អំពី realme

realme ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៨ ដោយលោក Sky Li ហើយ realme បានប្តេជ្ញាចិត្តនឹងផ្តល់នូវស្មាតហ្វូនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងមុខងារនិងការរចនាម៉ូតទាន់សម័យនៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍នៃពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច។ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការច្នៃប្រឌិតថ្មី realme តែងតែផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលដែលនៅក្នុងជួរតម្លៃនៃផលិតផលនីមួយៗសុទ្ធតែប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា ការរចនាម៉ូតនិងគុណភាពដែលល្អបំផុត ។ ជាមួយនឹងស្មារតី Dare-to-Leap, realme បានរីកលូតលាស់រួមគ្នាជាមួយយុវជន ដើម្បីជំនះការលំបាកនិងបង្កើតនូវអច្ឆរិយ ។realme ជឿជាក់ថាយុវជនទាំងអស់មានសម្ថភាពក្នុងការកែប្រែពិភពលោក។ អ្វីៗនឹងអាចទៅរួចដរាបណាយើងហ៊ានឆ្ពោះទៅមុខ។

realme's DNA

${title}

${year.year}
${month.month}

${title}

${item.subTitle}
${item.title}
${item.description}
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions