THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

LỜI MỞ ĐẦU

1.1 Cảm ơn bạn đã chọn realme! Thỏa thuận người dùng này (được đề cập trong các điều khoản này là Thỏa thuận người dùng) có thể áp dụng cho các vấn đề liên quan đến bạn và realme Trùng Khánh Mobile Communications Corp Ltd. (địa chỉ đăng ký: Tòa nhà số 2, Đại lộ số 24 Nichang, Khối Huashing, Quận Yubei, Trùng Khánh; số đăng ký: 91500112MA6016FM5C) và các công ty liên kết của nó, Công ty TNHH Viễn thông di động realme (Thâm Quyến), (cùng được gọi trong Thỏa thuận người dùng này là realme hoặc chúng tôi) liên quan đến việc bạn truy cập www.realme.com và bất kỳ microsites nào khác thuộc chung miền trang web (được gọi trong Thỏa thuận người dùng này là Trang web).

 • Trước khi bạn sử dụng Trang web, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Thỏa thuận người dùngnày, Chính sách Quyền riêng tư, Điều khoản bán hàng của chúng tôi (nếu có) và bất kỳ điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung nào được tham chiếu trong Thỏa thuận người dùng này và / hoặc có sẵn bởi liên kết (gọi trong các điều khoản này là Điều khoản) một cách cẩn thận. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ nội dung của Điều khoản trước khi truy cập Trang web, đặc biệt là bất kỳ điều khoản nào liên quan đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với bạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Điều khoản bán hàng trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào trên Trang web.
 • Các tiêu đề được sử dụng trong Thỏa thuận người dùng này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến Thỏa thuận người dùng này.
 • Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang Web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận người dùng. Thỏa thuận người dùng áp dụng cho tất cả người dùng của Trang web, bao gồm, không giới hạn, đối với người dùng là người lướt web, người hỗ trợ và / hoặc người đóng góp nội dung Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này, vui lòng không truy cập Trang web.

 

 

2. Đại diện và hành vi người dùng

 • Bạn có thể được yêu cầu đăng ký một tài khoản trên Website khi bạn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Trang web. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trên Website, bạn có thể sử dụng các nội dung đăng ký này để truy cập tài khoản người dùng của mình trên Website. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin mà bạn gửi trong khi đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về danh tính, số điện thoại di động, địa chỉ và email của bạn) là chính xác và là thông tin của riêng bạn. Bạn sẽ có trách nhiệm cập nhật nhanh chóng thông tin đăng ký của mình nếu có thay đổi về bất kỳ chi tiết nào sau khi bạn đã đăng ký tài khoản của mình.
 • Bạn nên giữ thông tin tài khoản của mình an toàn và thay đổi mật mã thường xuyên, đồng thời bạn đồng ý làm theo tất cả các bước hướng dẫn của Website nếu bạn mất mật mã tài khoản hoặc phát hiện thấy việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn bởi các bên thứ ba. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản người dùng nào nếu, theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ Điều khoản thỏa thuận.
 • Bạn không được:
  • sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, thay đổi, đảo ngược thiết kế, tháo rời, dịch ngược, tháo dỡ, cố gắng xuất mã nguồn, giải mã, tải xuống, đăng, phát sóng, truyền tải, cung cấp cho công chúng, điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo một dẫn xuất làm việc hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào khác phân tích hoặc sao chép mã nguồn, cấu trúc và / hoặc nền tảng của Trang web;
  • sao chép, phân phối lại hoặc cấp phép lại bất kỳ nội dung nào của Trang web;
  • xuất bản, chuyển tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có thể bất hợp pháp, xúc phạm hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung đó có thể bao gồm nội dung khiêu dâm, nội dung bạo lực, nội dung đe dọa, nội dung phỉ báng và / hoặc bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào có hiệu lực tại quốc gia nơi bạn đặt trụ sở và / hoặc chúng tôi đặt trụ sở. Đặc biệt, bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tên mạng hoặc tên ký tự nào mà bạn tạo đều tuân thủ các yêu cầu này. Bạn cũng không được sử dụng Website để xuất bản, truyền tải hoặc truyền tải bất kỳ thông tin quảng cáo, thông tin tiếp thị hoặc tin nhắn rác nào;
  • sử dụng Website để xâm phạm quyền hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, danh tiếng và quyền chân dung (nếu có);
  • sử dụng Website để xuất bản thông tin không chính xác với mục đích xấu hoặc che đậy sự thật để hiểu sai hoặc lừa dối người khác;
  • thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại đến bảo mật của Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở: sử dụng dữ liệu trái phép hoặc xâm nhập vào các máy chủ/tài khoản trái phép; xâm nhập vào mạng máy tính công cộng hoặc hệ thống máy tính của người khác mà không được phép, và/hoặc xóa, sửa đổi hoặc thêm vào thông tin được lưu trữ bên trong; cố gắng kiểm tra, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng bảo mật của Website hoặc các hành vi khác có thể gây rủi ro cho bảo mật của Trang web; cố gắng can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động bình thường của Trang web hoặc tham gia vào việc cố ý phổ biến phần mềm độc hại hoặc vi rút và/hoặc các hành vi khác có thể làm hỏng và gián đoạn các dịch vụ thông tin mạng bình thường; hoặc giả mạo tên hoặc một phần tên gói dữ liệu TCP/IP;
  • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể làm tổn hại đến tính công bằng của các dịch vụ do realme cung cấp hoặc ảnh hưởng đến quy trình hoạt động bình thường của Trang web, chẳng hạn như các hành vi gian lận điểm số một cách chủ động hoặc thụ động, sử dụng các plug-in trái phép của bên thứ ba hoặc phần mềm bất hợp pháp khác, khai thác lỗi phần mềm (còn được gọi là sơ hở hoặc lỗ hổng) để thu lợi bất chính, hoặc công khai các phần mềm bổ sung trái phép của bên thứ ba nêu trên, phần mềm bất hợp pháp hoặc lỗi trực tuyến hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác;
  • tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào như phát hành quảng cáo hoặc bán hàng hóa hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào có thể gây tổn hại đến lợi ích của realme, chẳng hạn như bán Kecoin, tiền tệ trò chơi, các plugin và công cụ trái phép của bên thứ ba; và / hoặc
  • tham gia vào các hoạt động khác bị cấm bởi các luật và quy định quản lý có hiệu lực tại quốc gia mà bạn đặt trụ sở và ở Trung Quốc, đồng thời vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội; cũng như những hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ cá nhân, công ty, nhóm xã hội hoặc tổ chức nào khác.
 • Khi bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi hoặc bạn đã đồng ý được liên hệ để tiếp thị, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự gửi cho bạn quảng cáo, khuyến mại hoặc thông tin công khai (bao gồm cả thông điệp thương mại và phi thương mại) hoặc thông qua bên thứ ba các công ty quảng cáo hoặc tiếp thị. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý đối với những thông điệp tiếp thị này bằng cách [bỏ chọn chức năng này trên tài khoản người dùng của bạn].

3. Quyền riêng tư

 • realme tôn trọng và cam kết bảo vệ Quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
 • Bạn nhận biết rằng realme sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn trong quá trình bạn truy cập Trang web hoặc khi bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của realme. Vui lòng xem [Chính sách Quyền riêng tư] của realme để biết thêm thông tin.
 • Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang web khác mà bạn có thể quan tâm. Xin lưu ý rằng realme không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với nội dung hoặc các thực tiễn về quyền riêng tư của các trang web này. realme khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

4. Website liên kết

 • Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang web hoặc các trang được tạo và duy trì bởi các bên thứ ba không liên kết với realme hoặc không được realme cho phép. Việc kích hoạt các liên kết siêu văn bản như vậy có thể khiến bạn rời khỏi Trang web. Những địa chỉ hoặc liên kết siêu văn bản như vậy chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện và cung cấp thông tin. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xem xét bất kỳ trang web nào trong số này và các trang được liên kết hoặc kết nối với Trang web và theo đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của chúng, các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp hoặc ưu đãi hoặc bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng chúng. Việc truy cập các trang web hoặc các trang này sẽ do bạn tự chịu rủi ro.
 • Bạn không được phép liên kết Trang web với bất kỳ trang web nào khác theo cách để người dùng có thể bỏ qua trang chứa Thỏa thuận người dùng này.

5. Nội dung tổng hợp từ người dùng

 • Trang web có thể bao gồm thông tin và tài liệu được tải lên bởi những người dùng khác của Trang web, bao gồm bảng thông báo, phòng trò chuyện và các diễn đàn cộng đồng khác. Thông tin này và những tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc chấp thuận. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Trang web không đại diện cho quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi và realme sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc đau khổ nào mà bạn hoặc bên thứ ba phải gánh chịu liên quan đến Nội dung tổng hợp từ người dùng.
 • Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email service@realme.com nếu bạn có bất kỳ phàn nàn nào về nội dung do người dùng tạo trên Trang web.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi trong tài khoản của mình bao gồm mọi nội dung do bạn tải lên hoặc tạo ra trên Trang web và mọi hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến nó.
 • Bằng cách tải nội dung lên Trang web, bạn xác nhận với nhận thức rằng nội dung được tải lên sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, danh tiếng và quyền chân dung (nếu có) của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn có thể được yêu cầu bồi thường cho realme bất kỳ tổn thất nào gây ra cho nhận thức do bạn vi phạm điều khoản này.
 • Nếu bạn nhận thấy rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình bị bên thứ ba vi phạm trên nền tảng realme, bạn có thể gửi đơn khiếu nại cho email ipr@realme.com.

6. Quyền sở hữu trí tuệ (IPR)

 • Tất cả bản quyền, nhãn hiệu, quyền thiết kế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đã đăng ký và chưa đăng ký) trên Trang web và tất cả nội dung (bao gồm tất cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và tài liệu khác) trên Trang web (được đề cập trong Thỏa thuận người dùng này là Nội dung trang web) sẽ vẫn được trao cho realme và/hoặc người cấp phép của nó.
 • Chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng để sử dụng Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung Trang web nào khác đều cần có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Tên, hình ảnh và biểu tượng nhận dạng realme hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế và / hoặc nhãn hiệu thuộc sở hữu của realme và / hoặc các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, không có nội dung nào trong Thỏa thuận người dùng này sẽ được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, quyền thiết kế hoặc bản quyền nào của realme hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • Bằng cách xuất bản hoặc tải lên thông tin hoặc nội dung bằng cách sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đã được ủy quyền hợp pháp để làm như vậy và thông tin hoặc nội dung không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp bên thứ ba phản đối bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn tải lên, chúng tôi có thể xóa thông tin hoặc nội dung liên quan tùy theo các trường hợp cụ thể. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện các hành động pháp lý thích hợp chống lại bạn và bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho realme.

7. Bảo mật và bảo vệ khỏi Vi-rút

 • Chúng tôi sẽ thực hiện một cách hợp lý các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin và kiểm tra và kiểm tra vật liệu ở tất cả các giai đoạn sản xuất, nhưng bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không trình bày, bảo hành hoặc đảm bảo rằng Trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi hoặc không có vi-rút và do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, gián đoạn hoặc thiệt hại nào đối với dữ liệu của bạn hoặc hệ thống máy tính của bạn có thể xảy ra trong khi sử dụng Trang web hoặc tài liệu có nguồn gốc từ nó. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc bảo vệ hệ thống máy tính của mình, bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm và dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống máy tính và phần cứng, phần mềm và dữ liệu được lưu trữ của bên thứ ba có thể truy cập hoặc được kết nối với hệ thống máy tính của bạn.

8. Giới hạn trách nhiệm

 • Chúng tôi thực hiện cập nhật thông tin phù hợp, chính xác và có liên quan trên Trang web. Nội dung cập nhật cụ thể hoặc ngày cập nhật không được thể hiện trên Trang web hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào để chỉ ra rằng tất cả thông tin trên Trang web hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.
 • Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp Trang web trên cơ sở 'nguyên trạng' và thông tin trên Trang web không được dựa vào cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo về tính xác thực, chính xác, đầy đủ, liên quan và toàn vẹn của bất kỳ thông tin mà bạn có được qua Trang web, bao gồm bất kỳ thông tin, nội dung hoặc quảng cáo nào của bên thứ ba (được gọi trong Thỏa thuận người dùng này là Thông tin).
 • Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do việc phụ thuộc vào Thông tin đó hoặc bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng trang web nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất về tài sản, doanh thu, tệp dữ liệu và các hình thức tổn thất vô hình khác) mà bạn có thể phải chịu trong các trường hợp sau:
  • trục trặc và không thể vận hành trang web bình thường;
  • ngừng hoặc trì hoãn các dịch vụ được cung cấp trên Trang web mà nguyên nhân là do vi rút máy tính, Trojan, các chương trình độc hại khác, các cuộc tấn công của hacker; điều chỉnh kỹ thuật hoặc sự cố của bộ phận viễn thông và các công ty vận hành internet; bảo trì hệ thống; hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;
  • ngừng, chấm dứt hoặc trì hoãn các dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc chính Trang web vì những lý do như thay đổi luật và quy định, lệnh và phán quyết của các cơ quan tư pháp, hành chính và các cơ quan khác (mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng thông báo kịp thời cho bạn về bất kỳ đình chỉ, chấm dứt hoặc thu hồi); và / hoặc
  • tổn thất do việc sử dụng Trang web vi phạm Thỏa thuận người dùng này hoặc do bạn vận hành trang web không đúng cách.
 • Trong phạm vi được pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đều bị loại trừ rõ ràng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào về quyền sở hữu hoặc chất lượng vật liệu, hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Bạn phải chịu trách nhiệm xác minh nội dung có trên Trang web trước khi sử dụng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa rủi ro.
 • Thỏa thuận người dùng này không giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, lừa đảo hoặc gian lận hoặc bất kỳ vấn đề nào khác mà Realme sẽ loại trừ hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm pháp lý.
 • Trong trường hợp realme phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Thỏa thuận người dùng này hoặc hoạt động của Trang web và trách nhiệm pháp lý đó không bị giới hạn hoặc loại trừ bởi các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở mức 100,00 £.
 • Different limitations and exclusions of liability will apply to liability arising as a result of the supply of any products or services to you – please see the Terms of Sale for more information on these.
 • Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm khác nhau sẽ được áp dụng cho trách nhiệm pháp lý phát sinh do việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bạn - vui lòng xem Điều khoản Bán hàng để biết thêm thông tin về những điều này.

9. Bồi thường

 • You agree to indemnify, defend and hold realme, its subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claims, actions, suits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable legal fees), arising out of any non-compliance by you with this User Agreement or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.
 • Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho realme, các công ty con, chi nhánh, đối tác, viên chức, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên, không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại, hành động, kiện tụng hoặc tố tụng nào, cũng như bất kỳ và tất cả tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phí và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý), phát sinh do bạn không tuân thủ Thỏa thuận người dùng này hoặc các tài liệu mà họ đưa vào để tham chiếu, hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

 

10. Cập nhật Thỏa thuận người dùng

 • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận người dùng và / hoặc các mối quan hệ thỏa thuận khi cần thiết. Ngoại trừ trường hợp quy định khác, phiên bản mới của Thỏa thuận người dùng sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn trong tương lai.
 • Bạn nên kiểm tra các điều khoản của thỏa thuận người dùng này mỗi khi bạn sử dụng Trang web để đảm bảo bạn hiểu rõ các điều khoản áp dụng tại thời điểm đó.

11. Tính hiệu lực từng phần

 • Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ có hiệu lực thi hành ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ được coi là bị cắt khỏi Thỏa thuận người dùng này ( quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác còn lại).

12. Chấm dứt

 • Thỏa thuận người dùng này có hiệu lực trừ phi và cho đến khi chúng tôi chấm dứt. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận người dùng này.
 • Dựa theo phán quyết riêng, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn bạn đã thất bại, trong việc tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện của Thỏa thuận người dùng này, chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận người dùng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và chúng tôi có thể từ chối bạn truy cập vào Trang web và / hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Trang web. Những điều trên không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bồi thường, chúng tôi có quyền làm như vậy vì bạn không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận người dùng.

13. Toàn bộ thỏa thuận

 • Thỏa thuận người dùng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên Trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Trang web, mọi nội dung và / hoặc dịch vụ của Trang web, thay thế và vô hiệu hoá mọi thỏa thuận trước hoặc đương thời , thông tin liên lạc và đề xuất, dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Thỏa thuận người dùng).

14. Không từ bỏ

 • Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó

15. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 • Việc soạn thảo, giải thích, thực hiện, giải quyết tranh chấp hoặc các vấn đề khác của Thỏa thuận người dùng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Trung Quốc.
 • Cả bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận người dùng này thông qua các cuộc đàm phán hòa giải. Trong trường hợp tranh chấp không thể được giải quyết trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp, một trong hai bên sẽ có quyền đệ trình tranh chấp lên trọng tài Tòa án Trọng tài Quốc tế (SCIA) của Thâm Quyến.

16. Liên hệ

 • Chúng tôi cố gắng sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu trong tất cả các tài liệu và thư từ, tuy nhiên nếu bất kỳ điều gì trong Thỏa thuận người dùng này không rõ ràng, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua service.vn@realme.com.

Ngày cập nhật: 29 tháng 9 năm 2020

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions