realme Záruční podmínky

realme Záruční podmínky

Tyto záruční podmínkyse vztahují na produkty společnosti realme prodané v této zemi, které zahrnují mobilní telefony, příslušenství, produkty IoT a další. Během záruční doby, pokud dojde k poruše funkce při běžném používání, poskytne společnost realme bezplatný servis formou opravy nebo výměny podle standardních podmínek stanovených touto společností.

DOBA TRVÁNÍ ZÁRUKY A TYP SERVISU

Položka

Záruční lhůta

Mobilní telefon

24 měsíců

USB kabel

24 měsíců

Adaptér

24 měsíců

 

DOBA TRVÁNÍ ZÁRUKY PRODUKTŮ IOT A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Položka

Záruční lhůta

Drátová sluchátka

24 měsíců

Bezdrátová sluchátka

24 měsíců

 

Chytrý náramek

24 měsíců

 

Chytré hodinky

24 měsíců

 

Power Banka

24 měsíců

 

 

realme 7, realme 7 Pro zásady vyhrazené služby

 1. 3-letá záruka

Užijte si prodlouženou 3 letou bezplatnou záruční dobu, která kryje výrobní vady.

 1. 2-měsíční období DOA / DAP

Naše období pro vrácení peněz a výměnu pokrývá výrobní vady po dobu 2 měsíců od zakoupení.

 

realme Mobile Phone, Záruční podmínky pro příslušenství a produkty IoT:

Pokrytí zárukou:

 1. Tyto podmínky se vztahují pouze na produkty realme prodávané v daném regionu
 2. Záruka na mobilní telefon platí od data zakoupení
 3. Chcete-li využít záruční servisní podporu pro příslušenství a produkty IoT, doporučujeme poskytnout servisu společně se zařízením také originální balení prodejní doklad
 4. Pokud během záruční doby dojde k poruše funkcí, realme posktyne servisní služby zdarma prostřednictvím svého autorizovaného servisního střediska
 5. Po opravě bude pokračovat zbytek standartní záruční doby, datující se od aktivace zařízení
 6. Po výměně zařízení bude pokračovat zbytek standartní záruční doby, datující se od aktivace zařízení

 

Záruka se nezvtahuje na:

 1. Zařízení které překročilo standartní záruční dobu
 2. Zařízení/ Produkt je poškozen kapalinou nebo je v něm nalezena vlhkost/ koroze.
 3. Zařízení nebylo používáno dle pokynů výrobce, čímž dojde k poškození nebo nesprávné funkci. Jako např. Používání v extrémních teplotách, používání neoriginálního příslušenství atd.
 4. Dojde li ke kosmetickému povrchovému poškození
 5. Neautorizovaný zásah do zařízení
 6. Chybí ochranné prvky výrobce, nebo jsou poškozeny - pečeť
 7. Záruka se nevztahuje na zařízení, na kterém byl proveden neautorizovaný SW zásah ( např. Root ).
 8. Záruka se nevztahuje na přirozené opotření, použití v extrémních podmínkách, poškození v důsledku neodborné péče a poškozením způsobeném vyšší mocí jako jsou povodně, požár nebo zemětřesení
 9. Pokud dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a zákony či předpisy konkrétního regionu, mají tyto vždy navrh před podmínkami výrobce
 10. Pokud zákazník neprokáže původ zařízení platným dokladem o koupi a nebude možné tyto informaci zjistit.

 

Service Center:

Informace o servisním středisku naleznete na oficiální stránkách výrobce v sekci podpora.

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions