ស្ថានភាពធានា

ពិនិត្យស្ថានភាពការធានា និងភាពត្រឹមត្រូវ

សូមបញ្ចូល IMEI1

ចំណាំ៖

  • របៀបស្វែងរកទូរសព្ទ realme IMEI1៖
    1. ចូលទៅកាន់ [ការកំណត់/ Settings]> [អំពីទូរសព្ទ/About Phone]> [ស្ថានភាព/[Status]]> [IMEI 1];
    2. ពិនិត្យផ្នែកខាងក្រោមនៃប្រអប់ទូរស័ព្ទ;
    3. ចុច *#06# នៅលើក្តារចុច

ពិនិត្យលទ្ធផល

* ពណ៌គឺសម្រាប់តែជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។

ម៉ូដែលផលិតផល

IMEI ផលិតផល

ពណ៌ផលិតផល

ប៉ាន់ស្មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការធានា

ចំពោះការសង្ស័យ សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម realme សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែម។

រកមិនឃើញព័ត៌មានផលិតផលទេ។

ចំណាំ

  • សូមពិនិត្យពីរដងថាតើ IMEI1 ឬ SN ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។
  • អ្នកអាចទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម realme សម្រាប់សំណួរបន្ថែម។
  • សំណួរនេះអាចប្រើបានសម្រាប់តែស្មាតហ្វូន realme
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions