Časté otázky

 • Pro první nabití není stanoven žádný zvláštní požadavek. Baterie je zkonstruována tak, aby poskytovala dobrý výkon v širokém teplotním rozpětí, přičemž za ideální komfortní zónu jsou považovány teploty od 16 do 25 °C (61 °F do 77 °F). Její maximální životnosti nelze dosáhnout s neoriginální nabíječkou nebo za extrémních teplot. Při nabíjení v teplotách vyšších než 45 °C se výkon baterie snižuje, což má za následek pomalejší nabíjení. Při používání přístroje ve velmi chladném prostředí si můžete povšimnout zkrácení životnosti baterie, tento stav je však dočasný. Jakmile se teplota baterie vrátí do svého běžného provozního teplotního rozpětí, vrátí se do normálu i její výkon. Aby se předešlo poškození baterie, přestane chytrý telefon realme automaticky nabíjet při extrémních okolních teplotách a upozorní vás hlášeními „ Teplota je příliš nízká/vysoká, baterii nelze nabít“, „Teplota je příliš nízká/vysoká, baterii nelze plně nabít“. 

 • Otevřete nabídku [Nastavení] > [Další nastavení] > [Záloha a reset] > [Vytvořit novou zálohu]. Vyberte data, která chcete zálohovat, a pak spusťte zálohování. Tato záloha se uloží do složky s datem v úložišti telefonu. Složka [DCIM] obsahuje vaše fotografie a snímky obrazovky. Obrázky stažené z APP se ukládají do nabídky [Obrázky/fotografie]. Složky [Videa], [Hudba] a [Obrázky] obsahují vaše videa, audio soubory a obrázky. Připojte telefon k počítači a zkopírujte, co potřebujete, do svého počítače. Nebo můžete všechna data přesunout rychle z jednoho chytrého telefonu do druhého jako zálohu pomocí aplikace Clone Phone.

  * Nastavení a cesty se mohou lišit od nastavení a cest ve vašem telefonu.

  * Abyste předešli ztrátě nebo poškození dat, zkopírujte a přeneste svá data po dokončení zálohování znovu jako alternativní zálohu. 

  * Aby proběhl celý zálohovací proces, ujistěte se, že baterie chytrého telefonu realme je nabitá na více než 50 %, a svůj telefon během zálohování nevypínejte ani nerestartujte. 

  * Zálohy se vymažou, když telefon přeinstalujete, vymažete data nebo v telefonu realme obnovíte tovární nastavení.

 • Okamžitě vyndejte telefon z kapaliny, vypněte ho a vyjměte SIM i SD kartu. Pomocí papírového kapesníku nebo jemného hadříku důkladně vysajte vodu nebo kapalinu a jemně zatřeste telefonem v opačném směru, než do něj kapalina natekla, aby mohla odtéci.

  Vysušte telefon větrákem nebo vysoušečem vlasů nastaveným na studený vzduch a pak telefon, záruční list a doklad o koupi odneste na opravu do nejbližšího zákaznického centra realme. NEVYSOUŠEJTE telefon vysoušečem vlasů nastaveným na horký vzduch, aby se v důsledku přehřátí nepoškodil firmware telefonu.

  Upozornění

  Nouzová opatření mohou účinně snížit pravděpodobnost poškození, ale i přesto panuje určité riziko, že voda poškodila četné přesné elektronické součástky uvnitř telefonu. Proto pošlete svůj telefon co nejdříve do servisního centra na odbornou opravu.

 • Abyste zdvojnásobili ochranu svého telefonu realme, doporučujeme vám používat originální pouzdro a ochranné sklo nebo fólii na displej.

  Originální pouzdra jsou vylisovaná tak, aby odpovídala telefonům realme, a jsou na telefonech realme i testována. To vše zajišťuje, že odpovídá každý otvor a port. Pouzdro na telefony realme může vašemu telefonu poskytnout silnou ochranu. Po provedení tisíců testů důkazy ukazují, že originální pouzdro na telefony může minimalizovat poškození způsobené pádem, nárazem, kapalinou, prachem apod.

  Telefon realme je vybaven i originálním HD čirým chráničem displeje. Dokonale sedí v rozích a radiánech displeje, aniž překáží fotoaparátu nebo světelnému čidlu, a zajišťuje vysoké rozlišení a citlivost displeje. Kromě toho může též minimalizovat pravděpodobnost poškrábání displeje nebo jeho poškození v případě pádu telefonu.

 • Chcete-li vysunout schránku na kartu, zasuňte do otvoru vně schránky jehlu na karty.

  Vytáhněte schránku a vložte do ní SIM kartu podle pokynů.

  Vložte ji vodorovně, aby se schránka nepoškodila nebo aby se SIM karta neuvolnila. 

  Upozornění

  *Pokud velikost SIM karty neodpovídá zdířce, vyměňte si svou SIM kartu u svého telekomunikačního operátora. 

  *Nestříhejte svou SIM kartu sami, mohli byste ji poškodit. Ujistěte se, že okraj SIM karty je hladký.

  *Nevkládejte SIM kartu ani ji nevyndávejte, když je telefon zapnutý.

 • Stiskněte tlačítko Menu.

  Posuňte rozhraní aplikace tak, abyste viděli ikonku zámku v levém horním rohu.

 • Z důvodu bezpečnosti a ochrany soukromí odstranil Google funkci [Zapomenout heslo], aby váš telefon byl stále zabezpečen a fungovala v něm ochrana soukromí.

  Pokud jste si neudělali zálohu předtím, než jste zapomněli své heslo, neexistuje žádný způsob, jak uložit data svého zařízení. Budete muset svůj telefon odnést společně s dokladem o koupi a záručním listem do servisního centra realme, kde vaše zařízení přeinstalují, což znamená, že smažou všechna vaše data a nastavení.

 • Při každodenním používání může zdířku, přijímač, reproduktor, konektor sluchátek a rozhraní USB vašeho telefonu znečistit špína a nečistoty, které mohou způsobit nedostatečný kontakt firmwaru nebo zablokovat přijímač a reproduktor. Může se dokonce stát, že se ve vašem telefonu budou množit bakterie, které mohou ohrozit vaše zdraví.

  Je nezbytné telefon každý den čistit. Namočte hadřík neuvolňující vlákna, zdravotnickou lepicí pásku nebo odličovací tampon do destilované vody nebo alkoholu o nízké koncentraci a otřete jimi povrch telefonu. 

  Při čištění štěrbin a otvorů telefonu můžete prach otřít suchým kartáčkem na zuby nebo párátkem nebo můžete prach vyfoukat vysoušečem vlasů nastaveným na studený vzduch. Kromě toho lze prach odsát malým ručním vysavačem o nízkém výkonu. Pokud nečistoty nelze odstranit, kontaktujte s žádostí o odbornou pomoc servisní centrum realme.

  * NIKDY neodfoukávejte prach vysoušečem na vlasy nastaveným na horký vzduch, mohlo by dojít k poškození v důsledku přehřátí.

  * Při odstraňování prachu NEODSTRAŇUJTE kryt baterie, předejdete tak poškození elektrických součástí telefonu.

 • Stiskněte a přidržte tlačítka Napájení a Snížení hlasitosti: váš telefon udělá snímek aktuální obrazovky.

  Stisknutím a přidržením tlačítek Napájení a Zvýšení hlasitosti asi na 2 sekundy zachytíte dlouhý snímek obrazovky. Kliknutím na možnost [Stránka dolů] přejděte na další stránku, stále klikejte na tlačítko Stránka dolů, dokud budete chtít pořizovat snímek obrazovky, a následně klikněte na [Uložit]. Vytvoříte tak dlouhý snímek obrazovky.

 • Pokud se váš telefon začne zpomalovat, obsahuje příliš mnoho zbytečných souborů a mezipamětí nebo má problémy se systémem nebo aplikacemi, můžete [Obnovit tovární nastavení].

  Tím, že kliknete na možnost [Obnovit tovární nastavení], všechna data ve vašem telefonu se trvale smažou, proto si musíte udělat zálohu a přesunout ji do svého počítače nebo na SD kartu, abyste předešli ztrátě dat.

  Otevřete nabídku [Nastavení] > [Další nastavení] > [Záloha a reset] > [Obnovit tovární nastavení], tím svůj telefon resetujete.

  V nabídce [Obnovit tovární nastavení] má telefon čtyři možnosti. Vyberte jednu podle svých potřeb.

  * Po provedení nelze žádnou z možností resetu vrátit zpět.

 • Když telefon přestane v některých případech správně fungovat (např. nerestartuje se nebo nevypne se, neaktualizuje systém, maže data), můžete problémy vyřešit v režimu obnovy. Po vypnutí telefonu stiskněte a držte tlačítka Napájení a Snížení hlasitosti tak dlouho, než se telefon dostane do režimu obnovy. Můžete si do úložiště svého telefonu stáhnout firmware, poté klikněte na možnost[Instalovat z úložiště] > [Z úložiště telefonu], najděte firmware, který jste si stáhli, a kliknutím na něj spusťte aktualizaci.

  * Před aktualizací systému zazálohujte svá data.

  * Připojte svůj telefon ke zdroji napájení nebo udržujte baterii nabitou nad 40 %.

  * Aktualizace systému trvá 3 až 5 minut. Během aktualizace nevynucujte vypnutí telefonu.

 • Pokud displej vašeho telefonu při dotyku neodpovídá nebo při používání některých aplikací zamrzne apod., můžete vynutit restart telefonu. Při vynuceném restartu se nevymaže obsah telefonu s výjimkou případů, kdy je rozbitý nebo chybný.

  Na nejméně osm sekund stiskněte a přidržte tlačítka Napájení a Zvýšení hlasitosti, dokud se telefon nezapne.

  Pokud nejste schopni vynutit restart telefonu, připojte ho k originální nabíječce a nechte ho až 30 minut nabíjet. Poté to zkuste znovu. Přetrvává-li problém, musíte telefon odnést na opravu do nejbližšího servisního centra realme.

 • Každá aplikace může požadovat určitá data nebo přístup k jiným funkcím vašeho telefonu (určování polohy, fotografie, kontakty apod.). Pokud narazíte na problémy, například Facebook nemůže pořizovat fotografie, musíte zkontrolovat, zda jste nezamítli oprávnění u fotoaparátu.

  Otevřete nabídku [Centrum zabezpečení] > [Oprávnění aplikací] > [Správa oprávnění aplikací]. Klikněte na „Aplikace“, vyberte příslušnou aplikaci a zvolte, zda chcete povolit, zamítnout nebo omezit volání, SMS zprávy, oprávnění pro zařízení a oprávnění související s ochranou soukromí.

 • Aplikace Clone Phone může bezpečně a rychle přenést všechna data včetně osobních dat (kontakty, zprávy atd.), systémových dat, aplikací (aplikace a data aplikací) a souborů, jako jsou audio soubory, videa, fotografie a dokumenty.

  Poté, co nainstalujete aplikaci Clone Phone na obě zařízení, otevřete ve svém novém telefonu [Nástroje] > [Clone Phone] a vyberte „Toto je nový telefon“. Ve svém starém telefonu otevřete [Clone Phone], vyberte „Toto je starý telefon“ a naskenujte QR kód vygenerovaný novým telefonem. Začne klonování.

  Během tohoto procesu musí být obě zařízení vedle sebe, aby bylo zajištěno připojení k síti.

 • 1. Máte-li nějakou otázku nebo nejste obeznámeni s některou funkcí svého výrobku realme, napište nám e-mail.

  E-mail: své dotazy a zpětnou vazbou pošlete na adresu service.eu@realme.com

  2. Pokud je nutné vaše zařízení realme opravit, můžete navštívit stránky https://www.realme.com/eu/support. Technici ve všech servisních centrech absolvovali odborné školení, aby byli schopni poskytovat vysoce kvalitní služby. Pracujeme též na tom, abychom poskytovali výhodnější služby.

 • Dříve, než své zařízení odnesete do autorizovaného servisu realme, proveďte tyto kroky. Pokud se vaše zařízení nezapne nebo neodpovídá, dokončete co nejvíce z následujících kroků:

  1. Zazálohujte své zařízení.

  2. Odhlaste se od cloudu a zrušte své heslo zámku displeje.

  3. V případě, že servis požaduje doklad o koupi, přineste stvrzenku.

  4. Vezměte s sebou své zařízení a příslušenství, s kterým potřebujete pomoci.

  5. Přineste průkaz totožnosti, např. řidičský průkaz, cestovní pas nebo jiný identifikační průkaz vystavený úřady.

 • Po prohlédnutí vašeho zařízení realme technik potvrdí celkové náklady na opravu nebo výměnu. V některých případech by se na opravu mohla vztahovat záruka realme a v takovém případě opravu neplatíte. To nezahrnuje náhodné poškození, které se platí.

  Pokud bylo vaše zařízení realme poškozeno, cena za opravu se v závislosti na opravě bude různit. Autorizované servisy si mohou stanovit vlastní poplatky, s žádostí o asistenci můžete kontaktovat i online podporu realme.

 • Většina našich autorizovaných servisů realme nabízí provedení servisu v servisním centru ještě týž den.

  Pokud by nebyly na skladě náhradní díly, informovali bychom vás okamžitě, jakmile budou doručeny.

  Pokud musíte v některých situacích zařízení na opravu poslat, bude vám vráceno nebo připraveno k vyzvednutí za zhruba pět až sedm dní.

 • Tato záruka nezahrnuje náhodné poškození, ani žádnou z následujících podmínek, lze však využít placené opravy. 

  1. Po záruční době.

  2. Pokud nemáte platný doklad o koupi, lze udělit výjimku, pokud zákazník je schopen dokázat, že telefon je ještě v záruce.

  3. Žádné závazky v rámci oficiální záruky realme.

  4. Telefon je poškozen z důvodu nevhodného používání (např. pád, přiskřípnutí, poškození vodou atd.).

  5. Poškození a porucha z důvodu nekontrolovatelných vnějších sil (např. povodeň, požár, zemětřesení, blesk a dopravní nehody).

  6. Výrobek není používán a udržován podle pokynů, což vede k jeho poškození nebo poruše, např. je používán za extrémních teplot, nepoužívá se originální příslušenství realme atd.

  7. Přirozené opotřebení výrobku (např. pouzdra, tlačítek, displeje, příslušenství atd.).

  8. Demontáž, vlastní oprava, úprava, rooting a další lidské chování, které způsobí poškození.

 • Pokud telefon poškodila kapalina, NEVYSOUŠEJTE ho vysoušečem vlasů nastaveným na horký vzduch a zamezte poškození firmware telefonu v důsledku přehřátí.

  Pokud vám telefon spadne do jakékoli formy kapaliny, mohou nouzová opatření účinně snížit pravděpodobnost poškození, ale i přesto panuje určité riziko, že voda poškodila četné přesné elektronické součástky uvnitř telefonu. Doneste svůj telefon co nejdříve do autorizovaného servisního centra realme, kde ho odborně opraví. Pokud dojde k poškození kapalinou, nevztahuje se na související servis roční záruka realme.

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions