ประกาศ การเปลี่ยนแปลงทอี่ ยู่จดทะเบียนของบริษัท

Please choose your version

realme UI 1.0
RMX3171_11.A.21 Update log
02/09/2021
3.34GB
0f57116bd264f4b7efebe36648501A16

ความปลอดภัย
● แพตช์ความปลอดภัยของ Android:(2021#8)

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX3201_11_A.39 Update log
28/6/2021
3.5GB
A7F20BF42ABECE43D35879A7B79F4D68

กล้อง
● แพตช์ความปลอดภัยของ Android ที่อัปเดต: มิถุนายน 2021

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2170PU_11.A.41 Update log
26/6/2021
3.83GB
88E295D8843ED610627DE10A7CD58AB8

ความปลอดภัย
● อัพเดตแพทซ์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแอนดรอยด์สำหรับเดื:(2021#06)

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

realme UI 1.0
RMX2185_11_A.95 Update log
25/6/2021
3.21GB
407639B115C614D6263F83EFFD29766D

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

Package download will consume - traffic.Are you sure to download?
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions