jiných místech. Pokud se nacházíte v mrtvých zónách signálu, budete možná během telefonních hovorů slyšet zvuky. Zeptejte se svého provozovatele sítě, zda nejsou problémy se sítí.

  2. Pokud zvuk zní normálně v reproduktoru, zkontrolujte svůj přijímač. Pokud i přesto neslyšíte jasně, mohlo by se jednat o problém systému vašeho telefonu nebo operátora sítě.

  3. Přijímač nebude pracovat správně, pokud je zablokovaný nebo znečištěný. Vyčistěte přijímač čistým kartáčkem s jemnými štětinkami nebo vatovou štětičkou.

  4. Sundejte pouzdro telefonu nebo ochranné sklo či fólii displeje, které mohou přijímač blokovat, a zkuste to znovu.

  5. Zkontrolujte připojené příslušenství a vyzkoušejte sluchátka na jiných telefonech. Uvidíte, zda fungují správně. 

  6. Restartujte telefon a aktualizujte verzi operačního systému ColorOS.

  7. Pokud neslyšíte hlas dané osoby jasně, může se jednat o problém s jejím telefonem.

 • 1. Pokud jste v oblastech se slabým signálem, změňte svou lokalitu a zkuste to znovu. Sundejte případné pouzdro telefonu, neboť kovové pouzdro bude blokovat příjem signálu.

  2. Ověřte u svého operátora, zda jste si koupili datový tarif a zda na své SIM kartě ještě máte nevyčerpaná data.

  3. Znovu vložte do svého telefonu SIM kartu nebo zkuste jinou SIM kartu. 

  4. Zkontrolujte nastavení telefonu:

  Ujistěte se, [že je vypnutý režim Letadlo a Wi-Fi] a povolte mobilní data.

  Pokud je zapnuté připojení VPN, odpojte ho.

  Upravte preferovaný typ sítě na [4G/3G/2G (automaticky)].

  Změňte nebo resetujte nastavení sítě.

  5. Restartujte telefon a uvidíte, zda jste problém vyřešili.

  6. Zjistěte si a aktualizujte verzi operačního systému ColorOS.

  7. Nejprve zazálohujte a přesuňte data ve svém telefonu a poté vraťte telefon do původního stavu a nastavení.

  8. Několik aplikací běžících na pozadí bude využívat rychlost sítě, proto nepoužívané aplikace včas zavřete. Například stahování souborů na pozadí při sledování videí online by mohlo ovlivnit vyrovnávací rychlost videí.

 • 1. Pokud narazíte na problém při používání některých konkrétních aplikací, odstraňte danou aplikaci a stáhněte si ji spíše z obchodu Google Play a oficiálního obchodu realme než z jiných zdrojů.

  2. Zavřete nepoužívané aplikace na pozadí. 

  3. Vyčistěte mezipaměti a spusťte antivirovou kontrolu.

  4. Smažte fotografie, hudbu, zprávy, videa nebo jiné soubory, které už nebudete potřebovat.

  5. Za účelem optimalizace přejděte do nabídky [Vyčistit a zrychlit]. Další volný prostor v paměti svého telefonu můžete také vytvořit tak, že kliknete na možnost [Úplné vyčištění]. Vyčistíte tak soubory v paměti a mezipaměť.

  6. Omezte používání živých tapet nebo malých zásuvných modulů s funkcemi obnovy v reálném čase.

  7. Aktualizujte systém na nejnovější verzi a jednou týdně telefon restartujte, abyste vyčistili rozbité nebo poškozené mezipaměť. Předcházejte též chybám v aplikacích, aby jejich fungování bylo plynulejší.

 • 1. Zkontrolujte signál Wi-Fi na stavové liště. Ujistěte se, že jste v dosahu routeru a že přijímáte signál o dostatečné síle.

  2. Jste-li připojeni k veřejné síti Wi-Fi, může být rychlost nižší z důvodu příliš vysokého počtu uživatelů. Pokuste se připojit se k jiným sítím Wi-Fi a uvidíte, zda jste problém vyřešili.

  3. Vyčistěte mezipaměti a smažte nevyžádané soubory ve svém telefonu a spusťte antivirovou kontrolu.

  4. Pokud jste správce sítě Wi-Fi, restartujte router.

  5. Ověřte u svého operátora, zda síť ve vaší oblasti nemá poruchu a omezení.

 • 1. Přesvědčte se, že váš router je zapnutý a jste v jeho dosahu.

  2. Vyzkoušejte síť Wi-Fi v jiných telefonech. Pokud k této síti Wi-Fi nelze připojit ani jiné telefony, kontaktujte s žádostí o pomoc svého provozovatele sítě.

  3. Zkontrolujte, zda jste zadali správné heslo Wi-Fi. Pokud se nelze k uložené síti Wi-Fi připojit, zapomeňte ji a poté zadejte heslo a připojte se znovu.

  4. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Další nastavení] > [Správa aplikací] > [Všechny] > [Nastavení Wi-Fi] a vyčistěte data a mezipaměť. Potom se zkuste připojit k síti Wi-Fi znovu.

  5. Restartujte telefon.

  6. Zkontrolujte router a ujistěte se, že je připojen k modemu. Restartujte router a zkuste se připojit k síti Wi-Fi za deset minut znovu.

  7. Zkontrolujte jednotlivé kabely a ujistěte se, že je každý připojen pevně a není poškozen. Zkuste se znovu připojit.

  8. Nejprve zazálohujte a přesuňte data a poté ve svém telefonu obnovte tovární nastavení. 

 • 1. Zkontrolujte, zda máte kvalitní připojení k síti. 

  2. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Další nastavení] > [Datum a čas] a povolte volbu [Nastavit automaticky]. Služby Google Play se synchronizují s hlavními servery, aby bylo možné posílat a přijímat data. Za tímto účelem by měl být ve vašem zařízení správně nastaven čas a datum.

  3. Otevřete nabídku [Správa aplikací] >[Všechny] > [Správce stahování], klepnutím na [Povolit] povolte aplikaci. 

  4. Otevřete nabídku [Správa aplikací] > [Všechny] > [Obchod Google Play], klikněte na [Vyčistit data] a [Vyčistit mezipaměť]. Vyčistěte i data pro „Rámec služeb Google“. 

  5. Pokud problém přetrvává, zkuste ve svém zařízení odstranit a zase přidat svůj účet Google.

 • 1. Ujistěte se, že zařízení, která se snažíte spárovat, jsou ve vzdálenosti do 10 metrů.

  2. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Bluetooth] a zapněte [Viditelnost telefonu].

  3. Během procesu párování požádají obě zařízení Bluetooth o potvrzení párovacího kódu. Ujistěte se, že kód je správný.

  4. Některá zařízení mají chytrou správu energie, která může v případě slabé baterie vypnout Bluetooth. Pokud se váš telefon nechce spárovat, ujistěte se, že jsou váš telefon i zařízení, s nímž se ho snažíte spárovat, plně nabité nebo připojené ke zdroji napájení.

  5. Restartujte svůj telefon a ujistěte se, že máte nejnovější verzi operačního systému.

 • 1. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Další nastavení] > [Správa aplikací] > [Nainstalované] > vyberte aplikaci, která nepracuje správně, a klikněte na možnost [Vyčistit data] a [Vyčistit mezipaměť].

  2. Aplikaci znovu nainstalujte.

 • 1. Ujistěte se, že váš telefon je připojen k síti.

  2. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Oznámení a stavová lišta] > [Spravovat oznámení], klikněte na aplikaci a povolte [Povolit oznámení].

  3. Ujistěte se, že jsou vypnuté možnosti [Úsporný režim], [režim Letadlo] a [Tichý režim] nebo [režim Nerušit]. 

  4. Otevřete [Nastavení] > [Baterie] > [Spořič energie] > vyberte danou aplikaci a vypněte [Zamrznutí na pozadí], [Optimalizace abnormálních aplikací] a [Usnout].

  5. Klikněte na tlačítko menu a posuňte stránku aplikace tak, abyste viděli ikonku zámku v horním rohu. Díky ní mohou aplikace běžet na pozadí. 

  6. Otevřete nabídku [Správce telefonu] nebo [Centrum zabezpečení] nebo [Zabezpečení] > [Oprávnění aplikací] > [Správce spouštění] a zapněte tlačítko, aby se aplikace mohla spouštět při otevírání a spouštění na pozadí.

  7. Zkontrolujte, zda nejsou nějaké aktualizace aplikace a stáhněte si nejnovější verzi v [Obchodě Play]. 

  8. Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi.

 • 1. Restartujte telefon a uvidíte, zda jste problém vyřešili.

  2. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Správa aplikací] a najděte fotoaparát. Klikněte na kameru a poté vyčistěte její data a mezipaměť.

  3. Otevřete nabídku [Nastavení] > [Zabezpečení] > [Oprávnění]. Klikněte na [Aplikace], klikněte na aplikaci fotoaparátu třetí strany, kterou chcete používat, a potom jí dovolte používat fotoaparát.

  4. Proveďte aktualizaci telefonu na nejnovější verzi.

 • 1. Telefon restartujte a ujistěte se, že máte nejnovější verzi.

  2. Nejprve zazálohujte všechna svá data, potom resetujte všechna nastavení systémů a uvidíte, zda jste problém vyřešili.

  Upozornění: Nerootujte telefon sami. Rootování může poškodit systém telefonu a způsobí, že záruka na váš telefon pozbyde platnosti.

  Pokud problém přetrvává, odneste svůj telefon společně s dokladem o koupi a záručním listem do nejbližšího servisního centra realme na odbornou opravu.

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions