THỎA THUẬN CỦA NGƯỜI DÙNG

 1. Lời nói đầu

 

1.1 Cảm ơn bạn đã chọn realme! Thỏa thuận người dùng này (được gọi trong các điều khoản này là Thỏa thuận người dùng) có thể áp dụng cho các vấn đề liên quan đến bạn và realme Trùng Khánh Mobile Communications Corp Ltd. (địa chỉ đăng ký: Tòa nhà số 2, Đại lộ số 24 Nichang, Khối Huashing, Quận Yubei, Trùng Khánh; số đăng ký: 91500112MA6016FM5C) và các công ty liên kết của nó, Công ty TNHH Viễn thông di động realme (Thâm Quyến), (cùng được gọi trong Thỏa thuận người dùng này là realme hoặc chúng tôi) liên quan đến việc bạn sử dụng www.realme.com và bất kỳ microsites nào khác thuộc miền trang web này (được gọi trong Thỏa thuận người dùng này là Trang web).

 

1.2 Trước khi bạn sử dụng Trang web, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Thỏa thuận người dùng này, Chính sách bảo mật, Điều khoản bán hàng của chúng tôi (nếu có) và bất kỳ điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung nào được tham chiếu trong Thỏa thuận người dùng này và / hoặc có sẵn bởi liên kết (gọi trong các điều khoản này là Điều khoản) một cách cẩn thận. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ nội dung của Điều khoản trước khi truy cập Trang web, đặc biệt là bất kỳ điều khoản nào liên quan đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn và cách trách nhiệm đó có thể được giới hạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Điều khoản bán hàng trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào trên Trang web.

 

1.3 Các tiêu đề được sử dụng trong Thỏa thuận người dùng này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến Thỏa thuận người dùng này.

 

1.4 Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận người dùng này. Thỏa thuận người dùng áp dụng cho tất cả người dùng của Trang web, bao gồm, không giới hạn đối với người dùng là trình duyệt, người hỗ trợ và / hoặc người đóng góp nội dung Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này, vui lòng không truy cập Trang web.

 

1.5 Đại diện và hành vi của người dùng

Bạn có thể phải đăng ký tài khoản trên Trang web khi bạn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Trang web. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trên Trang web, bạn có thể sử dụng các chi tiết đăng ký này để truy cập tài khoản người dùng của mình trên Trang web. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn gửi trong quá trình đăng ký (bao gồm thông tin về danh tính, số điện thoại di động, địa chỉ và email của bạn) là chính xác và là thông tin của riêng bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cập nhật kịp thời thông tin đăng ký của mình nếu có thay đổi về bất kỳ chi tiết nào sau khi bạn đã đăng ký tài khoản.

 

1.6 Bạn nên giữ chi tiết tài khoản của mình an toàn và thay đổi mật khẩu thường xuyên và bạn đồng ý làm theo tất cả các bước được chỉ dẫn của Trang web nếu bạn bị mất mật mã tài khoản hoặc phát hiện sử dụng trái phép tài khoản của bạn bởi bên thứ ba. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản người dùng nào nếu, theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào.

 

1.7 Bạn không được:

(A) sao chép, sao chép, tái xuất bản, thay đổi, đảo ngược, tháo rời, dịch ngược, tháo dỡ, cố gắng xuất mã nguồn, giải mã, tải xuống, đăng, phát, truyền tải, cung cấp cho công chúng, điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo đạo hàm làm việc hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào khác để phân tích hoặc sao chép mã nguồn, cấu trúc và / hoặc khái niệm của trang web;

 

(B) sao chép, phân phối lại hoặc cấp phép phụ bất kỳ nội dung Trang web nào;

xuất bản, truyền tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có thể là bất hợp pháp;

 

(C) tấn công hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Những nội dung này có thể bao gồm nội dung khiêu dâm, nội dung bạo lực, nội dung đe dọa, nội dung phỉ báng và / hoặc bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào có hiệu lực tại quốc gia nơi bạn sống và / hoặc chúng tôi có trụ sở. Cụ thể, bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tên mạng hoặc tên nhân vật nào bạn tạo đều tuân thủ các yêu cầu này. Bạn cũng không được sử dụng Trang web để xuất bản, truyền tải hoặc truyền tải bất kỳ thông tin quảng cáo, thông tin tiếp thị hoặc tin nhắn rác nào;

 

(D) sử dụng Trang web để vi phạm các quyền hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, danh tiếng và quyền của chân dung (nếu có);

 

(E) sử dụng Trang web để xuất bản thông tin không chính xác với mục đích xấu hoặc đàn áp sự thật để lừa dối hoặc lừa dối người khác;

 

(F) cam kết bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại đến bảo mật của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở: sử dụng dữ liệu trái phép hoặc nhập vào máy chủ / tài khoản trái phép; truy cập vào mạng máy tính công cộng hoặc hệ thống máy tính của người khác mà không được phép và / hoặc xóa, sửa đổi hoặc thêm vào thông tin được lưu trữ bên trong; cố gắng kiểm tra, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc các hành vi khác có thể khiến bảo mật của Trang web gặp rủi ro; cố gắng can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động bình thường của Trang web hoặc tham gia vào việc cố ý phổ biến phần mềm độc hại hoặc vi-rút và / hoặc các hành vi khác có thể làm hỏng và phá vỡ các dịch vụ thông tin mạng thông thường; hoặc giả mạo tên gói dữ liệu TCP / IP hoặc các phần của tên;

 

(G) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể làm tổn hại đến sự công bằng của các dịch vụ do realme cung cấp hoặc ảnh hưởng đến các quy trình hoạt động bình thường của Trang web, chẳng hạn như hành động gian lận hoặc thụ động về điểm số, sử dụng các plugin của bên thứ ba trái phép hoặc bất hợp pháp khác phần mềm, khai thác lỗi phần mềm (cũng được gọi là sơ hở hoặc lỗi) để thu được lợi ích không chính đáng hoặc công khai các trình cắm bên thứ ba trái phép nêu trên, bất hợp pháp phần mềm hoặc lỗi trực tuyến hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác;

 

(H) tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào như phát hành quảng cáo hoặc bán hàng hóa hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào có thể gây tổn hại đến lợi ích của realme, như bán hàng tự động của Kecoin, tiền tệ trò chơi, công cụ và plugin của bên thứ ba trái phép; và / hoặc

 

(I) tham gia vào các hoạt động khác bị cấm bởi luật pháp và quy định có hiệu lực tại quốc gia nơi bạn sống và ở Trung Quốc, và vi phạm trật tự công cộng, phong tục tốt và đạo đức xã hội; cũng như những hành động xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ cá nhân, công ty, nhóm xã hội hoặc tổ chức nào khác.

 

1.8 Trường hợp bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi hoặc bạn đã đồng ý liên hệ để tiếp thị, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin quảng cáo, khuyến mãi hoặc công khai (bao gồm cả tin nhắn thương mại và phi thương mại) hoặc thông qua bên thứ ba công ty quảng cáo hoặc tiếp thị. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý với các thông điệp tiếp thị này bằng cách [bỏ chọn chức năng này trên tài khoản người dùng của bạn.

 

 1. Quyền riêng tư

 

2.1 realme tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các nghĩa vụ của nó theo luật pháp bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

2.2 Bạn đồng ý rằng realme sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn như một phần của trải nghiệm của bạn tại Trang web hoặc khi bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của realme. Vui lòng xem realme từ [Chính sách bảo mật] để biết thêm thông tin.

 

2.3 Trang web có thể chứa các liên kết hoặc văn bản chuyển tiếp đến các trang web khác mà bạn có thể quan tâm. Xin lưu ý rằng realme không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web này. realme khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

 

 1. 3. Trang web được liên kết

 

3.1 Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang web hoặc trang được tạo và duy trì bởi các bên thứ ba không liên kết với realme hoặc không được ủy quyền bởi realme. Kích hoạt các liên kết siêu văn bản như vậy có thể khiến bạn rời khỏi Trang web. Các địa chỉ hoặc liên kết siêu văn bản như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và thông tin. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xem xét bất kỳ trang web và trang nào được liên kết hoặc kết nối với Trang web này và theo đó, chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của họ, các sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi được cung cấp hoặc bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng chúng. Truy cập các trang web hoặc trang này sẽ dẫn đến các nguy cơ về bảo mật thông tin của riêng bạn.

 

3.2 Bạn không được liên kết Trang web với bất kỳ trang web nào khác theo cách để người dùng có thể bỏ qua trang có chứa Thỏa thuận người dùng này.

 

 1. 4. Nội dung do người dùngkiếntạo

 

4.1 Trang web có thể bao gồm thông tin và tài liệu được tải lên bởi những người dùng khác của Trang web, bao gồm cả bảng thông báo, phòng trò chuyện và các diễn đàn cộng đồng khác. Thông tin này và các tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc phê duyệt. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Trang web không thể hiện quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi và realme sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc đau khổ nào do bạn hoặc bên thứ ba gây ra liên quan đến người dùng tạo ra Nội dung.

 

4.2 Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua service.vn@realme.com nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về nội dung do người dùng tạo trên Trang web.

 

4.3 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi trong tài khoản của mình, bao gồm mọi nội dung được tải lên hoặc tạo bởi bạn cho Trang web và tất cả các hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến nó.

 

4.4 Bằng cách tải nội dung lên Trang web, bạn xác nhận với realme rằng nội dung được tải lên sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, danh tiếng và quyền chân dung (nếu có) của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn có thể phải bồi thường cho realme bất kỳ mất mát nào gây ra cho realme là kết quả của việc bạn vi phạm điều khoản này.

 

4.5 Nếu bạn thấy rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình bị xâm phạm bởi bên thứ ba trên nền tảng realme, bạn có thể gửi khiếu nại tại ipservice@realme.com.

 

 1. Quyền sở hữu trí tuệ (IPR)

 

5.1 Tất cả bản quyền, nhãn hiệu, quyền thiết kế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đã đăng ký và chưa đăng ký) trên Trang web và tất cả nội dung (bao gồm tất cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và tài liệu khác) trên Trang web (được đề cập trong Thỏa thuận người dùng này) vì Nội dung trang web) sẽ vẫn được trao cho realme và / hoặc người cấp phép của nó.

 

5.2 Chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng để sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung trang web nào khác đều cần có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

 

5.3 Tên, hình ảnh và logo xác định realme hoặc bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế và / hoặc nhãn hiệu thuộc sở hữu của realme và / hoặc bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, không có nội dung nào trong Thỏa thuận người dùng này sẽ được hiểu là trao bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, quyền thiết kế hoặc bản quyền của realme hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

5.4 Bằng cách xuất bản hoặc tải lên thông tin hoặc nội dung bằng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn là chủ bản quyền hoặc đã được ủy quyền hợp pháp để làm như vậy và thông tin hoặc nội dung không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp bên thứ ba đưa ra phản đối đối với bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn tải lên, chúng tôi có thể xóa thông tin hoặc nội dung liên quan theo các trường hợp cụ thể. Chúng tôi cũng có quyền đưa ra hành động pháp lý phù hợp với bạn và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra bởi realme.

 

 1. Bảo mật và bảo vệ chống vi-rút

 

6.1 Chúng tôi sẽ thực hiện hợp lý các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin và kiểm tra và kiểm tra vật liệu ở tất cả các giai đoạn sản xuất, nhưng bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không trình bày, bảo hành hoặc đảm bảo rằng Trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi hoặc không có vi-rút và do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, gián đoạn hoặc thiệt hại nào đối với dữ liệu của bạn hoặc hệ thống máy tính của bạn có thể xảy ra trong khi sử dụng Trang web hoặc tài liệu có nguồn gốc từ nó. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc bảo vệ hệ thống máy tính của mình, bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm và dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống máy tính và phần cứng, phần mềm và dữ liệu được lưu trữ của bên thứ ba có thể truy cập hoặc được kết nối với hệ thống máy tính của bạn.

 

 1. 7. Giới hạn trách nhiệm

 

7.1 Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để trình bày thông tin cập nhật, chính xác và có liên quan trên Trang web. Không có cập nhật cụ thể hoặc ngày làm mới được áp dụng trên Trang web hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, nên được thực hiện để cho biết rằng tất cả thông tin trên Trang web hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

 

7.2 Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp Trang web trên cơ sở 'như hiện tại' và thông tin trên Trang web không nên dựa vào bất kỳ mục đích cụ thể nào và chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm về tính xác thực, chính xác, đầy đủ, liên quan và tính toàn vẹn của bất kỳ thông tin mà bạn có được thông qua Trang web, bao gồm mọi thông tin, nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba (được gọi trong Thỏa thuận người dùng này là Thông tin).

 

7.3 Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do việc phụ thuộc vào Thông tin đó hoặc bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng trang web nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả.

 

7.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất về tài sản, doanh thu, tệp dữ liệu và các hình thức tổn thất vô hình khác) mà bạn có thể phải chịu trong các trường hợp sau:

 

(A) trục trặc và không có khả năng vận hành trang web bình thường;

 

(B) ngừng hoặc trì hoãn các dịch vụ được cung cấp trên Trang web do virus máy tính, Trojan, các chương trình độc hại khác, các cuộc tấn công của hacker; điều chỉnh kỹ thuật hoặc sự cố của bộ phận viễn thông và các công ty điều hành internet; bảo trì hệ thống; hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

 

(C) ngừng, chấm dứt hoặc trì hoãn các dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc chính Trang web vì các lý do như thay đổi luật pháp và quy định, lệnh và phán quyết của cơ quan tư pháp, hành chính và các cơ quan khác (mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực để thông báo hợp lý cho bạn đình chỉ, chấm dứt hoặc rút tiền); và / hoặc

 

(D) tổn thất do việc sử dụng Trang web vi phạm Thỏa thuận người dùng này hoặc hoạt động không đúng của bạn.

 

7.5 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đều bị loại trừ rõ ràng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào về quyền sở hữu hoặc chất lượng vật liệu, hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Bạn phải chịu trách nhiệm xác minh nội dung có trên Trang web trước khi sử dụng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa rủi ro.

 

7.6 Thỏa thuận người dùng này không giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, lừa đảo hoặc gian lận hoặc bất kỳ vấn đề nào khác mà Realme sẽ loại trừ hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm pháp lý.

 

7.7 Trong trường hợp realme phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Thỏa thuận người dùng này hoặc hoạt động của Trang web và trách nhiệm pháp lý đó không bị giới hạn hoặc loại trừ bởi các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở mức 100,00 £.

 

7.8 Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm khác nhau sẽ được áp dụng cho trách nhiệm pháp lý phát sinh do việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bạn - vui lòng xem Điều khoản bán hàng để biết thêm thông tin về những điều này.

 

 1. Bồi thường

 

8.1 Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho realme cũng như các công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập và nhân viên, không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào cũng như bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý), phát sinh từ bất kỳ sự không tuân thủ nào của bạn với Thỏa thuận người dùng này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc vi phạm luật pháp của bạn hoặc quyền của bên thứ ba.

 

 1. 9. Cập nhật Thỏa thuận người dùng này

 

9.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận người dùng và / hoặc các thỏa thuận liên quan khi cần thiết. Trừ khi có quy định khác, phiên bản mới của Thỏa thuận người dùng sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn trong tương lai.

 

9.2 Bạn nên kiểm tra các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này mỗi khi bạn sử dụng Trang web để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản áp dụng tại thời điểm đó.

 

 1. Sựràng buộc

 

10.1 Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó dù sao cũng sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ bị coi là bị cắt đứt khỏi Thỏa thuận người dùng này (xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác).

 

 1. 11. Chấm dứt

 

11.1 Thỏa thuận người dùng này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi chúng tôi chấm dứt. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận người dùng này.

 

11.2 Nếu theo phán quyết riêng của chúng tôi, bạn thất bại và / hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã thất bại, tuân thủ mọi điều khoản hoặc điều khoản của Thỏa thuận người dùng này, chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận người dùng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và chúng tôi có thể từ chối bạn truy cập vào Trang web và / hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Trang web. Những điều trên không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bồi thường của chúng tôi, nơi chúng tôi có quyền làm như vậy vì bạn không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận người dùng.

 

 1. Toàn bộ thỏa thuận

 

12.1 Thỏa thuận người dùng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên Trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Trang web, mọi nội dung và / hoặc dịch vụ của Trang web, thay thế và vô hiệu hoá mọi thỏa thuận trước hoặc đương thời , thông tin liên lạc và đề xuất, dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Thỏa thuận người dùng).

 

 1. 13. Không từ bỏ

 

13.1 Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

 

 1. 14. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 

14.1 Việc soạn thảo, giải thích, thực hiện, giải quyết tranh chấp hoặc các vấn đề khác của Thỏa thuận người dùng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Trung Quốc.

 

14.2 Cả bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận người dùng này thông qua các cuộc đàm phán hòa giải. Trong trường hợp tranh chấp không thể được giải quyết trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp, một trong hai bên sẽ có quyền đệ trình tranh chấp lên trọng tài Tòa án Trọng tài Quốc tế (SCIA) của Thâm Quyến.

 

 1. 15. Liên hệ với chúng tôi

 

15.1 Chúng tôi cố gắng sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu trong tất cả các tài liệu và thư từ của chúng tôi, tuy nhiên nếu bất kỳ điều gì trong Thỏa thuận người dùng này không rõ ràng, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua service.vn@realme.com.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 10 năm 2019

Back
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions