Zásady ochrany osobních údajů

 

Nejnovější datum: 27. října 2020

 

Děkujeme, že používáte naše produkty a služby! Respektujeme vaše obavy o soukromí a oceňujeme vaši důvěru v nás.

 

Abychom vám pomohli pochopit, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje, zde je shrnutí informací obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tento souhrn vám pomůže orientovat se v Zásadách ochrany osobních údajů a nenahrazuje čtení všeho! Další podrobnosti naleznete níže v plné verzi Zásad ochrany osobních údajů.

 

Tato webová stránka není určena pro děti mladší osmnácti let (18 let). Pokud jste mladší osmnácti (18) let, potřebujete, aby váš opatrovník souhlasil s vaším používáním těchto webových stránek a souhlasil s příslušnými podmínkami.

 

O nás:

 

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., a její dceřiné společnosti a přidružené subjekty (dále jen “realme” nebo “my” nebo "nás”) berou vaše soukromí velmi vážně. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány s ohledem na vaše potřeby. Je důležité, abyste plně porozuměli našim postupům týkajícím se shromažďování a používání osobních údajů a abyste konečně měli kontrolu nad osobními údaji, které poskytujete realme.

 

O těchto Zásadách ochrany osobních údajů:

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak realme shromažďuje, používá, zpřístupňuje, zpracovává a chrání všechny osobní údaje, které nám poskytnete nebo které od vás shromažďujeme. Pokud vás požádáme o poskytnutí určitých informací, které vás mohou identifikovat při používání služeb naší platformy, budou použity v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a/nebo našimi smluvními podmínkami pouze pro uživatele.

 

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se „osobními údaji“ rozumějí informace, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci jednotlivce, a to buď z těchto informací samotných, nebo z těchto informací v kombinaci s dalšími informacemi, ke kterým má realme přístup, pokud zákony platné ve vašem regionu výslovně nestanoví jinak. Vaše osobní údaje budeme používat v přísném souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Jaké informace zpracováváme?

Zpracováváme informace o vás, které nám poskytujete přímo nebo které shromažďujeme, když používáte naše produkty a služby. Informace o vás můžeme také obdržet od třetích stran.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme vždy používat k doručování zařízení, podpoře těchto zařízení a poskytování našich služeb. 

Jak dlouho uchováváme vaše informace?

Vaše informace zpravidla uchováváme pouze po minimální dobu nezbytnou k uskutečnění účelu zpracování, pokud platné zákony nevyžadují jinak.

Jak sdílíme vaše osobní údaje?

Používáme některé třetí strany, které nám pomáhají poskytovat nejlepší možnou praxi (např. cloudové služby pro zálohování vašich dat). Pokud používáme třetí stranu, děláme to pouze ke zpracování nebo ukládání vašich informací pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Máme také pobočky po celém světě, které nám pomáhají poskytovat naše služby a za určitých okolností od nás může vyžadovat soud nebo právní povinnost zveřejnit určité informace.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bezpečnost vašich údajů bereme velmi vážně. Zavedli jsme různá organizační a technická opatření na ochranu vašich informací.

Vaše práva na vaše osobní údaje.

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů můžete mít s ohledem na své informace určitá práva, jako jsou práva na přístup, na obdržení kopie vašich údajů nebo na vymazání vašich údajů nebo na omezení či námitku proti našemu zpracování vašich údajů.  

Jak zpracováváme dětská data?

Naše produkty, webové stránky a služby jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší [18] let. Snažíme se neshromažďovat a nepoužívat dětské údaje. Údaje o dětech vědomě nezpracováváme a snažíme se je nezpracovávat.

Jak jsou vaše osobní údaje přenášeny globálně?

Poskytujeme produkty a služby po celém světě a vaše osobní údaje mohou být přenášeny a přenášeny přes hranice (regiony) a ukládány a zpracovávány v cílové zemi (regionu). Zajistíme, aby byly pro takové převody zavedeny vhodné právní záruky.

Jak vás budeme informovat o změnách?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat a o aktualizacích vás budeme informovat zasláním e-mailu, zveřejněním oznámení na webových stránkách nebo odesláním push notifikací.

Kontaktní informace.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se něčeho v těchto zásadách, kontaktujte privacy@realme.com.

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., společnost se sídlem na č. 178 Yulong Avenue, Yufengshan, okres Yubei, Chongqing,ČLR Čína a její přidružené společnosti (včetně, ale nikoli výhradně, ASCENSION INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED) (dále jen "realme" nebo "my") se zavazují chránit a respektovat vaše soukromí.

 

realme je „správcem údajů“ ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“ ). To znamená, že jsme zodpovědní za rozhodování o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, jakož i za dodržování ustanovení GDPR.

 

Proto jsme vyvinuli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vám pomohou pochopit, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme vaše osobní údaje, zatímco vy: používáte naše webové stránky, mobilní zařízení, služby nebo aplikace („Produkty“).  Před použitím našich Produktů nebo poskytnutím osobních údajů si pečlivě přečtěte a seznamte se s našimi postupy ochrany osobních údajů.

 

Definice osobních údajů se může v jednotlivých zemích lišit. Definice osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje především na definici v GDPR. Mají-li některé země nebo regiony odlišné definice osobních údajů, použijí se právní předpisy těchto zemí nebo regionů podle konkrétních okolností. Abychom maximalizovali ochranu osobních údajů uživatele, můžeme některé neosobní informace zpracovávat za použití stejných norem ochrany, jaké jsou používány s osobními údaji.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám pomohou pochopit následující:

 

 1. Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje
 2. Jak používáme vaše osobní údaje
 3. Jak používáme soubory cookie a podobné technologie
 4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
 5. Jak zveřejňujeme vaše osobní údaje
 6. Jak chráníme vaše osobní údaje
 7. Vaše práva na vaše osobní údaje
 8. Jak zpracováváme osobní údaje dětí
 9. Poskytovatelé služeb třetích stran a jejich služby
 10. Jak jsou vaše osobní údaje přenášeny globálně
 11. Jak jsou tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovány
 12. Kontaktujte nás

 

 

 1. Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje

 

Tato část popisuje různé typy osobních údajů, které od vás shromažďujeme, a způsob, jakým je shromažďujeme. Shromažďujeme data, abychom zlepšili provozní efektivitu a optimalizovali naše webové stránky a vaše zkušenosti s produkty. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat třemi způsoby:

(1) pokud nám poskytnete své údaje přímo;

(2) pokud získáme určité údaje o tom, jak komunikujete s našimi produkty; a/nebo

(3) určité údaje o vás můžeme získat od třetích stran.

 

 Shromažďované údaje závisí na scénářích, ve kterých budete komunikovat s produkty realme a/nebo realme, na volbách, které provedete, včetně nastavení ochrany osobních údajů a produktů a funkcí, které používáte. Stojí za zmínku, že obvykle nakládáme s přepravní plochou zaznamenanou na mobilní telefonní budce jako se skutečným místem, kde je váš telefon používán, a dodržujeme místní zákony a předpisy, včetně předpisů na ochranu osobních údajů .

 

1.1 Osobní údaje, které shromažďujeme

 

1.1.1 Informace přímo poskytnuté vámi

Služby, které vám poskytujeme, vás mohou pravděpodobně požádat o poskytnutí osobních údajů. Pokud neposkytnete příslušné informace, v určitých situacích nemusíte být schopni dosáhnout konkrétního účelu pro konkrétní scénář. Například si nemůžete zakoupit skutečný produkt, naše call centrum vás nemůže zastihnout a poskytnout vám předprodejní nebo poprodejní servis.

 

Zde je několik scénářů:

 

 • a. Vyplnění záručního listu/elektronického záručního listu vyžaduje vyplnění osobního profilu. V těchto službách vás můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů pro vytvoření osobního profilu. Mezi osobní údaje patří jméno, adresa, mobilní číslo, identifikační číslo zařízení, model telefonu atd.

 

 • b. Pokud si od nás objednáte produkty, požádáte o vrácení peněz, nebo využijete placenou službu, můžeme shromáždit vaše dodací údaje, číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě, jako je jméno držitele karty a ověřovací údaje, fakturační adresu, kontaktní číslo a komunikační záznamy atd., abychom mohli zpracovat vaši objednávku.

 

 • c. Některé produkty vám umožňují komunikovat a sdílet informace s ostatními. Sdělený nebo sdílený obsah může být přenášen prostřednictvím našeho systému a ukládán do něj. Tyto informace zahrnují informace, které veřejně zveřejňujete nebo přijímáte, a vaše zprávy ostatním.

 

 • d. Pokud se rozhodnete nastavit funkci Rozpoznávání obličeje a otisků prstů, která umožňuje rychlé odemknutí zařízení s předem zaznamenanými údaji o obličeji nebo otiscích prstů, budete muset poskytnout informace o obličeji nebo otiscích prstů z různých úhlů. Tyto informace budou uloženy pouze lokálně ve vašem zařízení a nebudou nahrány na naše servery. Proto není možné, abychom tyto informace sdělili jakékoli třetí straně nebo je použili k jinému účelu.

 

 • e. Marketing: O našich produktech nebo nabídkách Vám zašleme informace, o kterých si myslíme, že Vás budou zajímat. Pošleme je na e-mail, který poskytnete během předplatného a registrace. Můžete se rozhodnout přestat je dostávat podle pokynů k odhlášení uvedených v dolní části těchto e-mailů nebo nás můžete kontaktovat na adrese privacy@realme.com.

 

Můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů a jejich shromažďování za jiných okolností, jako jsou:

Pokud se rozhodnete zúčastnit se losování nebo soutěže, nebo pokud se rozhodnete účastnit se propagačních nebo marketingových aktivit organizovaných námi nebo našimi obchodními partnery, pokud se rozhodnete vyplnit dotazníky, zúčastnit se online fór nebo blogů poskytovaných námi nebo našimi obchodními partnery, shromáždíme a zpracujeme určité informace od vás.

 

1.1.2 Informace o použití služby

Kromě informací, které poskytnete, můžeme také shromažďovat informace o vašem používání našich služeb prostřednictvím softwaru na vašem zařízení a jinými prostředky. Můžeme sbírat:

 

 • a. Informace o zařízení — při aktivaci a používání našich produktů budeme shromažďovat informace o vašem zařízení a síti, jako je název zařízení, model zařízení, oblast a nastavení jazyka, identifikační číslo zařízení (číslo IMEI atd.), informace a stav hardwaru zařízení, zvyklosti použití, IP adresa, MAC adresa, verze operačního systému a nastavení zařízení používaného pro přístup ke službě nebo poskytovatele třetí strany.

 

 • b. Informace o protokolu — například kdy a jak dlouho je služba používána, hledané výrazy zadané prostřednictvím služby a informace o protokolu chyb vašeho zařízení. Systém Android je navržen tak, aby vaše protokoly o chybách nebo pádech obsahovaly celkové informace o událostech, které mohou někdy zahrnovat vaše osobní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa, účet Google, účet na Facebooku atd. Zavedli jsme však bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že tyto informace budou použity pouze pro analýzu protokolu chyb a nikoli pro osobní identifikaci nebo jiné účely. Tyto údaje pravidelně vymazáváme.

 

 • c. Informace o poloze — jako je GPS signál zařízení nebo informace o přístupových bodech Wi-Fi a mobilních věžích v okolí, ID polohy zařízení, ID poskytovatele síťových služeb. Zeptáme se vás, zda chcete povolit služby založené na poloze pro různé aplikace založené na poloze. Nastavení polohy zařízení můžete upravit z nastavení zařízení (jako je změna nebo zakázání metody nebo serveru používaného ve službách založených na poloze nebo změna přesnosti informací o poloze) za účelem změny informací o poloze, které nám byly poskytnuty.

 

 • d. Hlasové informace — pokud se rozhodnete používat hlasové příkazy pro ovládání vašich zařízení nebo určitých služeb, budeme zpracovávat, nahrávat zvuk (a mohou být uloženy na našich serverech), abychom usnadnili a provedli vaše pokyny.

 

 • e. Informace o albu — pokud se rozhodnete použít funkci, která umožňuje zobrazení umístění fotografií a klasifikaci vašich fotografií a videí, budeme muset shromáždit informace o zeměpisné šířce a délce vašich fotografií a videosouborů, abychom vám tyto informace ukázali; při vyhledávání určitého obrázku shromáždíme zadaný termín a počet místně identifikovaných fotografií.

 

 • f. Kamera — abychom zajistili, že aplikace fotoaparátu funguje normálně, shromažďujeme omezené množství provozních dat (např. kolikrát aplikaci používáte), informace o vašem zařízení (např. IMEI, model zařízení, IP adresa, verze operačního systému), charakteristické informace o pořízených fotografiích (např. fotosenzitivita, počet pořízených obličejů) a informace o volném prostoru, který ve vašem zařízení zbývá.

 

 • g. Další informace o vašem používání služeb — jako je verze používané aplikace, navštívené webové stránky a způsob interakce s obsahem poskytovaným prostřednictvím služby.

 

 • h. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran za účelem dosažení výše uvedených obchodních funkcí, například pokud poskytovatel služeb třetí strany poskytuje služby převodu hlasu na text naším jménem, může přijímat a ukládat určité osobní údaje pro konkrétní účel, budeme požadovat, aby tyto třetí strany nepoužívaly tyto informace k žádnému jinému účelu.

 

1.1.3 Získávání údajů od třetí strany

Informace o vás můžeme legálně získat z jiných zdrojů, včetně z veřejných nebo komerčních zdrojů, a můžeme je kombinovat s jinými informacemi, které jsme obdrželi nebo které jsou pro vás relevantní. Pokud se rozhodnete používat naše služby přihlášením pomocí účtů třetích stran, jako je Facebook, Google atd., můžeme také získat určité informace z těchto služeb, jako je váš alias, profilový obrázek atd.

 

Můžeme od vás čas od času shromažďovat další osobní údaje z konkrétních důvodů (jako je propagace ve vaší zemi) nebo pro funkce nebo služby aktualizované a vyvinuté. Až k tomu dojde, poskytneme více informací o jakýchkoli konkrétních změnách ve způsobu zpracování osobních údajů, které se mohou lišit od těchto Zásad ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím pokynů na stránce, interaktivních procesů, oznámení webových stránek nebo jinými způsoby před shromážděním nebo zpracováním jakýchkoli dalších informací. V některých případech mohou být tyto informace sdíleny s vaším souhlasem – a pokud tomu tak je, poskytneme vám další informace o tom, jak tyto informace zpracováváme a jaká jsou vaše práva.

 

 1. Jak používáme vaše osobní údaje

 

2.1 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě a pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a k plnění našich závazků vůči vám podle naší uživatelské smlouvy a/nebo smlouvy o poskytování služeb:

 • 2.1.1 s vaším předchozím výslovným souhlasem, který může být kdykoli na vaši žádost odvolán;
 • 2.1.2 plnit nebo plnit smlouvu s vámi ve vztahu k našim výrobkům a/nebo službám;
 • 2.1.3 za splnění právní povinnosti, která se na realme vztahuje, nebo
 • 2.1.4 je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných realme nebo třetí stranou, které může být nezbytné informace sdělit. Pokud zpracováváme vaše informace na základě těchto důvodů, budeme tak činit pouze tehdy, pokud jsme tyto zájmy náležitě vyvážili s vaším právem na soukromí.

 

Příklady a účely souvisejících použití jsou následující:

 

 • a. Poskytovat produkty a služby. Osobní údaje, které shromažďujeme, budou použity k poskytnutí produktů a služeb společnosti realme, jako je zpracování objednávek, příjem a dodání zboží, vrácení platby za zboží, poprodejní údržba, provádění plánů elektronické bezpečnosti, informace o upgradu systému push a další podobné účely ke splnění smlouvy mezi vámi a společností realme.

 

 • b. Zajistěte funkčnost a bezpečnost. Používá se pro autentizaci, ověření vaší totožnosti, zabezpečení, sledování podvodů, archivaci a zálohování za účelem prevence a vyšetřování podvodů nebo jiného nesprávného použití a zajištění funkčnosti a bezpečnosti produktů a služeb poskytovaných společností realme. Právním základem pro takové zpracování je naše právní povinnost zavést vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti takového zpracování.

 

 • c. Zákaznická podpora a kontaktujte vás přímo. V procesu poskytování produktů a služeb vás můžeme kontaktovat přímo na základě kontaktních údajů, které jste nám poskytli. Data používáme pro diagnostiku problémů s produkty, opravy zařízení zákazníků a poskytování dalších služeb péče o zákazníky a podpory. Identifikační údaje mobilního uživatele, jedinečný identifikátor mobilního zařízení a informace o zeměpisné poloze mohou být použity k aktivaci záručního servisu a konkrétních softwarových licencí a mohou být použity k pozvání k účasti v průzkumech. Tyto informace však nebudeme používat ke sledování vaší polohy. Můžeme také shromažďovat vaši e-mailovou adresu, abychom odpověděli na vaše dotazy nebo připomínky vznesené v sekci "Kontaktujte nás" na našich webových stránkách.

 

 • d. Vylepšení produktů a služeb. Data používáme k neustálému zlepšování našich produktů, včetně přidávání nových funkcí a funkčnosti. Například k vylepšení bezpečnostních funkcí používáme chybová hlášení a k určení sekvencování mobilních telefonů používáme data o použití. Čísla mobilních telefonů získaná prostřednictvím offline prodejních kanálů, elektronických záruk a/nebo registrací účtů používáme k provádění průzkumů a zpětných návštěv uživatelů, abychom zlepšili uživatelskou zkušenost. Tyto informace využíváme také ke zlepšení našich produktů a analýze efektivity našich obchodních operací.

 

 • e. Komerční propagační aktivity. Pokud se účastníte losování, soutěží nebo podobných propagačních aktivit pořádaných realme nebo našimi autorizovanými partnery, použijeme vaše osobní údaje ke správě těchto aktivit.

 

2.2 S vaším souhlasem budou osobní údaje, které shromažďujeme, použity k personalizaci produktu a k poskytování služeb šitých na míru, například: vaše informace mohou být použity k doporučování a zobrazování obsahu a reklam šitých na míru vašim službám nebo mohou být použity k provádění průzkumů a zpětných návštěv zákazníků. Abychom s vaším souhlasem vylepšili naše produkty nebo služby, můžeme vaše osobní údaje (včetně mimo jiné neidentifikovaných informací o poloze) přiřadit k údajům třetích stran a vytvořit tak uživatelský profil, abychom vám mohli vyvíjet produkty nebo poskytovat cílené informace o produktech (poštou, e-mailem, telefonem nebo faxem).

 

2.3 Můžeme také zpracovávat určité formy “citlivých" osobních údajů (zejména biometrické informace, pokud se rozhodnete tyto informace použít pro účely zabezpečení přístupu k některému z našich zařízení) na základě následujících zákonných základů: (a) s vaším předchozím výslovným souhlasem; a/nebo (b) pokud je zpracování nezbytné k tomu, abychom splnili právní nebo regulační povinnosti (které zahrnují obecně uznávané standardy správné praxe v našem odvětví) týkající se předcházení podvodům, trestné činnosti a/nebo jiným protiprávním činům, nečestnosti, zanedbávání povinností nebo jinému vážně nevhodnému chování.

 

2.4 Tam, kde používáme vaše osobní údaje, budeme přísně dodržovat podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů a veškeré jejich aktualizace (které vám budou předem oznámeny).

 

2.5 Nepřijímáme žádná rozhodnutí týkající se použití algoritmů nebo profilování, která by vás významně ovlivnila. Pokud to některé z našich služeb v budoucnu vyžadují, budeme vás o tom předem informovat a můžete uplatnit svá zákonná práva stanovená v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

 1. Jak používáme soubory cookie a podobné technologie

 

Abychom zajistili, že webové stránky fungují správně, používáme soubory cookie a další podobné technologie (např. webové majáky, soubory protokolů, skripty a eTagy) (dále jen "soubory cookie”) pro vylepšení vašich zkušeností. Soubory cookie jsou malé soubory, které nám při umístění do vašeho zařízení umožňují poskytovat určité funkce a funkcionality.

 

Další informace o našich zásadách používání souborů cookie naleznete zde.

 

 

 

 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

 

Doba uchovávání vašich osobních údajů je minimální doba nezbytná k uskutečnění účelu shromažďování, pokud zákon nevyžaduje delší dobu uchovávání. Po uplynutí výše uvedené doby uchovávání smažeme nebo anonymizujeme vaše osobní údaje.

 

 1. Způsob, jakým sdělujeme vaše osobní údaje

 

5.1. Vaše určité osobní údaje zveřejníme mezi spřízněnými společnostmi a dalšími třetími stranami, které pracují se společností realme , což je nezbytné pro poskytování produktů a služeb. Vaše informace nebudou sdíleny s třetími stranami pro jejich vlastní nezávislé marketingové nebo komerční účely.

 

5.1.1 Přidružené společnosti: Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s přidruženými společnostmi realme. Sdílíme nezbytné osobní údaje pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud si přidružené společnosti přejí změnit účel zpracování, znovu vás požádají o souhlas.

 

5.1.2 Sdílení s jinými třetími stranami: za účelem realizace účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů budou některé naše služby poskytovány jinými třetími stranami. Například, když zakoupíte naše produkty prostřednictvím webových stránek realme, sdělíme informace o nákupu a odeslání vašeho produktu našemu poskytovateli logistických služeb. Poskytovatelé služeb třetích stran jsou také používáni k poskytování zákaznického servisu. Také můžeme sdílet některé osobní údaje s našimi partnery za účelem poskytování lepších služeb a uživatelské zkušenosti, například, když používáte aplikaci bezpečnostního centra, poskytovatelé služeb třetích stran jsou používáni ke skenování virů a volného místa v telefonu.

 

5.1.3 Pokud dojde k fúzi, akvizici nebo konkurzu, požádáme novou společnost nebo organizaci, která získá vaše osobní údaje, aby se na ni vztahovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů, jinak požádáme tuto společnost nebo organizaci, aby znovu získala vaše oprávnění a souhlas.

 

5.2 Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze pro zákonné, legitimní, nezbytné, konkrétní a jasné účely a budou sdíleny pouze osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb. Naši partneři nesmějí sdílené osobní údaje používat k jiným účelům.

 

5.3 Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit regulačním orgánům, soudním orgánům, donucovacím orgánům a dalším třetím stranám za účelem bezpečnosti, zabezpečení, v souladu se zákonem nebo při výkonu soudního řízení. Existují okolnosti, za kterých jsme ze zákona povinni zveřejnit informace, například donucovacím orgánům, veřejným orgánům nebo jiným organizacím, nebo pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že takové použití je přiměřeně nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, procesu nebo požadavku, pro odhalení, zabránění nebo jiné řešení bezpečnostních, podvodných nebo technických problémů nebo pro ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich uživatelů, třetí strany nebo veřejnosti, jak vyžaduje nebo povoluje zákon.

 

 

 1. Jak chráníme vaše osobní údaje

 

6.1 Přijali jsme přiměřeně praktická a technická opatření na ochranu shromážděných informací týkajících se služby. Vezměte však prosím na vědomí, že ačkoli jsme přijali přiměřená opatření na ochranu vašich informací, žádné webové stránky, internetové přenosy, počítačové systémy nebo bezdrátová připojení nejsou naprosto bezpečné.

 

6.2 V souladu s odvětvovými normami jsme přijali ochranná opatření na ochranu vámi poskytnutých osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu k nim, jejich zveřejnění, použití, úpravě, poškození nebo ztrátě. Přijímáme veškerá přiměřeně praktická opatření na ochranu vašich osobních údajů. Zejména:

 

6.2.1 Odstraníme identifikaci vašich osobních údajů, abychom zmírnili riziko, že vás na základě těchto osobních údajů mohou identifikovat jiné organizace nebo jednotlivci. Používáme SSL k šifrování mnoha služeb. Prověřujeme postupy týkající se shromažďování, uchovávání a držení informací (včetně fyzických bezpečnostních opatření), abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

 

6.2.2 Povolujeme skutečným zaměstnancům a zaměstnancům autorizovaných servisních společností přístup k takovým osobním údajům pouze na základě potřeby znát, za účelem zpracování těchto informací nebo poskytování příslušných služeb. Tito zaměstnanci a externí pracovníci podléhají přísným smluvním povinnostem mlčenlivosti. Pokud tyto povinnosti nesplní, mohou být pohnáni k odpovědnosti nebo může být jejich vztah se společností ukončen.

 

6.2.3 Bezpečnost vašich informací je pro nás mimořádně důležitá. Proto se snažíme zajistit bezpečnost vašich osobních údajů a zavést opatření, jako je úplné bezpečnostní šifrování během ukládání a přenosu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití nebo zveřejnění vašich informací. Zároveň však nikdo nemůže přistupovat ke specifickému obsahu některých zašifrovaných dat kromě samotných uživatelů.

 

6.2.4 Při přenosu a ukládání vašich osobních údajů zvláštních kategorií používáme bezpečnostní opatření, jako je šifrování. Používáme technická opatření ke zpracování vašich osobních biometrických informací před uložením. Například ukládáme pouze základní složky osobních biometrických informací.

 

6.2.5 Budeme obezřetně vybírat obchodní partnery a poskytovatele služeb a implementovat požadavky na ochranu osobních údajů do obchodních smluv nebo auditů a hodnocení mezi oběma stranami.

 

6.2.6 Provádíme školení, testování a další činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, abychom zvýšili povědomí zaměstnanců o ochraně osobních údajů a jejich odbornou způsobilost.

 

6.2.7 K ochraně vašich osobních údajů používáme mezinárodní a průmyslově uznávané normy a aktivně předáváme příslušná osvědčení o bezpečnosti a ochraně soukromí.

 

6.3   V případě incidentu s bezpečností osobních údajů budeme jednat v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

 1. V čl. Vaše práva na Vaše osobní údaje

 

realme bude respektovat vaše zákonná práva na vaše osobní údaje. Zákony některých jurisdikcí přiznávají jednotlivcům specifická práva. Například níže jsou práva, která máte podle platných právních předpisů , pokud se nacházíte ve Spojeném království, Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku, vztahují se na vás níže uvedená práva. Vezměte prosím na vědomí, že v zájmu bezpečnosti vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti před zpracováním vaší žádosti.

 

7.1 Právo na informace: realme zveřejňuje tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o tom, co děláme s vašimi osobními údaji. Snažíme se být transparentní, pokud jde o to, jak vaše údaje používáme.

 

7.2 Právo na přístup: Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, můžete k poskytnutým informacím přistupovat na adrese privacy@realme.com

 

7.3 Právo na opravu: Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o opravu. Své informace můžete opravit. Své údaje můžete opravit na adrese privacy@realme.com

 

7.4 Právo na výmaz: Pokud nemáme právní důvod pokračovat ve zpracování a uchovávání osobních údajů, můžete nám podat žádost o výmaz osobních údajů. Své údaje můžete smazat na adrese privacy@realme.com

 

7.5 Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat realme o omezení způsobu zpracování vašich osobních údajů. Budeme uchovávat dostatek údajů nebo zpracovávat takové údaje, abychom se ujistili, že budeme v budoucnu respektovat vaši žádost o omezení. Své právo na omezení zpracování můžete uplatnit na adrese privacy@realme.com

 

7.6 Právo na přenositelnost údajů: V rozsahu povoleném zákony a předpisy máte právo získat kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud se například rozhodnete přejít na nového poskytovatele, umožní vám to snadno přesunout kopírování nebo přenos vašich osobních údajů mezi našimi a jejich IT systémy bezpečně a bezpečně, aniž by to ovlivnilo jejich používání. Své právo na přenositelnost údajů můžete uplatnit na adrese privacy@realme.com

 

7.7 Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti opětovnému zpracování vašich údajů, i když je založeno na našich oprávněných zájmech, výkonu veřejné moci, přímém marketingu (včetně agregace údajů) a zpracování pro statistické účely. Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů prostřednictvím adresy privacy@realme.com

 

7.8 Právo odvolat souhlas: Pokud jste nám dali svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, ale později změníte názor, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat a realme vaše údaje přestane zpracovávat. Svůj souhlas můžete odvolat na adrese privacy@realme.com

 

7.9 Právo vznést námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Pokud tato rozhodnutí významně ovlivní vaše zákonná práva, máte právo požádat o vysvětlení na adrese privacy@realme.com, na kterou odpovíme a v případě potřeby přijmeme vhodná opatření k vyřešení.

 

Odpovíme a odpovíme na výše uvedené požadavky co nejdříve. Vezměte prosím na vědomí, že z bezpečnostních důvodů vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti před zpracováním vaší žádosti na striktně nezbytném základě. V zásadě neúčtujeme poplatek za vaši přiměřenou žádost. U vícenásobných a opakovaných žádostí, které překračují přiměřený limit, však můžeme účtovat přiměřený poplatek na pokrytí některých nákladů v závislosti na povaze žádosti. Můžeme odmítnout žádosti, které jsou zjevně neopodstatněné, nepřiměřeně opakované nebo vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vyžadují vývoj nových systémů). Kromě toho nesmíme reagovat na žádosti, které se přímo týkají významných otázek veřejného zájmu nebo mohou způsobit vážnou škodu na oprávněných právech a zájmech vás nebo jiných jednotlivců či subjektů.

 

Také můžete ovládat své osobní údaje. Chcete-li například přestat sdílet informace o poloze zařízení, můžete vypnout tlačítko sdílení polohy nebo můžete zrušit předchozí souhlas se shromažďováním a zpracováním údajů. Nicméně pochopte, že jakmile se rozhodnete výše, nemusíte mít možnost využívat související služby.

 

 1. Zpracování osobních údajů dětí

 

8.1 Naše produkty, webové stránky a služby jsou zaměřeny převážně na dospělé a nejsou určeny pro děti. Dítě by nemělo používat naše produkty, webové stránky a služby bez souhlasu svého zákonného zástupce. Jako s dítětem zacházíme s kýmkoli mladším osmnácti (18) let, nebo v případě země, kde se minimální věk pro zpracování osobních údajů liší, každým v takovém rozdílném věku.

 

8.2 Osobní údaje od dětí mladších tohoto věku vědomě neshromažďujeme za žádným účelem. Pokud se domníváte, že máme osobní údaje dítěte mladšího tohoto věku, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@realme.com a my tyto informace smažeme.

 

 1. Poskytovatelé služeb třetích stran a jejich služby

 

9.1 Webové stránky, produkty, aplikace a služby realme mohou zahrnovat produkty a služby, jakož i odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Upozorňujeme, že nemáme žádnou kontrolu nad zásadami ochrany soukromí a údajů třetích stran a tyto třetí strany nejsou těmito zásadami ochrany soukromí vázány.

 

9.2 Obecně platí, že pokud tyto produkty a služby nejsou zobrazeny nebo propojeny se zásadami ochrany osobních údajů realme nebo jinými způsoby, které naznačují, že realme je správcem údajů nebo společným správcem údajů, měly by se na veškeré zpracovávané osobní údaje vztahovat zásady ochrany osobních údajů třetí strany. Nejsme zodpovědní za to, jak třetí strany shromažďují, používají, sdílejí, předávají a chrání osobní údaje uživatele, a nemůžeme kontrolovat, jak jsou zpracovávány.

 

Můžete si vybrat, zda chcete přistupovat k webovým stránkám, produktům a službám poskytovaným třetími stranami, nebo ne. Abyste se vyhnuli jakémukoli nedorozumění, přečtěte si prosím servisní smlouvu třetí strany a přečtěte si její soukromí před použitím produktů a služeb poskytovaných třetími stranami.

 

 1. Jak jsou vaše osobní údaje předávány globálně

 

10.1 Osobní údaje shromážděné a vytvořené na území Evropské unie jsou v zásadě uchovávány na území Evropské unie.

 

10.2 Upozorňujeme, že realme group působí po celém světě a poskytujeme produkty a služby založené na našich zdrojích a serverech po celém světě. To znamená, že v souladu s platnými zákony mohou být vaše osobní údaje (např. IMEI, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa a uživatelské jméno) Vaše osobní údaje přenášeny a přenášeny přes hranice (regiony) a ukládány a zpracovávány v cílové zemi (regionu). Například náš poskytovatel služeb call centra má call centrum v Indii, které slouží EU a dalším zákazníkům. Bez ohledu na to, kde se naše servery nacházejí, přijímáme vhodná opatření k ochraně vašich práv v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a požadavky platných zákonů a předpisů vaší jurisdikce.

 

10.3 V případě, že jsou vaše osobní údaje předávány realme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zajistíme přijetí vhodných záruk, jako jsou:

 

(1) příjemce osobních údajů se nachází v zemi, která využívá plného rozhodnutí Evropské komise o "přiměřenosti" podle článku 45 obecného zákona o ochraně osobních údajů (GDPR);

 

(2) příjemce mohl dodržovat závazná podniková pravidla (pouze pro vnitroskupinové převody);

 

(3) příjemce podepsal smlouvu založenou na "vzorových smluvních doložkách" schválených Evropskou komisí podle článku 47 GDPR, která je zavazuje k ochraně vašich osobních údajů; nebo

 

(4) pokud se příjemce nachází v USA, je certifikovaným členem systému štítu na ochranu soukromí EU-USA.

 

Při neexistenci výše uvedených vhodných záruk vás požádáme o výslovný souhlas s přeshraničním přenosem vašich osobních údajů. Mezitím budou pro bezpečnost vašich osobních údajů přijata bezpečnostní opatření, jako je šifrování nebo zrušení identifikace.

 

Další informace o zárukách týkajících se předávání osobních údajů mimo EHP naleznete na adrese privacy@realme.com

 

 

 1. Jak jsou tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovány

 

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat nebo upravit. Naše poslední aktualizované zásady ochrany osobních údajů spolu s datem revize uvidíte. Revidované zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost dnem zveřejnění. Čas od času si přečtěte Zásady ochrany osobních údajů a potvrďte, zda jsme v souvislosti s použitím osobních údajů provedli nějaké změny.

 1. Kontaktujte nás

 

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo postupů, kontaktujte nás prosím na následující adrese:

No.178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing,ČLR Čína

E-mail: privacy@realme.com

 

Naším zástupcem EU je Baradine Invest, S.L.U., se sídlem na adrese c./ Poeta Joan Maragall 38, 10 B, 28020, Madrid (Španělsko) a daňovým identifikačním číslem ESB88453998 a lze jej kontaktovat na adrese privacy@realmeeu.com.

 

 

 

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions