គោលការណ៍ឯកជនភាព

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ស្វាគមន៍មកកាន់ realme store! ក្រុមហ៊ុនRealMe Chongqing Mobile Telecommunications Corp. Ltd. (ចុះបញ្ចីអាស័យដ្ឋាននៅ ផ្ទះលេខ178,មហាវិថី Yufengshan, ស្រុកYubei ខេត្តChongqing ប្រទេសចិន)និងក្រុមហ៊ុនដែលមានសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួន (តទៅនេះហៅថាrealme យើង”​​ ពួកយើង) ផ្តល់នូវការទិញផលិតផលទូរស័ព្ទដៃ នាឡិកាឆ្លាត គ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មផលិតផល។ យើងអាចប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ផលិតផលឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង(realme store ). រួមមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន មានន័យថាព័ត៌មានដែលបានកត់ត្រាតាមអេឡិចត្រូនិចឬផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានប្រើតែឯងឬរួមផ្សំជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្ស ឬឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ តាមរយៈគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះយើងនឹងពន្យល់អ្នកពីគោលបំណងនឹងការដែល realme's store ប្រមូលទន្និន័យ, នឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក, និងវិធានការសន្តិសុខដែលយើងចាត់វិធានការដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។ 

ចំណាំ

មុនពេលចូលប្រើ realme store, សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីយល់ពីការអនុវត្តរបស់ពួកយើងទាក់ទងទៅនឹងឯកជនភាពរបស់អតិថិជន មុនពេលអ្នកប្រើផលិតផលរបស់យើង (ឬសេវាកម្ម) ឬសម្រេចបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះអ្នកអាចចុច "មិនយល់ព្រម" ដើម្បីចេញពីrealme store, ហើយយើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹង realme storeទេ។បើអ្នកចុច "យល់ព្រម" ដើម្បីចូលrealme store, អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាខាងក្រោមទាក់ទងនឹងការប្រមូលព័ត៌មាន របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងសិទ្ធិរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឬបន្តប្រើផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មរបស់  "realme store", អ្នកយល់ព្រមថាយើងនឹងដំណើរការព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ.

គោលការណ៍នេះមានគោលបំណងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

, ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅ

, របៀបដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

, របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍) និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត

, របៀបដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

, របៀបដែលយើងចែករំលែកផ្ទេរឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

, សិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

, របៀបដែលយើងចាត់ចែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ

, អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបី និងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ

១០, របៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅទូទាំងពិភពលោក

១១, របៀបនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

១២, ទំនាក់ទំនងមកយើង

 

, ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅ

, របៀបដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

realme ប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ផលិតផលយ៉ាងល្អបំផុត។ បណ្តាញរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរួមមាន៖ (១) អ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានមកយើងដោយផ្ទាល់។ (2) យើងកត់ត្រាទិន្នន័យជាក់លាក់អំពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយផលិតផលរបស់យើង និង/ឬ (៣) យើងទទួលបានទិន្នន័យជាក់លាក់អំពីអ្នកពីភាគីទីបី។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលគឺអាស្រ័យលើផលិតផលនិងសេវាកម្មជាក់ស្តែងដែលអ្នកកំពុងប្រើបរិដ្ឋានដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយើងការជ្រើសរើសដែលអ្នកធ្វើរួមមានការកំណត់ភាពឯកជនរបស់អ្នកនិងផលិតផលនិងលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកប្រើ។ ផលិតផលនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងរួមបញ្ចូលទាំងមុខជំនួញសំខាន់ៗ ។ នៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានរបស់យើងវាមិនតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។  ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ជូនលក្ខណៈពិសេសអាជីវកម្ម ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនផ្តល់វា យើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្ម realme storeទេ។ យើងមិនអាចឆ្លើយតបឬដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកកំពុងប្រឈម ចំពោះលក្ខណៈពិសេសនៃអាជីវកម្មដែលបានបន្ថែមតម្លៃអ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមចំពោះការប្រមូលព័ត៌មានរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនយល់ព្រមលក្ខណៈពិសេសនៃការបន្ថែមតម្លៃអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធអាចនឹងមិនត្រូវបានគេដឹងនោះទេប៉ុន្តែវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈអាជីវកម្មរបស់យើងទេ។

 

 • អ្នកអាចរីករាយនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយវេទិការបស់យើងដោយចូលទៅគណនីហេហេថេបរបស់អ្នក
 • នៅពេលអ្នកធ្វើការកក់ឬទិញផលិតផលចូលរួមសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនិងរីករាយនឹងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់យើងអាចប្រមូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូនឈ្មោះនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀត។ យើងប្រមូលព័ត៌មានខាងលើដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដូចជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញការជូនដំណឹងនិងការរំលឹក។
 • នៅពេលដែលអ្នកកំពុងវាយតម្លៃផលិតផលការផ្ទុករូបភាព យើងអាចចូលមើលឯកសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ youralbum ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ចូលបញ្ជីផលិតផល រឺប្តូររូបភាពពត៌មានរបស់អ្នក។
 • នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងសកម្មភាពផ្សាយផ្ទាល់យើងប្រហែលជាត្រូវការប្រើកន្លែងផ្ទុករបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍នៃការមើលវីដេអូកាន់តែរលូននិងការរំលឹកការផ្សាយផ្ទាល់។.
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានស្ថេរភាពយើងត្រូវរកអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។ យើងប្រមូលព័ត៌មានខាងលើដើម្បីបែងចែកធនធានម៉ាស៊ីនសមស្របតាមតំបន់របស់អ្នក។
 • នៅពេលអ្នកប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទយើងត្រូវទទួលបានទិន្នន័យឥរិយាបថប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកដូចជាលក្ខណៈពិសេសផលិតផលស្ថិតិប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរុករកគេហទំព័រនិងចុចឥរិយាបទ។ យើងប្រមូលព័ត៌មានខាងលើដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខណៈពិសេសផលិតផលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតក្កវិជ្ជាចំណុចប្រទាក់របស់យើងអភិវឌ្ឍលក្ខណៈផលិតផលថ្មីនិងធ្វើឱ្យsoftwareកាន់តែសមហេតុផលនិងមុខងារងាយស្រួលប្រើ។
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវការជូនដំណឹងនិងសេវាកម្មបង្ហាញយើងអាចប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដែលភ្ជាប់នឹងគណនីរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មជំរុញឬជូនដំណឹងអំពីមាតិកាដែលរួមមានការអាប់ដេតកម្មវិធីនិងការដំឡើងការលក់និងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ។ ល។ អ្នកអាចបញ្ឈប់ការទទួលព័ត៌មានអំពីការលក់និងផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈ [ការឈប់សាប់ស្រែ្កបសារ SMS ការឈប់សាប់ស្រែ្កបអ៊ីម៉ែលការកំណត់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការជូនដំណឹងនិងរបារស្ថានភាព] (វិធីដើម្បីឈប់សាប់ស្រែ្កបផលិតផលឬសេវាកម្មខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច) ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលពីយើងដាក់ពាក្យសុំត្រឡប់មកវិញឬសងប្រាក់វិញឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលបានបង់លុយយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានចែកចាយរបស់អ្នក លេខគណនីធនាគារកំណត់ត្រាទូទាត់អាស័យដ្ឋានវិក័យប័ត្រនិងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតទំនាក់ទំនងនិងកំណត់ត្រាទំនាក់ទំនងជាដើម ដែលយើងអាចដំណើរការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យខាងលើដើម្បីដំណើរការបញ្ជាទិញការទិញនិងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់ដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានការគាំទ្រអតិថិជនការបញ្ជាទិញការបោះពុម្ពវិក្កយបត្រ។ ល។ ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ព័ត៌មានទាំងនេះទេអ្នកប្រហែលជាមិនអាចបញ្ជាទិញផលិតផលពីយើងបានទេ។ ដាក់ពាក្យសុំត្រឡប់មកវិញឬសងប្រាក់វិញឬប្រើសេវាកម្មដែលបានបង់។
 • ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយឬសកម្មភាពទីផ្សារដែលរៀបចំឡើងដោយពួកយើងឬដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងបំពេញកម្រងសំណួរចូលរួមវេទិកាអ្នកប្រើឬប្លុកដែលរៀបចំដោយពួកយើងឬដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវឈ្មោះហៅក្រៅឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទដៃអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងលេខសម្គាល់គណនីធនាគារនិងព័ត៌មានគណនី Alipay ដែលយើងអាចទាក់ទងអ្នកនិងចេញរង្វាន់ដល់អ្នក។
 • នៅពេលដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់និងសេវាកម្មអតិថិជនយើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់និងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចជា IMEI និងព័ត៌មានឧបករណ៍ផ្សេងៗព័ត៌មានគណនីព័ត៌មានបញ្ជាទិញ (រាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទដៃអាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូន , លេខបញ្ជាទិញ, លេខស៊េរីបង់ប្រាក់, លេខបញ្ជាទិញ, អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល, អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍, លេខវិក័យប័ត្រ, លេខគណនី), ប្រវត្តិជជែក, ព័ត៌មានការបង់ប្រាក់, ឈ្មោះរបស់អ្នក, ភេទ, លេខទូរស័ព្ទ, អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល, អាស័យដ្ឋាន។ ល។ យើងប្រើទិន្នន័យដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ហាផលិតផលជួសជុលទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជននិងផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនដទៃទៀត។ យើងក៏អាចប្រមូលអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរឬយោបល់របស់អ្នកដែលអ្នកបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈ "ទាក់ទងយើង" ឬតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។
 • ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការចូលរួមរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយឬទីផ្សារដែលធ្វើឡើងដោយពួកយើងវេទិកាអ្នកប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់និងសេវាកម្មរបស់អតិថិជនហើយដើម្បីស្តាប់យោបល់របស់អ្នកយើងក៏អាចប្រើ ព័ត៌មានលេខទូរស័ព្ទដៃនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើដើម្បីទាក់ទងអ្នកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវអ្នកប្រើនិងធ្វើការត្រឡប់ទៅជួប។
 • ប្រសិនបើច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសរបស់អ្នកមានបទប្បញ្ញត្តិបញ្ជាក់វិញ្ញាបនប័ត្រឈ្មោះពិតយើងក៏នឹងប្រមូលព័ត៌មានវិញ្ញាបនប័ត្រឈ្មោះពិតរបស់អ្នកផងដែររួមទាំងឈ្មោះនិងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនផ្តល់ជូនយើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទេ។
 • ក្នុងពេលដំណាលគ្នាដើម្បីបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពបណ្តាញដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់ realmeនិងសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក។ ដូចគ្នានេះផងដែរដើម្បីកែលំអនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបទពិសោធន៍សេវាកម្មរបស់អ្នក យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានបណ្តាញព័ត៌មានទូរស័ព្ទនិងព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកនិងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយrealmeក្នុងកំឡុងពេលអ្នកប្រើrealme។នេះរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទូរស័ព្ទដូចជាឈ្មោះទូរស័ព្ទម៉ូដែលទូរស័ព្ទ IMEI, IMSI, លេខសម្គាល់ប្រព័ន្ធ Android, ពាក្យសុំ, អាស័យដ្ឋាន MAC, លេខសម្គាល់, អាសយដ្ឋាន IP, លេខសម្គាល់បើកចំហ, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ ល។ ក៏ដូចជាឥរិយាបទប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីអ្នកចូល។ គណនីរបស់អ្នក (រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់ការផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទលេខអ៊ីម៉ែលកំណត់ត្រាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។ ល។ ) ពេលវេលានិងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់realmeពត៌មានព្រឹត្តិការណ៍software (ដូចជាការចាប់ផ្តើម ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការគាំងជាដើម នឹងកំណត់ត្រាកំណត់ហេតុផ្សេងទៀត។ យើងប្រមូលព័ត៌មានខាងលើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវិភាគប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការនិងការពារការក្លែងបន្លំ។
 • យើងនឹងគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងដែលបានកំណត់ពន្យល់និងផ្តល់សិទ្ធិដោយអ្នកនៅពេលប្រមូល។ ប្រសិនបើយើងចង់ប្រើព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះយើងនឹងស្វែងរកការយល់ព្រមពីអ្នកជាមុន។ ប្រសិនបើយើងចង់ប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ផ្សេងទៀតយើងនឹងស្វែងរកការយល់ព្រមពីអ្នកជាមុន។ បើគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់ទេយើងនឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងទិន្នន័យ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបីឡើយ។ 

, ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃទូរស័ព្ទ 

 • ពេលអ្នកភ្ជាប់ទៅrealme store, យើងអាចត្រូវការការអនុញ្ញាតពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវគ្នានិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលក្ខណៈពិសេសឬសេវាកម្មអាជីវកម្មដែលត្រូវគ្នាជាពិសេសយើងប្រហែលជាត្រូវការការអនុញ្ញាតពីទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម:

ការអនុញ្ញាតពីទូរស័ព្ទ

លក្ខណៈពិសេស / សេវាកម្មដែលត្រូវគ្នា

គោលបំណងនៃការអនុញ្ញាតពីទូរស័ព្ទ

ស្នើសុំការអនុញ្ញាត

អ្នកប្រើអាចបិទសិទ្ធិអនុញ្ញាត

ផលប៉ះពាល់នៃការបិទអនុញ្ញាត / បដិសេធការចូលប្រើ

កាមេរ៉ា

១ ព័ត៌មានអំពីគណនី 

២ ការវាយតម្លៃផលិតផល

រូបភាពកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយ 

២ រូបភាពបង្ហោះសម្រាប់វាយតម្លៃ

ព្រម

ព្រម

មិនអាចផ្ទុករូបភាពឬវីដេអូបានទេ

ទូរស័ព្ទ

ប័ណ្ណធានាអេឡិចត្រូនិច

សំណួរនិងការបង្ហាញព័ត៌មានប័ណ្ណធានាអេឡិចត្រូនិច

ព្រម

ព្រម

មិនអាចធ្វើសកម្មភាពប័ណ្ណធានាអេឡិចត្រូនិចបានទេ

ទំហំផ្ទុក

អានឬរក្សាទុកឯកសារ

អានឬទាញយកវិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិចឬឯកសារផ្សេងទៀតទៅកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យ

ព្រម

ព្រម

មិនអាចអានឬទាញយកឯកសារអេឡិចត្រូនិចឬឯកសារផ្សេងទៀតបានទេ

 

 • បន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតត្រូវបានបើកអ្នកអាចបិទការអនុញ្ញាតដែលត្រូវគ្នានៅក្នុងការកំណត់ពីទូរស័ព្ទនៅពេលណាមួយ (ការអនុញ្ញាតបង្ហាញនិងវិធីដើម្បីបិទអាចខុសគ្នានៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងៗគ្នា) ហើយមុខងារផលិតផលដែលត្រូវគ្នាអាចនឹងមិនត្រូវបានប្រើជាធម្មតាទេ ក្រោយការរក្សាសិទ្ធិត្រូវបានបិទ។

យើងសន្យាថាយើងនឹងមិនដកហូតសិទ្ធិអនុញ្ញាតពីទូរស័ព្ទក្នុងករណីដែលអ្នកមិនបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតពីអ្នកឬប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយការអនុញ្ញាតពីទូរស័ព្ទក្នុងករណីដែលអ្នកមិនបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតពីអ្នក។ 

២, ការលើកលែងចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យចែកចាយផ្ទេរឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈ 

 • អ្នកដឹងច្បាស់ថាដោយអនុលោមតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងកាលៈទេសៈខាងក្រោមយើងមិនចាំបាច់ទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពីអ្នកដើម្បីចែករំលែកផ្ទេរឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសាធារណៈទេ៖ 
 • ទាក់ទងនឹងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ
 • ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសន្តិសុខជាតិនិងសន្តិសុខការពារជាតិ
 • ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុខភាពសាធារណៈនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈសំខាន់ៗ
 • ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌការកាត់ទោសនិងការប្រតិបត្តិនៃការវិនិច្ឆ័យ
 • ដើម្បីការពារអ្នកនិងជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់សំខាន់ៗរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងការយល់ព្រមពីអ្នកផ្ទាល់
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់
 • ចាំបាច់សម្រាប់ការចុះហត្ថលេខានិងបំពេញកិច្ចសន្យារវាងអ្នកនិងយើង
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលប្រមូលបានពីព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដូចជារបាយការណ៍ព័ត៌មានស្របច្បាប់ការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ល
 • ចាំបាច់ដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងស្ថេរភាពនៃrealme ដូចជាការរកឃើញនិងបោះចោលផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបរាជ័យ
 • ចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានអនុវត្តរបាយការណ៍ព័ត៌មានស្របច្បាប់

សម្រាប់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវការសិក្សាដែលចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ថិតិឬការសិក្សាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយនៅពេលលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវឬការពិពណ៌នាការសិក្សាត្រូវបានផ្តល់ជូននៅខាងក្រៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងលទ្ធផលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។

 

៣, របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍)និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត

១, អ្វីទៅជាឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍)?

ឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍)គឺជាឯកសារតូចៗដែលគេហទំព័រ កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់យើងផ្ទេរទៅ និងផ្ទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ គេហទំព័រrealme សេវាកម្មអ៊ីនធឺណេត កម្មវិធីអន្តរកម្ម អ៊ីម៉ែល និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងប្រើឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍) និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតដូចជាស្លាកភីកសែល និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិត។ ឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍) អាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយ (ដូចជានៅពេលតែកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកកំពុងដំណើរការ) ឬក្នុងរយៈពេលមួយដ៏យូរ អាចរហូតដល់ច្រើនឆ្នាំ។ យើងមិនអាចចូលមើលឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍)ដែលមិនបានកំណត់ដោយពួកយើងនោះទេ។ 

២, ឃូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដែលយើងប្រើប្រាស់

 • យើងនិងដៃគូរបស់យើងប្រើខូឃីស៍ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកតើអ្នកប្រើកម្មវិធីញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រើប្រាស់កើនឡើងទិន្នន័យដំណើរការនិងពីកន្លែងដែលកម្មវិធីត្រូវបានទាញយក។  យើងនឹងមិនភ្ជាប់ព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅក្នុងកម្មវិធីវិភាគទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទឡើយ។ 
 • យើងនិងដៃគូរបស់យើងប្រើខូឃីស៍ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីវិភាគនិន្នាការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រតាមដានឥរិយាបថអ្នកប្រើនៅលើគេហទំព័រនិងប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រសរុបសម្រាប់មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។
 • កម្មវិធីរុករកគេហទំព័រជាច្រើនមានមុខងារកុំតាមដាន នេះផ្ញើសំណើ "កុំតាមដាន" ទៅគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកមិនបានបើកតាមដានគេហទំព័រទាំងអស់របស់យើងនឹងគោរពតាមសំណូមពរនេះ.
 • ដូចជាគេហទំព័រភាគច្រើនយើងប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីវិភាគនិន្នាការបន្ថែមនិងគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះអាចរួមបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានពីសារអ៊ិនធឺណិតប្រភេទកម្មវិធីស្វែងរក អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណិតទំព័រយោង / ចេញឯកសារដែលអ្នកមើលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ដូចជាទំព័រHTML និងក្រាហ្វិច) ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ថ្ងៃខែនិងម៉ោង)។ 
 • យើងធ្វើការជាមួយភាគីទីបីដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ដៃគូអាជីវកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់យើងអាចប្រើខូឃីស៍ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកដោយផ្អែកលើសកម្មភាពស្វែងរកនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ចេញពីការទទួលបានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអាចប្រើ "លុប  "បិទខូឃីស៍ សូមកត់សម្គាល់ថាអ្នកនឹងបន្តទទួលបានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូទៅដែលមិនផ្តោតលើមនុស្សជាក់លាក់នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រខាងលើ។ 
 • ចំណូលចិត្តនិងខូឃីស៍នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងតែពីជម្រើស  ចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងប្រអប់ស្វែងរករបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះជាមគ្គុទេសក៍សំរាប់ការគ្រប់គ្រងខូឃីស៍នៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងរកពេញនិយមមួយចំនួន៖ 

 

 • ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍) និងការណែនាំអំពីរបៀបកំណត់កែប្រែក្នុងកម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នក ដើម្បីទទួលយកនូវការ លុបចោល/បិទដំណើរការឃ្លាំងឯកសារ(ខូឃីស៍) សូមមើល ។www.allaboutcookies.org.

 

, របៀបដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ជាទូទៅយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែក្នុងរយៈពេលដែលចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះលើកលែងតែមានចែងក្នុងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ។ លើសពីនេះទៀតយើងនឹងលុបឬអនាមិកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលផុតកំណត់នៃការរក្សាទុកឬនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌនៃការលុបព័ត៌មានត្រូវបានឆ្លើយតប។ នៅពេលដែលអ្នកលុបចោលគណនីរបស់អ្នកឬលុបចោលការបញ្ជាទិញដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកំឡុងពេលរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រតិបត្តិការបែបនេះនឹងត្រូវបានលុបចោលនៅផ្នែកខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីរបស់យើងមានសិទ្ធិរក្សាទុកទិន្នន័យប្រតិបត្តិការបែបនេះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលរក្សាទុក។ 

ប្រសិនបើយើងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការឬផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងខ្លះឬដោយហេតុផលពិសេសយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកនិងបញ្ឈប់ការប្រមូលនិងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធហើយយើងនឹងលុបឬអនាមិកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់នោះ។ ទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបាននិយាយលើកលែងតែត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ។ 

 

៥, របៀបដែលយើងចែករំលែកផ្ទេរនិងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

 

 • ពីមួយរយៈទៅមួយរយៈយើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះជាមួយសាខានិងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលសហការជាមួយយើងដើម្បីផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មឬចែករំលែកឬផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផលឬសេវាកម្មតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។  
 • ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធភាព៖ ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើគណនីHeyTapរបស់លោកអ្នកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកអាចត្រូវបានចែកចាយជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់ realme store តាមរយៈគណនីHeyTapរបស់អ្នកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធរបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការប្រមូលពិន្ទុគណនីHeyTapនិងជួយអ្នកក្នុងការបំពេញការទូទាត់ចំណុចពិន្ទុសមាជិកភាពនិងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៅពេលអ្នកកំពុងប្រើផ្សេងទៀត។ផលិតផលឬលក្ខណៈពិសេសដែលគាំទ្រដោយគណនីHeyTapរបស់អ្នក។យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ។ យើងនឹងទទួលបានការយល់ព្រម ពីអ្នកប្រសិនបើយើងផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងដែលយើងឬក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់យើងប្រើប្រាស់និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ 

 

 • ការចែករំលែកជាមួយដៃគូដែលមានការអនុញ្ញាត៖ សេវាកម្មខ្លះរបស់យើងនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដោយដៃគូដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះរបស់អ្នកជាមួយដៃគូរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មអតិថិជនកាន់តែប្រសើរនិងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់។ រួមមាន៖

, យើងត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានទូរស័ព្ទនិងទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយដៃគូអាជីវកម្មសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងវិភាគរបស់យើង (រាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្នកផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មលំហូរព័ត៌មាន) ដើម្បីបញ្ចប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ និងតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ល។ យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយដៃគូដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើក្នុងដែនកំណត់ចាំបាច់។ 

, យើងត្រូវចែករំលែកឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទដៃអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋានលេខអត្តសញ្ញាណគណនីធនាគារព័ត៌មាន Alipay ជាមួយនឹងព័ត៌មានទីផ្សារនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង (ឧទាហរណ៍នៅក្នុងទីផ្សារនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលយើងទុកចិត្តឬចូលរួមជាមួយភាគីទីបី) ដូច្នេះភាគីទីបីអាចរាប់ការចូលរួមសកម្មភាពនិងផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នករួមទាំងមិនកំណត់ចំពោះការចេញសិទ្ធិរបស់អ្នកឬផ្ញើរង្វាន់។ ឧទាហរណ៍ៈនៅពេលដែលយើងត្រូវការចែកចាយរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ដល់អ្នកយើងនឹងជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ចូននូវព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលអ្នកបានរក្សាទុកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូន។ 

, យើងត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើង (រាប់បញ្ចូលទាំងមិនបានកំណត់ចំពោះអ្នកផ្តល់សេវាក្លោដ, សារខ្លីឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកទេសការបង់ប្រាក់ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុវីដេអូខ្លីនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មមាតិកាផ្សេងទៀត) ដើម្បីដឹង ផលិតផលឬសេវាកម្មចាំបាច់។ ឧទាហរណ៍នៅពេលយើងប្រគល់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកទេសភាគីទីបីឱ្យផ្តល់សេវាកម្មបំលែងជាសំលេងទៅជាអត្ថបទជំនួសយើង។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អាចទទួលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់ហើយភាគីទីបីទាំងនេះនឹងមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតឡើយ។

, ក្នុងករណីខ្លះយើងនឹងប្រគល់ឱ្យភាគីទីបីដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងនាមជាយើង។ ឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ញើសារឬអ៊ីមែលហើយផ្តល់សាវាកម្មផ្នែកបច្ចេកទេសជំនួសយើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែមួយគត់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកក្នុងនាមជាយើង។

 • នៅពេលយើងស្ថិតក្នុងដំណើរការនៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាការទិញយកឬការរំលាយសាច់ប្រាក់ហើយប្រសិនបើដំណើរការបែបនេះទាមទារការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនឬអង្គការថ្មីដែលកាន់កាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបន្តត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយការដាក់កម្រិតដែលមានចែងនៅក្នុង គោលការណ៍ឯកជភាពនេះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនឬអង្គការនេះស្នើសុំការអនុញ្ញាតនិងយល់ព្រមពីអ្នកម្តងទៀត។ប្រសិនបើវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេនោះយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកយ៉ាងពេញលេញនិងលុបចោលឬអនាមិករាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។
 • យើងនឹងចែករំលែកឬផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់ចាំបាច់ជាក់លាក់ និងច្បាស់លាស់ហើយយើងនឹងចែករំលែកតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្មប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងនឹងតម្រូវឱ្យភាគីទីបីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវចាត់វិធានការរក្សាការសម្ងាត់និងសន្តិសុខឱ្យបានល្អដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឬវិធានការសមស្របផ្សេងទៀត។

, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីភាគីទីបី (SDK) realme store មានផ្ទុកនូវកម្មវិធីជំនួយ SDK ដែលផ្តល់ដោយដៃគូរពាក់ព័ន្ធឬដៃគូដែលមានការអនុញ្ញាតពីយើង។ យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយការពារភាពឯកជននិងទិន្នន័យរបស់ SDK របស់ភាគីទីបីបានទេ។ ភាគីទីបីបែបនេះមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ភាពឯកជនភាពនេះទេ។ ក្នុងករណីដែលភាគីទីបី SDK ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានគឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងករណីដែល SDK ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាអ្នកផលិតទិន្នន័យរបស់យើងដំណើរការព័ត៌មាន (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការបញ្ជូន SDK ផ្ទុកនិងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ល។ ) បន្ទាប់ពីយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា SDK ត្រូវគោរពតាម គោលនយោបាយភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងនឹងវាយតម្លៃដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវគោលបំណងនៃការប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្តល់សេវា SDK ធ្វើការវាយតំលៃយ៉ាងទូលំទូលាយលើសមត្ថភាពសន្តិសុខរបស់ដៃគូទាំងនេះហើយទាមទារឱ្យពួកគេគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ យើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ។ ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកដល់កំរិតខ្ពស់បំផុតយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យឡើងវិញនូវភាពឯកជននៃសេវាកម្ម SDK របស់ភាគីទីបីមុនពេលប្រើប្រាស់។ ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកប្រសិនបើអ្នករកឃើញថា SDK ឬកម្មវិធីស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតមានហានិភ័យវាត្រូវបានគេណែនាំឱ្យអ្នកបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធជាបន្ទាន់ហើយទាក់ទងជាមួយយើងជាបន្ទាន់។ 

យើងនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះក្រោមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោមៈ

 • ដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក
 • ការលាតត្រដាងដោយផ្អែកលើច្បាប់៖ ក្នុងករណីមានកាតព្វកិច្ចជាកាតព្វកិច្ចចំពោះដីកាកោះហៅឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀតការប្តឹងផ្តល់ឬតម្រូវការជាចាំបាច់របស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល។ យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើយើងជឿជាក់ដោយស្មោះត្រង់ថាការបង្ហាញគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់យើងការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកឬសន្តិសុខផ្សេងទៀត ការស៊ើបអង្កេតអំពីការបន្លំឬការឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល។

, ការលើកលែងចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យចែកចាយផ្ទេរឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈ 

អ្នកដឹងច្បាស់ថាដោយអនុលោមតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោមយើងមិនចាំបាច់ទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនរបស់អ្នកដើម្បីចែករំលែកផ្ទេរឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសាធារណៈទេ៖ 

 • ទាក់ទងនឹងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ
 • ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសន្តិសុខជាតិនិងសន្តិសុខការពារជាតិ
 • ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុខភាពសាធារណៈនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈសំខាន់ៗ
 • ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌការកាត់ទោសការកាត់ទោសនិងការប្រតិបត្តិនៃការវិនិច្ឆ័យ
 • ដើម្បីការពារអ្នកនិងជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់សំខាន់ៗរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងការយល់ព្រមពីអ្នកផ្ទាល់
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលប្រមូលបានពីព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដូចជារបាយការណ៍ព័ត៌មានស្របច្បាប់ការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ល។

៦, របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

 • យើងបានចាត់វិធានការសន្តិសុខបច្ចេកទេសនិងសមហេតុផលដែលអាចធ្វើទៅបាននិងសមហេតុផលដើម្បីការពារព័ត៌មានដែលប្រមូលបានសម្រាប់សេវាកម្ម។ យើងបានប្រើវិធានការណ៍ការពារសុវត្ថិភាពតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកដើម្បីការពារការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការបង្ហាញជាសាធារណៈការប្រើប្រាស់កែប្រែកែប្រែការខូចខាតឬបាត់បង់ទិន្នន័យ។ យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលនិងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករួមមាន៖
 • យើងប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាដូចជា SSL ដើម្បីដំឡើងសេវាកម្មជាច្រើន យើងនឹងពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់យើងជាទៀងទាត់ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានរក្សាទុកនិងដំណើរការ (រាប់បញ្ចូលទាំងវិធានការណ៍សន្តិសុខ) ដើម្បីការពារប្រព័ន្ធពីការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។.
 • យើងអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចយ៉ាងតឹងរឹងលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហើយអនុញ្ញាតឱ្យនិយោជិករបស់យើងដែលត្រូវការដឹងព័ត៌មានបែបនេះសម្រាប់ជួយយើងក្នុងការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហើយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការព័ត៌មានបែបនេះក្នុងនាមជាយើងនិងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ពួកគេត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ជាកិច្ចសន្យា។ ប្រសិនបើពួកគេខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងនេះទេពួកគេអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ឬទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយយើង។ កំណត់ហេតុចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវបានកត់ត្រានិងធ្វើសវនកម្មជាប្រចាំ។
 • សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកមានន័យថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង។ ដូច្នេះយើងនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងអនុវត្តវិធានការការពារដូចជាផ្តល់ការ ពេញលេញសម្រាប់ការផ្ទុកនិងបញ្ជូនព័ត៌មានដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកពីការចូលប្រើប្រាស់ ឬការបង្ហាញព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ សម្រាប់មាតិកាជាក់លាក់នៃទិន្នន័យដែលបានលាក់ទុកគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកប្រើមានសិទ្ធិចូលប្រើពួកវា។
 • យើងនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការលាក់ទុកនិងវិធានការសន្តិសុខផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជូននិងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនូវប្រភេទជាក់លាក់ណាមួយ។ ហើយយើងនឹងប្រើវិធានការបច្ចេកទេសដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានជីវមាត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមុនពេលរក្សាទុកឧទាហរណ៍យើងនឹងរក្សាទុកតែសមាសធាតុសំខាន់ៗនៃព័ត៌មានជីវមាត្រផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។
 • យើងនឹងជ្រើសរើសដៃគូអាជីវកម្មនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តតម្រូវការសម្រាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់កិច្ចសន្យាអាជីវកម្មឬសវនកម្មនិងការវាយតម្លៃរវាងភាគីទាំងពីរ។
 • យើងនឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការការពារសន្តិសុខនិងភាពឯកជនភាពការធ្វើតេស្តនិងសកម្មភាពសាធារណៈដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់និយោជិកអំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
 • យើងនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងឧស្សាហកម្មដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពនិងការការពារភាពឯកជនដែលពាក់ព័ន្ធ

, ការជូនដំណឹងនិងការឆ្លើយតបចំពោះឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន 

សូមកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាយើងបានចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកក៏ដោយក៏គ្មានគេហទំព័រការបញ្ជូនអ៊ិនធឺរណែតប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័រឬការភ្ជាប់ wirelessមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ ដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យដែលអាចកើតមានដូចជាការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនការខូចខាតនិងការបាត់បង់យើងបានបង្កើតយន្តការនិងវិធានការត្រួតពិនិត្យជាច្រើនហើយបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងនីតិវិធីដំណើរការដែលត្រូវគ្នា។ យើងបានបង្កើតក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះផែនការសន្តិសុខព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ការវិភាគទីតាំងនិងការកែតម្រូវនិងប្រតិបត្តិការតាមដានជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដោយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនិងការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ 

ក្នុងករណីមានហេតុការណ៍សន្តិសុខព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងនឹងអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាបន្ទាន់សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីស្ថានភាពខាងក្រោមនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាននៃឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខវិធានការបោះចោលដែលយើងបានយកឬនឹងយក ការផ្តល់យោបល់សម្រាប់ការការពារខ្លួនអ្នកនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យសំណងសម្រាប់អ្នក។ ល។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមរយៈអ៊ីម៉ែលសារតាមទូរស័ព្ទឬជំរុញការជូនដំណឹងឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ នៅពេលមានការលំបាកក្នុងការជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនយើងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយសមហេតុផលនិងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏នឹងរាយការណ៍យ៉ាងសកម្មអំពីដំណើរការនៃឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិ។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។ 

៧, សិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកក៏ដូចជាវិធានការណ៍ដែលយើងអនុវត្តដើម្បីការពារសិទ្ធិទាំងនេះ។

, សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

យើងផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ភាពឯកជននេះនិងស្របតាមតម្រូវការនៃច្បាប់និងបទបញ្ជាតាមរយៈការប្រកាសជាក់លាក់ផ្ញើសារជាអក្សរឬការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលជាដើមដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីរបៀបដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងប្តេជ្ញាបើកទូលាយនិងតម្លាភាពអំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះជាប្រចាំរយៈអ៊ីមែលនិងសារអត្ថបទដែលពន្យល់អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះហើយទាក់ទងមកយើងតាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ 

, សិទ្ធិទទួលបាន

បន្ថែមលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់យើងដូចជាព័ត៌មានចែកចាយនៅ "ព័ត៌មានហាងផ្ទាល់ - គណនីកណ្តាលគណនីផ្ទាល់ខ្លួន" (វិធីសាស្ត្រអាចខុសគ្នាសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នា) ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចសាកសួរឬចូលមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងឬប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយនៅពេលប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យអ្នកអាចទាក់ទងយើងហើយស្នើសុំចូលមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។ 

, សិទ្ធិក្នុងការធ្វើវិយោគកម្ម

ប្រសិនបើអ្នកឃើញថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានដំណើរការអំពីអ្នកមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញអ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីឱ្យយើងកែឬកែវា។ សម្រាប់ផ្នែកនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចកែនិងកែប្រែវាដោយផ្ទាល់នៅលើទំព័រលក្ខណៈពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធនៃផលិតផលឬសេវាកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនទាន់មានសម្រាប់ការកែប្រែរបស់អ្នកអ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈវិធីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះហើយស្នើសុំឱ្យយើងកែឬបន្ថែមព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ 

, សិទ្ធិក្នុងការលុបចោល 

អ្នកអាចជ្រើសរើសលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះអ្នកអាចលុបវាដោយផ្ទាល់នៅលើទំព័រលក្ខណៈពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធនៃផលិតផលឬសេវាកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យ សម្រាប់លុបខ្លួនឯងឬដែលយើងបានប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយស្នើសុំឱ្យយើងលុបចោល ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើយើងសំរេចចិត្តឆ្លើយតបនឹងសំណើលុបរបស់អ្នកយើងក៏នឹងជូនដំណឹងដល់អង្គភាពដែលទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីយើងហើយតម្រូវឱ្យពួកគេលុបវាចោលក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលាលើកលែងតែច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិផ្តល់ជូនបើមិនដូច្នេះទេឬអង្គភាពទាំងនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតឯករាជ្យរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកលុបព័ត៌មានចេញពីសេវាកម្មរបស់យើងវាមានលទ្ធភាពដែលយើងមិនបានលុបព័ត៌មានដែលត្រូវគ្នាចេញពីម៉ាស៊ីនមេភ្លាមៗទេប៉ុន្តែយើងនឹងលុបវាចោលនៅពេលម៉ាស៊ីនមេត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ 

, សិទ្ធិក្នុងការដកការយល់ព្រម

លក្ខណៈអាជីវកម្មនីមួយៗត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលត្រូវបំពេញ សូមមើលផ្នែករបៀបប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ សម្រាប់ការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមអ្នកអាចផ្តល់ឬដកការអនុញ្ញាតនិងការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។ ប្រសិនបើអ្នកដកការអនុញ្ញាតឬការយល់ព្រមរបស់អ្នកយើងនឹងមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកបានដកការអនុញ្ញាតឬការយល់ព្រមពីអ្នកទៀតទេ។ នៅពេលដែលអ្នកដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកយើងនឹងមិនដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៀតទេ។ ទោះយ៉ាងណាការដកការព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃដំណើរការរបស់យើងដែលបានអនុវត្តដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការយល់ព្រមរហូតដល់ចំណុចនៃការដកប្រាក់។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរវិសាលភាពនៃព័ត៌មានដែលយើងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រមូលដោយចាត់វិធានការដូចជាការលុបព័ត៌មានរបស់អ្នកបិទមុខងារឧបករណ៍។ ល។ 

, ការលុបចោលគណនីត្រឹមត្រូវ

យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសិទ្ធិដើម្បីលុបចោលគណនី HeyTapរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចូលទៅ https://id.heytap.com/profile.html នៅលើគេហទំព័រជ្រើសរើស ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ចុច លុបគណនី ហើយដាក់ពាក្យសុំលុបចោលគណនីស្របតាមដំណើរការដែលបានបង្ហាញ។ សូមយល់ថាបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំលុបចោលគណនីរបស់អ្នកយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនូវការលុបចោលគណនីរបស់អ្នកដោយដៃដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកបំពេញលក្ខខណ្ឌលុបចោលគណនី។ យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបញ្ចប់ការលុបចោលគណនីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃធ្វើការ (ឬពេលវេលាកំណត់ដែលបញ្ជាក់ដោយយុត្តាធិការ) បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ពាក្យសុំរួច។ លើកលែងតែច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតត្រូវបានចែងយើងនឹងលុបឬអនាមិករាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រោមគណនីហេតថេបរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកជ្រើសរើសលុបចោលគណនីហេយថេប។ បន្ទាប់ពីអ្នកចេញពីគណនី HeyTapយើងនឹងមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មទាំងអស់ដែលតំរូវអោយចូលគណនី HeyTapរបស់អ្នកបានទេ។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈវិធីសាស្រ្តដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយអនុវត្តដើម្បីលុបចោលគណនីរបស់អ្នក។ 

, សិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នកអាចទាក់ទងយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈវិធីសាស្រ្តដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះដើម្បីដាក់ពាក្យសុំច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានរក្សាទុកដោយយើង។ 

៨, សិទ្ធិក្នុងការតវ៉ា

អ្នកមានសិទ្ធិទាក់ទងយើងនិងធ្វើបណ្តឹងតវ៉ាតាមវិធីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងនឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក (ឬរយៈពេលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនោះ។ ) ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការឆ្លើយតបរបស់យើងទេជាពិសេសប្រសិនបើដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកអ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងឬរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចក្រោមយុត្តាធិការរបស់អ្នកឬដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។  

សូមចំណាំថាសម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាពយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមុនពេលដំណើរការសំណើរបស់អ្នក។ ជាទូទៅយើងមិនគិតថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់សំណើសមហេតុផលរបស់អ្នកទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការស្នើសុំម្តងហើយម្តងទៀតដែលលើសពីដែនកំណត់សមហេតុផលយើងអាចគិតថ្លៃសមរម្យអាស្រ័យលើស្ថានភាព។ ចំពោះសំណើទាំងនោះដែលធ្វើឡើងវិញដោយមិនសមហេតុផលទាមទារមធ្យោបាយបច្ចេកទេសមិនសមាមាត្រ (ឧទាហរណ៍តម្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធថ្មីឬផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន) អនុវត្តហានិភ័យដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃឬសំណើមិនសមហេតុផលយើងអាចបដិសេធនិង ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវហេតុផលជាក់លាក់នៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់យើង។ លើសពីនេះទៀតយើងប្រហែលជាមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់អ្នកបានទេប្រសិនបើសំណើរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសន្តិសុខការពារជាតិសុខភាពសាធារណៈការស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌជាដើមឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬអាចបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់។ និងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកឬបុគ្គលផ្សេងទៀតឬអង្គការ។ 

៨, របៀបដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ

យោងតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើអ្នកជាកុមារអាយុក្រោម ១៤ ឆ្នាំ (ឬមនុស្សដែលមានអាយុក្រោមកំណត់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ) អ្នកគួរតែទទួលបានការព្រមព្រៀងពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ជាមុនមុនពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអាណាព្យាបាលរបស់កុមារអ្នកគួរតែអានដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់កុមារ (បើមាន) និងគោលការណ៍នេះមុនពេលអ្នកជួយកុមារឱ្យបំពេញការចុះឈ្មោះនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្ម។ 

ភាគច្រើននៃផលិតផលឬសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនមិនផ្តោតលើកុមារហើយនឹងមិនកំណត់អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។ សម្រាប់ផ្នែកនៃផលិតផលឬសេវាកម្មនេះយើងនឹងមិនចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រមូលរក្សាទុក ផ្ទេរឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតតាមរយៈអ៊ិនធឺណែតឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកជាកូនឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ឬប្រសិនបើអ្នករកឃើញតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលព័ត៌មាន យើងប្រមូលរក្សាទុកឬប្រើប្រាស់អាចរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារអ្នកអាចទាក់ទងយើងបានភ្លាមៗតាមវិធីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។ យើងនឹងព្យាយាមលុបទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធឱ្យបានឆាប់បំផុត។ 

៩, អ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ

គេហទំព័រផលិតផលកម្មវិធីនិងសេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេគេហទំព័រភាគីទីបីនៃផលិតផលនិងសេវាកម្ម។ អ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើត្រូវចូលឬទទួលយកគេហទំព័រផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើគោលការណ៍ភាពឯកជននិងការពារទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបីឡើយពីព្រោះភាគីទីបីមិនត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយគោលការណ៍ភាពឯកជននេះទេ ព័ត៌មានរបស់អ្នកក៏អាចត្រូវបានប្រមូលនៅពេលអ្នកប្រើផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី។ ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអាននិងយល់អំពីគោលការណ៍ការពារភាពឯកជនរបស់ពួកគេមុនពេលបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅភាគីទីបី។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះវិធីដែលភាគីទីបីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកគេប្រមូលពីអ្នកហើយក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេបានដែរ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមិនអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់តាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើងឡើយ។ 

១០, របៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទូទាំងពិភពលោក 

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូទាំងពិភពលោកយើងផ្តល់ជូនផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈធនធាននិងម៉ាស៊ីនមេនៅជុំវិញពិភពលោក។ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្ម (ដូចជាការធានាល្បឿនដំណើរការ) យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យោងទៅតាមតំបន់លក់និងការកំណត់ទូរស័ព្ទដោយមិនរំលោភលើច្បាប់ការពារទិន្នន័យក្នុងតំបន់។ យើងបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសចិនបារាំងសឹង្ហបូរីនិងឥណ្ឌាដែលមានន័យថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅឬចូលប្រើពីយុត្តាធិការក្រៅប្រទេស / តំបន់ដែលអ្នកប្រើផលិតផលឬសេវាកម្ម។ ជាគោលការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលនិងបង្កើតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងដែនដីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលនិងបង្កើតនៅសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទឹកដីនៃសហភាពអឺរ៉ុប។ 

អ្នកយល់ថាច្បាប់ការពារទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យផ្សេងៗគ្នា។ ក្នុងករណីបែបនេះយើងនឹងចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលត្រូវបានដំណើរការស្របតាមគោលការណ៍ភាពឯកជននេះនិងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារស្មើគ្នាដូចនៅក្នុងប្រទេស / តំបន់ដែលអ្នកប្រើផលិតផលឬសេវាកម្ម។ ឧទាហរណ៍យើងនឹងស្វែងរកការអនុញ្ញាតពីអ្នកដើម្បីផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយយើងនឹងអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខដូចជាការលាក់ទុកការដកហូតអត្តសញ្ញាណនិងការចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារផ្ទេរ / ចែករំលែកទិន្នន័យចាំបាច់ជាមួយអ្នកទទួលទិន្នន័យមុនពេលផ្ទេរទិន្នន័យឆ្លងកាត់ព្រំដែន។ 

១១, របៀបនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែប្រែគោលនយោបាយនេះពីមួយរយៈទៅមួយរយៈ។ យើងអាចផ្ញើការជូនដំណឹងទៅអ្នកតាមរយៈបណ្តាញឬទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។ ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននេះយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធិភាពបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈការជូនដំណឹងជំរុញតាមរយៈ ទូរស័ព្ទ។ 

គោលការណ៍ភាពឯកជននេះគឺអាស្រ័យលើការកែសំរួលប៉ុន្តែបើគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកទេយើងនឹងមិនបន្ថយសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមគោលការណ៍ឯកជននេះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជនខាងលើយើងនឹងមិនអាចប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មបានទេ។ ដូច្នេះយើងនឹងមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មធម្មតាបានទេ។ 

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ភាពឯកជនបែបនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធិភាព (ឬ "កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព") ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងឬគេហទំព័រ។ ការបន្តប្រើប្រាស់ផលិតផលគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលយកគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ 

១២, ទំនាក់ទំនងមកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានយោបល់ឬសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឬប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់ឬការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖ 

RealMe Chongqing Mobile Telecommunications Corp. Ltd.

ផ្ទះលេខ178,មហាវិថី Yufengshan, ស្រុកYubei ខេត្តChongqing ប្រទេសចិន

Email:privacy@realme.com

 

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions