CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thời gian cập nhật mới nhất: ngày 11 tháng 9 năm 2018

Công ty TNHH di động viễn thông OPPO Quảng Đông (đăng ký tại số 18 đường Haibin, Anusha, Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc) và các công ty liên kết (sau đây gọi tắt là "OPPO" , "Chúng tôi") cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Do đó, chúng tôi thiết lập chính sách bảo mật, bao gồm việc chúng tôi đã thu thập, sử dụng, tiết lộ, truyền tải và lưu trữ thông tin cá nhân như thế nào khi bạn sử dụng tài khoản của Realme. Xin vui lòng đọc 《Chính Sách Bảo Mật》 này một cách cẩn thận trước khi đăng ký, bằng cách sử dụng số tài khoản realme, và gửi các thông tin cá nhân để hiểu các nguyên tắc về sự riêng tư của khách hàng.

Chính sách này sẽ giúp bạn hiểu những nội dungnhư sau:

I IĐịnh nghĩa
II Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ tương tự như thế nào
III Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào
IV IVChúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào
V VChúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như thế nào
VI Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào
VII VIIQuyền lợi của bạn đối với thông tin cá nhân của chính mình
VIII Chúng tôi làm thế nào để xử lý thông tin cá nhân của trẻ em
IX Nhà cung cấp và dịch vụ của bên thứ ba
X Làm thế nào để chuyển giao thông tin cá nhân của bạn trên toàn cầu
XI Chính sách bảo mật này cập nhật như thế nào

"Công ty liên kết" là chỉ những công ty có quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát mà liên quan tới OPPO.

"Bên thứ ba" là chỉ người hoặc công ty không có quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát đối với OPPO (tức là không phải công ty liên kết) hoặc là người không có liên quan. Bên thứ ba có thể là công ty tài chính hoặc phi tài chính, hoặc là một ai đó mà người đó không phải là bạn hoặc OPPO.

"Thông tin cá nhân" chỉ bất kỳ thông tin có liên quan đến một người đã được xác nhận hoặc có thể xác nhận.

1. Cookie là gì?

Cookie chính là trang web của chúng tôi, là ứng dụng hoặc dịch vụ để truyền tải và lưu giữ các tập tin nhỏ của bạn. Tài khoản realme có thể sử dụng Cookies hoặc các công nghệ tương tự khác, chẳng hạn như thẻ pixel hoặc đèn hiệu web. Cookie có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn trong thời gian ngắn (ví dụ như khi bạn mở trình duyệt) hoặc cũng có thể được lưu trữ trong thời gian dài, thậm chí vài năm. Chúng tôi không thể truy cập Cookie không do chúng tôi thiết lập

2.Cookie mà chúng tôi sử dụng

(1) OPPO và những đối tác sử dụng Cookie hoặc các công nghệ theo dõi tương tự để hiểu rõ hơn về tình hình sử dụng phần mềm di động trên thiết bị của bạn, tìm hiểu xem bạn sử dụng các ứng dụng như thế nào, các vấn đề phát sinh trong những ứng dụng này, tích lũy sử dụng, dữ liệu các tính năng và nơi tải các ứng dụng. Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc phân tích bất kỳ những thông tin cá nhân trong liên kết mà bạn gửi trong ứng dụng.

(2) OPPO và những đơn vị hợp tác sử dụng Cookie hoặc những công nghệ theo dõi tương tự để phân tích xu hướng, quản lý website, theo dõi hành vi của người dùng trên website, và thu thập thông tin của toàn thể người dùng.

(3) Rất nhiều trình duyệt web có chức năng Do Not Track (tránh theo dõi). Chức năng này sẽ gửi yêu cầu không theo dõi “Do not Track” tới website. Nếu trình duyệt của bạn đã sử dụng Do Not Track, vậy thì tất cả website của chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn.

(4) Hầu hết các trang web đều như nhau, chúng tôi sẽ tự động thu thập tin tức để phân tích xu hướng và quản lý trang web của chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm địa chỉ internet (IP), loại trình duyệt, dịch vụ nhà cung cấp internet (ISP), trang tham khảo/thoát ra, các văn bản bạn đã xem trên trang web của chúng tôi (ví dụ như trang HTML, hình ảnh, ...), hệ điều hành, ngày/giờ/hoặc dữ liệu mà bạn click.

(5) Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để quảng cáo hiển thị trên trang web của chúng tôi hoặc quản lý quảng cáo trên các trang web khác. Bên thứ 3 hợp tác với chúng tôi có thể sử dụng Cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động hoặc sở thích của bạn khi dùng trình duyệt. Nếu bạn lựa chọn không muốn xem quảng cáo theo sở thích. Lưu ý, bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo khác không nhắmvào sở thích của bạn. 

3. Xóa/Vô hiệu hóa Cookie

Bạn phải vào trình duyệt rồi Lựa chọn/Xu hướng để hoàn thành quản lý Cookie hoặc xu hướng Cookie. Dưới đây chính là hướng dẫn làm thế nào để tiến hành thao tác này trong trình duyệt thường dùng: 
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari for macOS
Safari for iOS

OPPO thu thập thông tin để vận hành tốt hơn mang tới cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân thông qua các kênh sau: (1) Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp; (2) các dữ liệu mà bạn tương tác với các sản phẩm của chúng tôi; và/hoặc (3) dữ liệu có liên quan tới bạn từ bên thứ ba. Các thông tin chúng tôi thu thập được phụ thuộc vào môi trường mà bạn tương tác với OPPO, những lựa chọn mà bạn đã chọn, bao gồm các cài đặt bảo mật cùng với các chức năng và cách sử dụng sản phẩm của bạn. Điều nên chú ý là, chúng tôi thường nhận định địa điểm thực tế mà bạn sử dụng điện thoại chính là khu vực giao hàng được ghi trên hộp của điện thoại, và tuân thủ yêu cầu về bảo hộ dữ liệu theo pháp luật của địa phương..

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bao gồm:

1. Để cung cấp dịch vụ đăng ký và đăng nhập tài khoản realme cho bạn, chúng tôi cần thu thập số điện thoại hoặc địa chỉ email, mật khẩu, tên người dùng, ảnh đại diện, giới tính của bạn; trong đó, số điện thoại hoặc địa chỉ email, mật khẩu là thông tin bắt buộc để đăng ký và đăng nhập tài khoản, nếu bạn không cung cấp thông tin trên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản cho bạn;

2. Theo yêu cầu về pháp luật của quốc gia sở tại, chúng tôi sẽ có thể thu thập ngày tháng năm sinh của bạn, để phán đoán xem bạn có phải là vị thành niên hay không; 

3. Nếu pháp luật tại quốc gia của bạn quy định phải xác nhận tên thật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin tên thật của bạn, như họ và tên của bạn, số chứng minh thư;
4. Để đảm bảo tài khoản của bạn được an toàn, chúng tôi cần thu thập địa chỉ IP của bạn trong mỗi lần đăng nhập, thông tin thiết bị (như IMEI), thông tin người liên hệ khẩn cấp, và lưu trữ lại những hành động thao tác lúc đăng nhập của bạn (như đổi mật khẩu, đổi số điện thoại, email, hồ sơ khiếu nại, ...);

5. Để cung cấp dịch vụ khách hàng cho bạn (như sửa chữa điện thoại di động, thay đổi mua bán sản phẩm, ...), chúng tôi cần thu thập thông tin của bạn như họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, thông tin thiết bị, thông tin đơn hàng, ....;

6. Nếu bạn tham gia tương tác với dịch vụ OPPO, như để lại tin nhắn, gửi bình luận, đăng trạng thái, chúng tôi sẽ lưu trữ lại và hiển thị nội dung bạn trên web của dịch vụ OPPO;

7. Nếu bạn bật chức năng dịch vụ đám mây, bạn còn có thể đồng bộ hình ảnh, danh bạ, ghi chú, lịch, đánh dấu trình duyệt, tin nhắn, hồ sơ cuộc gọi, cài đặt hệ thống, danh sách các ứng dụng đã được cài đặt, ghi âm, cài đặt WIFI và các dữ liệu khác vào đám mây, thuận tiện khi bạn muốn hồi phục dữ liệu;br>
8. Để tối ưu hóa chức năng của sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm tài khoản của bạn, chúng tôi cần thiết phải thu thập hành vi sử dụng của bạn để làm dữ liệu, như dữ liệu thống kê về sử dụng chức năng của sản phẩm.

Khi chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích khác không ghi trong chính sách này, chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép của bạn trước. Chúng tôi sẽ xin phép bạn nếu chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho những mục đích cụ thể khác. Trước khi bạn chưa đồng ý, chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn cũng như hành vi thao tác của bạn cho bên thứ ba sử dụng.

Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân của chúng tôi được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể để thu thập dữ liệu cho mục đích cần thiết, trừ khi pháp luật yêu cầu thời hạn lưu trữ lâu hơn. Sau khi vượt quá thời hạn như trên, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn thông tin cá nhân của bạn.

1. OPPO có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân cho các công ty liên kết hoặc đối tác cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho OPPO để thuận tiện hơn cho việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không hề bị chia sẻ cho bên thứ ba để phục vụ cho mục đích thương mại của họ.

(1) Công ty liên kết: Thông tin cá nhân của bạn có khả năng sẽ được chia sẻ cho công ty liên kết của OPPO. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết, và tuân thủ theo đúng mục đích đã nêu trong chính sách này. Nếu công ty liên kết muốn thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân, một lần nữa sẽ phải thông qua sự cho phép của bạn.

(2) Chia sẻ với đối tác được ủy quyền: Một số dịch vụ của chúng tôi sẽ được cung cấp bởi các đối tác được ủy quyền chỉ cho mục đích đã nêu trong chính sách này. Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân với các đối tác để cung cấp dịch vụ và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Các đối tác được ủy quyền của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn công ty vận chuyển, nhà cung cấp dịch vụ đám mây, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ. Ví dụ: Khi chúng tôi gửi quà khuyến mãi cho bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên hệ mà bạn đã để lại trong hoạt động khuyến mãi cho công ty vận chuyển để hoàn thành việc chuyển hàng hóa sản phẩm cho bạn.

(3) Trong trường hợp sáp nhập, bị mua lại hoặc sắp phá sản, nếu cần phải chuyển nhượng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty, tổ chức quản lý mới tiếp tục tuân theo chính sách bảo mật này, nếu không chúng tôi sẽ yêu cầu công ty hoặc tổ chức mới phải xin phép sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, cụ thể và rõ ràng và sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho những dịch vụ cần thiết. Đối tác của chúng tôi sẽ không có quyền chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

2. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau đây:

(1) Sau khi nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn;

(2) Tiết lộ dựa trên pháp luật: Trong trường hợp pháp luật yêu cầu cần tuân thủ giấy gọi của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác như kiện tụng hoặc theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền,chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi thực sự tin rằng việc đó là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ an toàn của bạn hoặc sự an toàn của những người khác, điều tra việc gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu chính phủ là điều cần thiết.

1. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý và khả thi và các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ các thông tin thu thập được trong kết nối với các dịch vụ. Tuy nhiên hãy lưu ý, mặc dù chúng tôi đã có những biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền internet, hệ điều hành máy tính hay mạng wifi nào là an toàn tuyệt đối.

2. Chúng tôi đã sử dụng biện pháp hợp lý nhất để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn, ngăn chặn việc truy cập chưa được cho phép, bị tiết lộ công khai, bị sử dụng, sửa đổi, tổn hại hoặc mất mát dữ liệu. Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp hợp lý nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

(1)Chúng tôi sử dụng SSL hoặc các công nghệ khác để tiến hành mã hóa nhiều dịch vụ. Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét, lưu trữ và xử lý các thông tin bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để tránh các truy cập trái phép vào hệ thống khác nhau.

(2)Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên của OPPO, hoặc nhân viên của công ty dịch vụ đại điện xử lý thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết sử dụng, hơn nữa họ buộc phải hoàn thành nghĩa vụ bảo mật hợp đồng một cách nghiêm ngặt, nếu chưa hoàn thành những nghĩa vụ này, sẽ có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc bị chấm dứt mối quan hệ với OPPO.

(3)Đối với chúng tôi, an toàn thông tin của bạn là hết sức quan trọng. Vậy nên, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân cho bạn, và sử dụng biện pháp mã hóa an toàn, tránh việc xâm nhập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn trái phép. Đồng thời, mã hóa một vài nội dung số liệu cụ thể, ngoài bạn ra thì không ai có thể truy cập vào.

(4)Trong lúc chúng tôi truyền tải và lưu giữ thông tin cá nhân đặc biệt của bạn, chúng tôi sẽ mã hóa hoặc sử dụng biện pháp an toàn khác; Khi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp công nghệ an toàn trước khi lưu trữ, ví dụ như chỉ lưu trữ bản tóm tắt về thông tin nhận dạng cá nhân.

3. Trong trường hợp phát sinh sự cố bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn theo yêu cầu của pháp luật: tình hình cơ bản và các ảnh hưởng có thể sẽ xảy ra, những biện pháp mà chúng tôi đã sử dụng hoặc sẽ sử dụng để giải quyết, bạn cũng có thể đưa ra ý kiến để phòng tránh và làm giảm rủi ro cho bạn. Chúng tôi sẽ kịp thời thông báo cho bạn thông qua email, thư, gọi điện, thông báo. Khi rất khó thông báo thông tin cá nhân từng đối tượng, chúng tôi sẽ thông báo một cách hợp lý và có hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của phòng giám sát, chủ động thông báo tình hình của sự cố.

OPPO tôn trọng quyền lợi thông tin cá nhân của bạn. Dưới đây sẽ nêu ra những quyền lợi mà bạn được hưởng theo pháp luật, và cách mà chúng tôi bảo vệ những quyền lợi này cho bạn. Xin chú ý, vì lý do bảo mật, chúng tôi có thể sẽ xác minh danh tính của bạn trước khi xử lý yêu cầu của bạn. Đối với những yêu cầu hợp lý của bạn, về nguyên tắc chúng tôi sẽ không thu phí. Nhưng nếu yêu cầu lặp lại nhiều lần, vượt quá giới hạn hợp lý, chúng tôi sẽ thu một mức phí nhất định. Đối với những yêu cầu lặp đi lặp lại quá nhiều mà cần sử dụng tới nhiều công nghệ (Như: cần phải tạo lập hệ thống mới hoặc thay đổi những điều cơ bản hiện hành), gây ra những rủi ro cho người có quyền lợi chính đáng hoặc những yêu cầu không thiết thực, chúng tôi có thể sẽ từ chối. Ngoài ra, nếu yêu cầu của bạn ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng, y tế công cộng, điều tra tội phạm.... và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích công cộng, hoặc có thể dẫn tới tổn thất nghiêm trọng cho bạn, người khác hoặc các tổ chức hợp pháp, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

1. Quyền được biết:: OPPO công bố chính sách bảo mật này để cho bạn biết chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn như thế nào. Chúng tôi cam kết việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách minh bạch.

2. Quyền truy cập:: Quyền truy cập: Nếu bạn muốn sử dụng quyền truy cập dữ liệu, có thể vào “Cài đặt - - tài khoản OPPO”, đăng nhập tài khoản OPPO của bạn, truy cập thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản OPPO.

3. Quyền điều chỉnh:: Khi bạn phát hiện chúng tôi xử lý sai hoặc chưa hoàn thành thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi bổ sung thông tin hoặc điều chỉnh thông tin. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua web bảo vệ dữ liệu privacy@oppo.com yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin của bạn.

4. Quyền xóa:: Trong những trường hợp sau đây bạn có thể liên hệ dịch vụ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi privacy@oppo.com để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn:
(1) Nếu hành vi xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi vi phạm quy định của pháp luật;
(2) Nếu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà chưa được sự chấp nhận của bạn;
(3) Nếu hành vi xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi vi phạm thỏa thuận với bạn;
(4) Nếu bạn không sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi nữa, hoặc bạn xóa tài khoản của bạn;
(5) Nếu chúng tôi không còn cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn.
Sau khi bạn xóa thông tin trong dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ không xóa thông tin tương ứng trong hệ thống sao lưu, nhưng sẽ xóa khi hệ thống sao lưu được cập nhật mới.

5. Quyền đồng ý thu hồi: Mỗi chức năng cần có một số thông tin cá nhân cơ bản mới có thể hoàn thành (Xem “Phần ba của chính sách này: Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào”). Đối với thông tin cá nhân bổ sung được thu thập và sử dụng bạn có thể chấp nhận hoặc thu hồi quyền chấp nhận mọi lúc. Nếu bạn thu hồi quyền chấp thuận, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ mà bạn đã thu hồi quyền chấp thuận.

Sau khi bạn thu hồi lại sự chấp thuận, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân tương ứng, nhưng quyết định thu hồi sự chấp thuận của bạn, không hề ảnh hưởng tới việc xử lý thông tin cá nhân cơ bản mà bạn đã chấp thuận trước đó. Bạn có thểxóa thông tin, tắt chức năng thiết bị hoặc những cách khác để thay đổi hoặc thu hồi lại sự ủy quyền của bạn dành cho chúng tôi để thu thập thông tin cá nhân.

6. Quyền tố cáo: Bạn có quyền gọi tới số 4001666888 liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng để tố cáo. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng mười lăm ngày kể từ khi bạn tố cáo.

1. Sản phẩm, website và dịch vụ của chúng tôi chủ yếu nhằm vào đối tượng là người lớn. Nếu không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, trẻ em không được tạo tài khoản người dùng riêng. Đối với trường hợp đã được thông qua sự đồng ý của cha mẹ để thu thập thông tin cá nhân của trẻ em, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc công khai tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép, được bố mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ trẻ em. Bất kỳ người nào chưa đủ 14 tuổi chúng tôi đều coi là trẻ em.

2. Nếu chúng tôi phát hiện thu thập thông tin trẻ em chưa được kiểm chứng thông qua sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin trong thời gian sớm nhất.

1. Dịch vụ của chúng thôi có thể bao gồm liên kết dẫn tới trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn có thể lựa chọn có nên truy cập hoặc chấp nhận dịch vụ, sản phẩm, trang web mà bên thứ ba cung cấp.

2. Chúng tôi không thể kiểm soát chính sách bảo vệ dữ liệu và bảo mật cá nhân của bên thứ ba, bên thứ ba không bị ràng buộc bởi chính sách này. Trước khi gửi thông tin cá nhân cho bên thứ ba, hãy xem chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

1. Theo nguyên tắc, chúng tôi thu thập và tạo thông tin cá nhân trong phạm vi nước Việt Nam, sẽ lưu trữ trong phạm vi nước Việt Nam.

2. Bởi vì chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm thông qua các nguồn lực và các máy chủ trên toàn cầu, điều này có nghĩa rằng, sau khi được sự đồng ý của bạn, thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được chuyển tới quốc gia/khu vực mà bạn sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm, hoặc từ truy cập của những khu vực pháp lý này.

3. Mỗi khu vực có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác nhau, hoặc thậm chí là không có pháp luật có liên quan. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ trong lãnh thổ của Việt Nam. Ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin cá nhân xuyên biên giới, hoặc thực hiện các sáng kiến an ninh như mã hóa và ghi nhãn trước khi truyền dữ liệu xuyên biên giới.

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi chính sách này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo về việc thay đổi thông qua các kênh khác nhau. Trong trường hợp có sự thay đổi đáng kể đến chính sách bảo mật, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail trong tài khoản của bạn trước khi thay đổi có hiệu lực, hoặc chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi cho bạn thông báo thông qua thiết bị của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này cho phép điều chỉnh, nhưng chưa thông qua sự cho phép của bạn, chúng tôi sẽ không làm giảm quyền lợi của bạn theo chính sách bảo mật này.

Nội dung của tài khoản sản phẩm và dịch vụ realme trong thỏa thuận này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại điện thoại mà bạn sử dụng hoặc phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng hoặc theo quy định của pháp luật nơi bạn ở. Sản phẩm và dịch vụ cuối cùng phụ thuộc vào loại điện thoại và hệ điều hành mà bạn đang dùng.

Nếu bạn không đồng ý chính sách bảo mật trên, chúng tôi sẽ không thể thu thập và sử dụng thông tin mà dịch vụ cần sử dụng, vậy nên không thể cung cấp dịch vụ cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc sự quan tâm nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dưới đây:

No. 18 on Wusha Haibin Road, Chang’an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Email: privacy@oppo.com

Back