Datum poslední aktualizace: 14. března 2019

realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. Ltd. a její přidružené společnosti (dále jen „realme“, „my“) se zavázaly k ochraně a respektování vašeho soukromí. Připravili jsme proto Zásady ochrany soukromí, které se zabývají tím, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme, přenášíme a ukládáme vaše osobní informace v době, kdy používáte naše webové stránky, mobilní aplikace nebo služby. Přečtěte si prosím tyto Zásady pozorně, abyste pochopili naše postupy v oblasti ochrany soukromí našich zákazníků předtím, než začnete naše výrobky (nebo služby) používat nebo nám poskytnete své osobní údaje.

Cílem tohoto dokumentu je seznámit vás s následujícími tématy:

I Definice

II Jak používáme soubory cookie a jiné podobné technologie

III Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní informace

IV Jak uchováváme vaše osobní informace

V Jak mohou být vaše osobní informace zpřístupňovány

VI Jak chráníme vaše osobní informace

VII Vaše práva na vaše osobní informace

VIII Jak nakládáme s osobními informacemi dětí

IX Třetí strany v roli poskytovatelů služeb a jejich služby

X Jak se vaše osobní informace přenášejí v mezinárodním měřítku

XI Jak se tyto Zásady ochrany soukromí aktualizují 

 

I Definice

"Affiliated Company" refers to a company related to realme by common ownership or control.
„Přidružená společnost“ je společnost spřízněná se společností realme na základě společného vlastnictví nebo kontroly.

„Třetí strana“ je společnost nebo osoba nespojená s realme na základě společného vlastnictví nebo kontroly, tj. společnost nebo jednotlivec bez vztahu k realme. Třetí stranou může být finanční i nefinanční společnost, resp. libovolná osoba kromě vás nebo realme.

„Osobní informace“ jsou libovolné informace související s konkrétně určenou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou.

II Jak používáme soubory cookie a jiné podobné technologie

 1. Co jsou to soubory cookie?

  Cookie jsou malé soubory, které na vaše zařízení odesílají a ukládají naše webové stránky, aplikace nebo služby. Webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-maily a reklamy realme mohou používat soubory cookie a další podobné technologie, např. tzv. pixelové tagy či webové beacony. Soubory cookie se mohou na vašem počítači ukládat buďto krátkodobě (například pouze po dobu otevření prohlížeče), nebo naopak po dlouhou dobu, a to i několik let. Nemůžeme získat přístup k souborům cookie, které nebyly vytvořeny námi.

 2. Námi používané soubory cookie

  (1) Realme a její partneři používají soubory cookie nebo podobné technologie sledování k lepšímu pochopení způsobu používání mobilního softwaru na vašem zařízení, zjišťování četnosti používání aplikací, sledování výskytu událostí při používání aplikací, zjišťování celkové doby používání, získávání informací o výkonu a určování zdrojů, z nichž se aplikace stahují. Informace ukládané v analytickém softwaru nebudeme propojovat s žádnými osobními informacemi, které odešlete prostřednictvím mobilní aplikace.

  (2) Realme společně se svými partnery používá soubory cookie nebo podobné technologie sledování k analýze trendů, správě webových stránek, sledování chování uživatelů na webových stránkách a shromažďování souhrnných demografických údajů o vaší uživatelské základně.

  (3) Řada webových prohlížečů nabízí funkci Nesledovat. Tato funkce může na webové stránky odesílat požadavek „Nesledovat“. Pokud je ve vašem prohlížeči funkce Nesledovat zapnuta, všechny naše webové stránky budou vaši volbu respektovat.

  (4) Podobně jako většina stránek automaticky sbíráme určité informace za účelem analýzy celkových trendů a správy našich stránek. K takovým informacím patří mj. IP adresa, typ prohlížeče, název poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující stránka nebo stránka, ze které návštěvník odešel jinam, vámi prohlížené soubory na našich stránkách (např. stránky HTML, grafika atd.), operační systém, razítko data/času a tzv. navigační/clickstream data.

  (5) Spolupracujeme s třetími stranami na zobrazování reklamy na našich webových stránkách a na správě naší reklamy na jiných webových stránkách. Naši partneři - třetí strany mohou používat soubory cookie nebo podobné sledovací technologie k tomu, aby vám poskytovali reklamu na základě vaší aktivity na internetu a vašich zájmů. Pokud si přejete zrušit zobrazování reklam na základě vašich zájmů, můžete „Smazat/vypnout soubory cookie“ (viz popis níže) ve správě souborů cookie a v nastavení pro soubory cookie. Pamatujte prosím, že i nadále budete dostávat reklamní sdělení, která ovšem nebudou cíleně vybíraná pro osobu, která navštěvuje výše zmíněné stránky.

 3. Smazání/vypnutí souborů cookie

  Ke správě souborů cookies and vašich preferencí ohledně cookies musíte používat Možnosti/preference ve svém prohlížeči. Níže naleznete pokyny, jak postupovat ve vybraných oblíbených prohlížečích.

  Microsoft Internet Explorer

  Microsoft Edge

  Mozilla Firefox

  Google Chrome

  Safari for macOS

  Safari for iOS

 4. Další informace o souborech cookie

  Další informace o souborech cookie a pokyny jak nakonfigurovat váš prohlížeč pro příjem, smazání nebo vypnutí souborů cookie naleznete na stránkách www.allaboutcookies.org.

III Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní informace

realme shromažďuje informace za účelem zlepšování provozní efektivity a poskytování co nejlepšího uživatelského prostředí. Příklady kanálů, jejichž prostřednictvím shromažďujeme osobní informace: (1) informace nám posíláte přímo; (2) zaznamenáváme některá data o tom, jak interaktivně pracujete s našimi produkty; a/nebo (3) některá data o vás dostáváme od třetích stran.

Námi shromažďované informace závisejí na prostředí, ve kterém s realme komunikujete a na vámi provedených volbách, včetně vašich nastavení soukromí a vámi používaných produktech a funkcích. Za povšimnutí stojí skutečnost, že cílové místo dodání uvedené na krabičce od mobilního telefonu zpravidla považujeme za skutečné místo zařízení a respektujeme příslušné místní zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů v oblasti ochrany dat.

1. Námi shromažďované osobní informace

(1) Informace, které nám odesíláte přímo

Služby, které vám nabízíme, jsou spojeny s požadavkem, abyste nám přímo zasílali některé informace. Příklad:

 1. Když si zakoupíte výrobek či zažádáte o vrácení zboží nebo refundaci zaplacených peněz, můžeme shromažďovat informace o dodávce zboží, vašem bankovním účtu a kreditní kartě, fakturační adrese, autorizaci úvěru a další informace finančního rázu, včetně vašich kontaktních a komunikačních záznamů za účelem vyřízení vaší objednávky. Pokud nám tyto informace nesdělíte, nebudete si moci výrobky zakoupit či žádat o jejich vrácení či refundaci, ani využívat možnosti placených služeb, které poskytujeme.
 2. Některé z našich služeb umožňují, abyste komunikovali a sdíleli obsah s jinými lidmi. Z důvodu technologických požadavků těchto služeb se může tato komunikace a sdílený obsah přenášet prostřednictvím našeho systému a zde se také může ukládat.
 3. Rozpoznávání tváře nebo Odemknutí otiskem prstu vám umožňuje rychle odemknout vaše zařízení pomocí předem vytvořeného záznamu tváře či otisku. Za tímto účelem je zapotřebí, abyste nám poskytli informace o rysech své tváře z různých úhlů nebo své otisky.
 4. Když používáte službu hlasového ovládání nebo další hlasové služby, zaznamenáváme váš hlas a můžeme tento záznam ukládat na našich serverech.
 5. Někdy vás můžeme požádat o poskytnutí osobních informací a také shromažďovat vaše osobní informace. Jedná se o případy, kdy se účastníte loterií nebo soutěží, propagačních nebo marketingových aktivit pořádaných námi či našimi obchodními partnery, vyplňujete ankety či se zapojujete do uživatelských fór nebo blogů podporovaných námi samotnými nebo obchodními partnery.

(2) Informace o používání služeb

Kromě informací poskytovaných přímo vámi můžeme ke shromažďování relevantních informací o tom, jak používáte naše služby, používat software ve vašem zařízení i další prostředky. Můžeme shromažďovat například:

 1. Informace o zařízení- Jako například název zařízení, model, region a jazyková nastavení, identifikační kód zařízení (IMEI atd.), informace o hardwaru a stavu zařízení, uživatelské zvyklosti, IP adresa, MAC adresa, verze operačního systému a konfigurace zařízení používaného ke zpřístupnění služeb.
 2. Informace o přihlášení - Například čas, kdy byla služba využívána, a délka používání, hledané výrazy, které byly zadány při používání služeb, informace o zařízení a událostech softwaru (jako například restart, upgrade, chyba a pád). Systém Android je navržen tak, aby všechny události, kdy dojde k chybě nebo pádu systému, zahrnovaly souhrnnou informaci o tom, kdy k příslušné události došlo. Tyto informace se budou používat pouze k analýze chybových protokolů, nikoli k identifikaci jednotlivce či jiným účelům. Námi shromažďované protokolové soubory také pravidelně mažeme.
 3. Informace o lokalitě - Například GPS signál zařízení nebo informace o nejbližších přístupových bodech Wi-Fi a vysílače mobilního signálu, ID umístění zařízení, ID provozovatele sítě. Zeptáme se vás, které aplikace opírající se lokalitu chcete povolit. Polohová nastavení vašeho zařízení můžete upravovat v nastaveních zařízení (můžete např. změnit nebo vypnout způsoby poskytování nebo servery používané službami založenými na poloze, příp. upravit přesnost informací o poloze), a změnit tak informace o poloze, které jsou poskytovány společnosti realme.
 4. Informace o albech - Například abychom vám mohli poskytovat funkci zobrazování míst pořízení obrázků a možnost třídit obrázky a videa, potřebujeme shromažďovat informace o zeměpisné šířce a délce míst pořízení vašich obrázků a videí; když hledáte konkrétní obrázky, zaznamenáváme zadané termíny a počet obrázků nalezených na daném místě.
 5. Fotoaparát - Abychom mohli zajistit standardní fungování aplikace fotoaparátu, shromažďujeme některé provozní informace (např. kolikrát aplikaci použijete), informace o vašem zařízení, informace o parametrech pořízených obrázků (např. fotocitlivost a počet zachycených tváří) a informace o zbývajícím volném místě na vašem telefonu.
 6. Jiné informace související s vaším používáním služeb, jako je verze aplikace, vámi navštívené webové stránky a jak pracujete s obsahem poskytovaným těmito službami.

Upozorňujeme, že při realizaci výše zmíněných funkcí služeb můžeme spolupracovat se třetími stranami v roli poskytovatelů služeb. Například můžeme spolupracovat se třetí stranou v roli poskytovatele služby k zajištění převodu řeči na text. Takový poskytovatel může tudíž získávat a uchovávat určité osobní informace. Takové třetí strany nebudou uvedené informace používat k žádným jiným účelům.

(3) Informace získávané od třetích stran

Je-li to povoleno zákonem, můžeme informace o vás získávat z veřejných nebo komerčních zdrojů a tyto informace můžeme kombinovat s jinými přijatými informacemi nebo informacemi, které se vás týkají. Pokud se rozhodnete zaregistrovat se a používat naše služby prostřednictvím účtu třetí strany (QQ, WeChat, Alipay, Weibo, Facebook atd.), můžeme získat vaše informace, jako například vaše uživatelské jméno a profilový obrázek, od těchto služeb - třetích stran.

2. Jak používáme vaše osobní informace

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat vaše osobní informace pro účely popisované v těchto Zásadách ochrany soukromí, abychom mohli plnit naše závazky vůči vám v rámci naší uživatelské smlouvy a/nebo smlouvy o poskytování služeb, abychom dostáli zákonným povinnostem realme nebo pokud uznáme, že je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů realme nebo třetí strany. Společnost realme se při používání vašich osobních informací striktně řídí obsahem těchto Zásad ochrany soukromí a jeho aktualizacemi. Vaše osobní informace se budou používat výhradně k účelům vymezeným a vámi odsouhlaseným v době shromažďování těchto informací. Pokud bychom tato data chtěli používat k jinému účelu, nejprve si předem vyžádáme váš souhlas. Níže uvádíme příklady souvisejících způsobů použití:

Zpracování objednávek Informace použijeme ke zpracování objednávek a poskytování souvisejících poprodejních služeb, včetně zákaznické podpory, distribuce objednávek a tisku faktur.

Zasílání oznámení a zpráv typu push Vaše informace můžeme používat k zasílání zpráv typu push nebo oznámení s obsahem třetích stran, vč. informací zámku obrazovky s prezentací tapet, rychlých aplikací, operačního systému nebo informací o aktualizaci a instalaci aplikací, resp. prodejních a propagačních informací.

Poskytování služeb založených na poloze Informace o vaší poloze budeme používat (buďto my sami nebo třetí strany), abychom vám mohli nabídnout cílenější služby v zájmu co nejlepšího uživatelského rozhraní, jako jsou například zprávy o počasí, geograficky cílené zprávy typu push a funkce automatické synchronizace času.

Zlepšování produktů a uživatelského rozhraní Čísla mobilních telefonů získaná prostřednictvím offline prodejních kanálů, elektronických objednávek a registrací účtů použijeme k uživatelským průzkumům a sjednávání dalších návštěv. Informace o chybách nebo pádech systému používáme k analýzám chybových protokolů. Po vašem vstupu do programu zlepšování uživatelského rozhraní získáme informace o vašem zařízení, o vašem spotřebitelském chování, poloze, přihlášení a další informace pro statistickou analýzu za účelem zlepšení uživatelských zkušeností a vlastností produktu.

Zákaznická podpora Informace používáme k řešení problémů s produkty, opravám zařízení zákazníků a poskytování jiné péče a podpůrných služeb zákazníkům. Jedinečný identifikační kód vašeho mobilního zařízení může být použit k aktivaci vaší záruční služby a konkrétní softwarové licence. Také můžeme evidovat vaši e-mailovou adresou za účelem řešení otázek či připomínek, které nám zašlete prostřednictvím oddílu „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách.

K provádění analýz, auditů a předcházení podvodnému jednání Informace, které nám poskytujete, můžeme používat k ověřování vaší totožnosti, analýze efektivity obchodních činností, kontrole transakcí a předcházení podvodnému jednání. Používáme pouze statistické informace. Používání těchto dat nebude jakkoli spojeno s vaší osobou.

Komerční propagační aktivity. Zúčastníte-li se výherních slosování, soutěží či podobných propagačních aktivit pořádaných realme, využijeme vámi poskytnuté osobní informace ke správě takovýchto aktivit.

Poskytování jiných služeb realme Při používání vybraných služeb realme můžeme vaše údaje používat k vlastní realizaci uvedených služeb.

Pokud bychom chtěli informace použít k jiným účelům, které nebyly v našich Zásadách ochrany soukromí výslovně uvedeny, vyžádáme si k tomu předem váš souhlas. Pokud bychom chtěli informace získané ke konkrétnímu účelu použít nad rámec původně zamýšleného účelu, vyžádáme si k tomu předem váš souhlas. Bez souhlasu uživatelů nebudeme poskytovat jejich osobní informace a informace o jejich uživatelských zvyklostech žádné třetí straně.

IV Jak uchováváme vaše osobní informace Naše

doba, po kterou uchováváme vaše osobní informace, které jsme shromáždili, odpovídá minimálnímu času vyžadovanému k dosažení cílů uvedených v těchto Zásadách ochrany soukromí a v Prohlášení o ochraně soukromí každé příslušné služby. Výjimkou jsou případy, kdy delší dobu uchování osobních informací vyžaduje zákon. Vaše osobní informace po vypršení termínu jejich uchovávání vymažeme nebo anonymizujeme výše uvedeným postupem.

V Jak lze vaše osobní informace zveřejnit Společnost

realme může některé osobní informace sdílet s přidruženými společnostmi a strategickými partnery, kteří s námi čas od času pracují na poskytování výrobků a služeb, aby vám poskytovali výrobky nebo služby v souladu s vašimi požadavky. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny se třetími stranami pro jejich marketingové nebo komerční účely.

Přidružené společnosti: vaše osobní údaje mohou být sdíleny s přidruženými společnostmi realme. Budeme sdílet pouze osobní informace nezbytné pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany soukromí a s výhradou takových účelů. Pokud má přidružená společnost v úmyslu zpracovávat vaše osobní informace pro jiný účel, než je uvedeno zde, požádá vás opětovně o souhlas.

Sdílení s autorizovanými partnery: Pro účely uvedené v Zásadách budou některé z našich služeb poskytovány prostřednictvím našich autorizovaných partnerů. Některé z vašich osobních informací můžeme sdílet s našimi partnery, abychom zajistili poskytování lepší zákaznické podpory a uživatelského rozhraní. K našim autorizovaným partnerům patří mj. dopravci, regionální zástupci realme, logistické společnosti, poskytovatelé cloudových služeb a poskytovatelé technických služeb. Např. když používáte aplikaci centra zabezpečení, využívají se služby třetích stran pro vyhledávání virů a promazání odpadu na vašem telefonu. Pro analýzu chybových log souborů můžeme potřebovat vaše přihlašovací údaje do služby poskytovatele - třetí strany, nebo od poskytovatele profesionální technické služby příslušných aplikací.

V případě, že by došlo k fúzi, akvizici nebo zániku naší společnosti v důsledku úpadku a takový proces by zahrnoval přenos vašich osobních informací, požádáme nástupnickou společnost nebo organizaci, v jejíž držení vaše osobní informace budou, aby se dále řídila omezeními uvedenými v těchto Zásadách ochrany soukromí, jinak tuto společnost nebo organizaci vyzveme, aby vás znovu požádala o oprávnění a udělení souhlasu.

Vaše osobní informace budeme sdílet pouze k účelům, které jsou v souladu se zákonem, legitimní, nezbytné, konkrétní a jednoznačné. Osobní informace budeme sdílet pouze v případě potřeby pro poskytování služeb. Naši partneři nemají právo sdílené osobní informace používat k žádným jiným účelům.

 1. Vaše osobní informace veřejně zpřístupníme POUZE za následujících situací:

  (1) Po získání vašeho výslovného souhlasu;

        (2) Zákonná ustanovení: Pokud bychom byli právně vázáni povinností v rámci soudního nařízení nebo jiného právního postupu, soudního sporu nebo požadavků vládních úřadů, můžeme vaše osobní informace zpřístupnit               jen budeme-li přesvědčeni, že takové zpřístupnění je nezbytné na ochranu našich práv, na ochranu vaší vlastní bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných subjektů, k vyšetření podvodného jednání nebo k odpovědi na                       požadavky vlády.

VI Jak chráníme vaše osobní informace

 1. Přijali jsme rozumné a proveditelné kroky a technická opatření k ochraně informací shromažďovaných pro tyto služby. Upozorňujeme však, že ačkoli jsme v zájmu ochrany vašich informací učinili přiměřené kroky, v případě webových stránek, internetového přenosu, počítačových systémů a bezdrátové komunikace nelze nikdy zajistit stoprocentní bezpečnost.
 2. Přijali jsme bezpečnostní opatření v souladu s odvětvovými standardy, abychom ochránili vámi poskytované osobní informace a zabránili neautorizovanému přístupu k těmto informacím, jejich zveřejnění, použití, úpravám, poškození či ztrátě. Na ochranu vašich osobních informací přijmeme veškerá přiměřená a vhodná opatření, jako např.:

  (1) K šifrování nejrůznějších služeb používáme technologie jako např. SSL. Pravidelně prověřujeme naše vlastní postupy sběru informací, jejich ukládání a zpracování (včetně opatření k fyzickému zabezpečení), abychom zamezili neoprávněnému přístupu jiných systémů.

  (2) K osobním informacím mají přístup výhradně ti zaměstnanci realme, kteří takové informace potřebují k tomu, aby nám při zpracování osobních informací pomáhali, resp. zaměstnanci společností autorizovaných ke zpracování takovýchto informací v našem zastoupení. Takoví zaměstnanci nebo pracovníci jsou povinni dodržovat přísné smluvní požadavky na zachování důvěrnosti. V případě, že by takové osoby uvedené závazky porušily, budou za příslušné jednání právně zodpovídat, resp. jejich vztah s realme může být ukončen.

  (3) Zabezpečení vašich informací je pro nás prioritou. Budeme proto i nadále usilovat o ochranu vašich osobních informací a implementovat vhodná bezpečnostní opatření, jako je např. kompletní šifrování při ukládání a přenosu informací, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k vašim informacím a jejich použití nebo zveřejnění. K určitému specifickému obsahu šifrovaných dat má právo na přístup pouze uživatel.

  (4) Při přenášení a ukládání vašich osobních informací konkrétního typu budeme používat technologie šifrování a jiná bezpečnostní opatření; a před uložením vašich osobních biometrických informací použijeme technická opatření k jejich zpracování, např. budeme ukládat pouze nezbytné součásti těchto osobních biometrických informací.

 3. V případě incidentu zabezpečení osobních informací vás budeme, v souladu s požadavky zákonů a předpisů, neprodleně informovat o následujících skutečnostech: základní situace a možný dopad bezpečnostního incidentu, přijatá nebo plánovaná opatření k jeho řešení, návrhy týkající se vaší sebeobrany a snížení rizika, řešení pro vás apod. O incidentu vás budeme neprodleně informovat e-mailem, dopisem, telefonicky, formou push oznámení nebo jinými prostředky. Pokud by bylo obtížné informovat každý subjekt předmětných osobních informací samostatně, vydáme přiměřenou a účelnou formou odpovídající oznámení. Zároveň v souladu s požadavky regulačních orgánů aktivně oznámíme způsob vyřízení incidentů v souvislosti s osobními informacemi.

VII Vaše práva na vaše osobní informace

Společnost realme respektuje vaše práva v souvislosti s vašimi osobními informacemi. Níže uvádíme vaše zákonná práva společně s informacemi, jak budeme tato práva chránit. Upozorňujeme, že v zájmu zabezpečení vás můžeme před zpracováním požadavku vyzvat k ověření vaší identity. V zásadě platí, že je-li váš požadavek rozumný, neúčtujeme žádný poplatek. V případě vícenásobných a opakovaných požadavků překračujících rozumnou míru však v závislosti na konkrétní situaci účtujeme určitý poplatek k pokrytí nákladů. Můžeme odmítnout nepřiměřeně se opakující požadavky, stejně tak jako požadavky, jejichž vyřízení by si vyžádalo nasazení nepřiměřených technických prostředků (např. vývoj nových systémů nebo zásadní úpravy stávajících postupů), požadavky představující ohrožení zákonných práv a zájmů ostatních, resp. požadavky zjevně nerealistické povahy. Kromě toho nemusíme být schopni reagovat na vaše požadavky v případech, kdy se přímo dotýkají národní bezpečnosti, zabezpečení národní obrany, veřejného zdravotnictví, trestního vyšetřování a řady další věcí přímo souvisejících s veřejnými zájmy, příp. požadavky, které by mohly vážným způsobem poškodit zákonná práva vás samotných nebo jiných osob či organizací.

 1. Právo na informace: Společnost realme zveřejnila tyto Zásady ochrany soukromí s cílem informovat vás o tom, jak nakládá s vašimi osobními informacemi. Zavázali jsme se k transparentnímu používání vašich informací.
 2. Právo na přístup: Chcete-li uplatnit své právo na přístup k informacím, přihlaste se ke svému účtu realme v nabídce „Nastavení - účet“, čímž získáte přístup k informacím, které jste při registraci svého účtu poskytli.
 3. Právo na opravu údajů: Můžete se přihlásit do svého účtu a upravit a doplnit informace, které jste nám poskytli dříve. Pokud zjistíte, že vaše osobní informace, které jsme o vás zpracovávali, obsahují chyby nebo nejsou úplné, máte právo požádat nás o opravu nebo doplnění. S žádostí o opravu nebo doplnění vašich osobních informací nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese privacy@realme.com.
 4. Právo na výmaz údajů: Můžete se přihlásit do svého účtu a smazat své informace v účtu přímo. Na vaši žádost o výmaz odpovíme včas. Když mažete informace z naší služby, je možné, že odpovídající informace nesmažeme ze serveru okamžitě, ale až při aktualizaci serveru. V souladu s právními předpisy nebo z oprávněných obchodních důvodů nás můžete kontaktovat na e-mailu privacy@realme.com a požádat o výmaz vašich osobních informací. Pokud však svůj souhlas zcela odvoláte nebo nás požádáte o úplný výmaz vašich osobních informací, nebudeme vás asi moci nadále poskytovat služby.
 5. Právo na odvolání souhlasu: Každá obchodní funkce vyžaduje určité základní osobní informace (viz oddíl III „Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní informace“ v těchto zásadách). Máte právo kdykoli poskytnout své povolení a svůj souhlas se shromažďováním a používáním dalších osobních informací, které shromažďujeme, a stejně tak tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud své povolení nebo svůj souhlas odvoláte, službu odpovídající vašemu odvolanému souhlasu nebo povolení vám nebudeme moci nadále poskytovat.

Poté, co svůj souhlas odvoláte, nebudeme odpovídající osobní informace nadále zpracovávat, avšak vaše rozhodnutí odvolat souhlas nebude mít žádný vliv na osobní informace, které byly zpracovány dříve na základě vašeho povolení. Můžete změnit rozsah svého povolení našeho dalšího shromažďování osobních informací nebo můžete své povolení stáhnout tím, že smažete informace, vypnete zařízení apod.

 1. Právo na kopii osobních informací: V rozsahu vymezeném zákony a předpisy nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese privacy@realme.com a požádat o kopii vašich osobních informací. Na vaši žádost odpovíme, jakmile to bude po přijetí vaší žádosti rozumně možné.
 2. Právo na stížnost: Máte právo nás kontaktovat na e-mailové adrese privacy@realme.com a podat stížnost. Na vaši námitku odpovíme v nejkratším možném termínu.

VIII Jak nakládáme s osobními informacemi dětí

 1. Naše produkty, webové stránky a služby jsou určeny především dospělým osobám. Děti (do 18 let nebo podobného minimálního věku stanoveného příslušnými jurisdikcemi) si nesmí založit svůj vlastní uživatelský účet bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. V případě shromažďování osobních informací děti se souhlasem jejich rodičů budeme používat nebo zveřejňovat tyto informace pouze v souladu se zákonem, výslovným souhlasem jejich rodičů nebo zákonných zástupců nebo v zájmu ochrany dětí.
 2. Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali osobní informace dítěte bez předchozího výslovného a ověřitelného souhlasu rodiče, pokusíme se příslušné informace v co nejkratším termínu smazat.

IX Třetí strany v roli poskytovatelů služeb a jejich služby

Webové stránky, produkty, aplikace a služby realme mohou odkazovat na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Můžete sami rozhodnout o tom, zda chcete příslušné webové stránky navštívit nebo jim poskytnout souhlas a využívat produkty či služby nabízené třetími stranami.

 1. Produkty jako cloudové služby a účty poskytuje společnost Dongguan Xunyi nebo jiné třetí strany. Za produkty a služby třetích stran realme nezodpovídá. Takové třetí strany nejsou těmito Zásadami vázány. Před odesláním vašich osobních informací těmto třetím stranám si prosím přečtěte zásady ochrany soukromí těchto třetích stran.
 2. Společnost Dongguan Xunyi poskytuje společnosti realme navíc služby v oblasti úschovy a zpracování dat. Vaše data mohou být ukládána na serverech Dongguan Xunyi a zpracovávána dle pokynů realme.

X Jak se vaše osobní informace přenášejí v mezinárodním měřítku

realme je společnost se sídlem v Číně, která působí v celém světě. Jelikož používáme zdroje a servery po celém světě k poskytování produktů nebo služeb, mohou být vaše osobní informace přenášeny nebo přístupné v zámořských jurisdikcích v zemích/regionech, kde používáte produkty či služby, v souladu s místními zákony a předpisy a s vaším povolením. Na základě trhu a obchodních regionů využíváme servery nebo poskytovatele služeb v oblasti zpracování dat v konkrétních regionech. Vaše osobní údaje můžeme zasílat a ukládat v zámořských zařízeních. Zákony na ochranu údajů v těchto zemích/regionech se mohou lišit od zákonů platných ve vaší zemi.

Jste srozuměni se skutečností, že odlišné zákony na ochranu údajů obnášejí různá rizika. V takovýchto případech přijmeme opatření, abychom zajistili, že námi shromažďované informace se zpracovávají v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí i platnými zákony a že vaše osobní informace budou náležitě a řádně chráněny stejně jako na území vaší země/regionu. K přesunu vašich osobních informací v mezinárodním měřítku vás požádáme o souhlas, realizujeme bezpečnostní opatření, jako například šifrování nebo anonymizaci ještě před přenosem, nebo uzavřeme nezbytné dohody o přenosu/sdílení informací s jejich příjemci v souladu s požadavky platnými ve vaší zemi.

XI Jak se tyto Zásady ochrany soukromí aktualizují

Vyhrazujeme si právo tato pravidla čas od času aktualizovat nebo upravovat. O aktualizacích vás budeme informovat prostřednictvím různých kanálů. V případě významných změn Zásad ochrany soukromí vás za předpokladu, že jste nám poskytli e-mailovou adresu v rámci vašeho účtu, budeme ještě před vstupem těchto změn v platnost informovat e-mailem, v opačném případě zveřejníme upozornění na našich webových stránkách nebo odešleme oznámení do vašich zařízení.

Tyto Zásady ochrany soukromí jsou předmětem dalších úprav, nicméně bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše práva vyplývající z těchto Zásad nijakým způsobem krácena.

Zde odkazované produkty a služby realme podléhají změnám v závislosti na používaném modelu telefonu a verzi systému nebo požadavcích místních zákonů a předpisů. Za konečné produkty a služby se považují produkty a služby ve vámi používaných telefonech a systémech.

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se našich Zásad ochrany soukromí či způsobu jejich zpracování, kontaktujte nás prosím na níže uvedené adrese:

Building 2, No. 24 Nichang Avenue, Huixing Subdistrict, Yubei District, Čchung-čching

Email: privacy@realme.com

 

 

 

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Other Regions