Oprava

Společnost Realme nabízí různá řešení pro opravu Vašeho zařízení. Odeslání výrobku do autorizovaného servisního střediska společnosti Realme je zárukou, že zásah provedou proškolení odborníci s certifikací Realme a že budou použity certifikované originální díly

 

 

Žádost o opravu

 

Chcete-li zajistit opravu, kontaktujte naše servisní středisko e-mailem na adrese support@vspdata.cz nebo realme@vspdata.cz,  web: https://www.vspdata.cz/servis/realme

Pro vyřízení Vašeho požadavku uveďte následující informace:

 

Jméno a přijmení

Poštovní (doručovací) adresu

e-mail

telefonní číslo

model (produktové číslo)

IMEI1 *  nebo sériové číslo

Uveďte podrobný popis problému nebo závady.

* IMEI získáte zadáním kódu *#06# do číselníku pro hovory, je uvedeno na originálním boxu nebo na prodejní faktuře či na záručním listu

 

K zařízení přiložte záruční list nebo kopii kupního dokladu pro ověření trvání záruky.

 

 

Před odesláním zařízení:

 

Před odesláním zařízení do servisu, pokud to povaha závady umožňuje, si prosím zazálohujte a vymažte data (telefonní čísla, textové zprávy, obrázky atd.) Odstraňte všechny účty a hesla, případně zařízení uveďte do továrního nastavení.

V průběhu opravy bude respektováno Vaše soukromí, středisko oprav Realme, ani jeho zaměstnanci nebudou zálohovat či obnovovat data. Servisní středisko nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat či za důsledky způsobené jejich ztrátou.

 

 

Příslušenství

 

Na příslušenství telefonu, včetně napájecího adaptéru, kabelu USB a interní baterie, se vztahuje omezená záruka společnosti Realme.

 

 

Cena opravy

 

Pokud se na zařízení vztahuje záruka, bude oprava bezplatná.

V souvislosti s přepravou zařízení do opravy se můžete obrátit na servisní středisko. V případě záruční opravy hradí  náklady na přepravu zařízení společnost Realme. V případě mimozáruční opravy hradí náklady na přepravu zákazník.

 

Další informace o záručních podmínkách naleznete na  https://www.realme.com/cz/legal/warranty-terms

 

 

Ověření stavu reklamace nebo opravy

 

Chcete -li znát průběh opravy, kontaktujte přímo servisní středisko.

 

 

Další informace

 

Záruční podmínky výrobce se řídí platnými legislativními předpisy.  

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions