การค้นหาอุปกรณ์ของแท้

การตรวจสอบและแยกแยะอุปกรณ์ของแท้

การกรอกข้อมูลเกิดความผิดพลาด กรุณากรอกข้อมูลหมายเลข IMEI 15 หลักใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำ

 • การค้นหาข้อมูลอาจล่าช้า หากข้อมูลไม่แสดงผล สามารถค้นหาอีกครั้งได้ในอีก 48 ชั่วโมง
 • วิธีการตรวจสอบหมายเลข IMEI:
  1. กด *#06# แล้วโทรออก;
  2. ดูด้านหลังของกล่องผลิตภัณฑ์;
  3. เข้าไปที่ตั้งค่า>เกี่ยวกับโทรศัพท์>สถานะ>หมายเลข IMEI.

ผลการตรวจสอบหมายเลข IMEI

หมายเหตุ : สีภายในรูปภาพเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสีได้ภายในตารางข้อมูล

รุ่นโทรศัพท์

หมายเลข IMEI

สีโทรศัพท์

เวลาในการ activated

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถไปยังศูนย์บริการ realme เพื่อดำเนินการตรวจสอบ.

ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ทางเราตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากตรวจสอบแล้วยืนยันว่าซื้อโทรศัพท์มาจากช่องทาง official ของ realme ในขณะค้นหาต้องกรอกหมายเลข IMEI ให้ถูกต้อง

คำแนะนำ

หากกรอกหมายเลข IMEI ถูกต้องแล้วแต่ยังค้นหาข้อมูลของโทรศัพท์ไม่พบ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

 • การค้นหาข้อมูลอาจล่าช้า หากข้อมูลไม่แสดงผล สามารถค้นหาอีกครั้งได้ในอีก 48 ชั่วโมง
 • วิธีการตรวจสอบหมายเลข IMEI:
  1. กด *#06# แล้วโทรออก;
  2. ดูด้านหลังของกล่องผลิตภัณฑ์;
  3. เข้าไปที่ตั้งค่า>เกี่ยวกับโทรศัพท์>สถานะ>หมายเลข IMEI.
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions