1. ការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

 

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់គេហទំព័រrealme!

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ដែលមាននៅក្នុងនេះ ( ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់) គ្រប់គ្រងការចូលទៅកាន់និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃគេហទំព័រ realme.com/kh/ និង រាល់វេបសាយពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងគេហទំព័រ (realme.com/kh/)។ គេហទំព័រជាកម្មសិទ្ធរបស់ ក្រុមហ៊ុន realme Chongqing Mobile Telecommunication Corp Ltd. និង ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ទាក់ទង, realme Mobile Telecommunications (Shenzhen) Co., Ltd. (ជារួម, “realme”, “យើង”, “ពួកយើងរបស់ពួកយើង”).

 

សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់រវាងអ្នក និង realme Chongqing Mobile Telecommunication Corp Ltd. និង ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ទាក់ទង, realme Mobile Telecommunications (Shenzhen) Co., Ltd ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ តាមរយៈការចូលមើលឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអានយល់និងយល់ព្រមគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ អ្នកនឹងមិនអាចចូលទៅកាន់ រឺប្រើប្រាស់គេហទំព័របានទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងផ្នែកណាមួយ នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ 

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផ្លាស់ប្តូររឺធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យល័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក បន្ទាប់ពីការប្រកាសផ្លាស់ប្តូរ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលយក និងយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ។ 

 

 • មាតិកាគេហទំព័រ

 

 

ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័ររួមទាំងមិនកំណត់ចំពោះ អត្ថបទ រូបភាព ក្រាហ្វិច ទិន្នន័យ user-interfaces visual-interfaces រូបថត និក្ខិត្តសញ្ញា រូបសញ្ញា(Logo) សម្លេង តន្ត្រី សិល្បៈលេខកូដកុំព្យូទ័រ ការរចនា ប្លង់រូបរាង និងរូបរាង ( មាតិកា ) ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ឬផ្តល់សិទ្ធិដោយឬទៅ realme។ លើកលែងតែមានចែងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ និងគ្មានខ្លឹមសារណាមួយអាចត្រូវបានថតចម្លង ផលិតឡើងវិញ បោះពុម្ពផ្សាយ បញ្ចូលបង្ហាញជាសាធារណៈ ដាក់លេខកូដ បកប្រែបក បញ្ជូនឬចែកចាយតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ (រួមទាំង ឆ្លុះបញ្ចាំង) ទៅកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនមេវែបសាយត៍ រឺក៏ឧបករណ៍ផ្ទុកផ្សេងទៀតសំរាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ រឺចែកចាយរឺសំរាប់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន។

 

 1. ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក

 

យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសិទ្ធិមិនផ្តាច់មុខ ដកហូតសិទ្ធិ និងមិនអាចផ្ទេរបាន ក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រមាតិកា សេវាកម្ម ឬលក្ខណៈពិសេសដែលមាននៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃ គេហទំព័រ មាតិកា សេវាកម្ម ឬលក្ខណៈពិសេស ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ទាមទារការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន។ នៅពេលអ្នកចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកត្រូវអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយមិនត្រូវៈ 

 

 • ចម្លង ផលិតឡើងវិញ បោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញ ផ្លាស់ប្ដូរ ចម្លងទម្រង់ផលិតផល រុះរើ បំបែក ព្យាយាមនាំចេញប្រភពកូដដើម បំបែកកូដ ទាញយក បង្ហោះ ចាក់ផ្សាយ ផ្ទេរ ជាសាធារណៈ សម្របសម្រួល ផ្លាស់ប្តូរ ឬរៀបរាងការងារ ទាញយក ឬចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងទៀត ដែលវិភាគ ឬចម្លងកូដប្រភពដើម រចនាសម្ព័ន្ធនិង / ឬគំនិតនៃគេហទំព័រ។ 

 

 • ចម្លងចែកចាយឡើងវិញ ឬអនុអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយ នៃមាតិកាគេហទំព័រ។ 

 

 • ចាត់វិធានការណាមួយដែលដាក់បន្ទុកធំមិនសមហេតុផល ឬមិនសមហេតុផលលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញរបស់ realme ឬប្រព័ន្ធណាមួយ ឬបណ្តាញដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រ realme 

 

 • អ្នកមិនត្រូវបង្កើតបឋមកថា ឬរៀបចំអត្តសញ្ញាណ ដើម្បីបំភ័ន្តប្រភពដើម នៃសារណាមួយ ឬការបញ្ជូន ដែលអ្នកផ្ញើទៅ realme រឺតាមរយៈគេហទំព័រ រឺសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូន រឺតាមរយៈគេហទំព័រ។ អ្នកមិនអាចបន្លំថា អ្នកជានរណា ឬអ្នកតំណាងឱ្យនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ឬក្លែងបន្លំបុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយឡើយ។

 

 • ធ្វើសកម្មភាពណាមួយ ដែលអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពគេហទំព័រ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ឬការចូលទៅកាន់បណ្តាញ / គណនីដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ការចូលទៅក្នុងបណ្តាញកុំព្យូទ័រសាធារណៈ ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់មនុស្សម្នាក់ទៀត ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិង / ឬលុបកែប្រែកែប្រែ ឬបន្ថែមព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅក្នុងនោះ។ ព្យាយាមពិនិត្យមើល ស្កេន ឬសាកល្បងភាពងាយរងគ្រោះនៃគេហទំព័រ ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឱ្យសុវត្ថិភាពគេហទំព័រមានគ្រោះថ្នាក់។ ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ ឬវីរុស និង / ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឱ្យខូចខាត និងរំខានដល់សេវាកម្មព័ត៌មាននៃបណ្តាញ ។ ការក្លែងបន្លំព័ត៌មានទិន្នន័យ TCP / IP ឬផ្នែកនៃឈ្មោះ។ 
 • មិនត្រូវប្រើឧបករណ៍ កម្មវិធី ឬទំលាប់ណាមួយ ដើម្បីជ្រៀតជ្រែក ឬប៉ុនប៉ងរំខានដល់ប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវរបស់វេបសាយ ឬប្រតិបត្តិការណាមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រ ឬជាមួយការប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័រនរណាមួយ។

 

 • ប្រើប្រាស់វេបសាយឬខ្លឹមសារណាមួយសម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលខុសច្បាប់ឬហាមឃាត់ដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬសុំការសម្តែងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ សកម្មភាពផ្សេងទៀត ដែលរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ realme ឬអ្នកដទៃ រួមទាំងការចេញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការលក់ទំនិញ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ ដែលអាចបង្កអន្តរាយដល់ផលប្រយោជន៍របស់ realme (ដូចជាការលក់របស់ Kecoin រូបិយប័ណ្ណលេងហ្គេម កម្មវិធីជំនួយនិងឧបករណ៍ភាគីទីបីដែលគ្មានការអនុញ្ញាត) ឬសកម្មភាព ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ និងបទបញ្ជាដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមានមូលដ្ឋាន និងនៅក្នុងប្រទេសចិន និងរំលោភលើសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈទំនៀមទម្លាប់ល្អ និងសីលធម៌សង្គម។

 

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដូចខាងក្រោម នៅគ្រប់ពេល ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន(1) ដើម្បីកែប្រែ ផ្អាក ឬបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ ឬចូលប្រើគេហទំព័រ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ សម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។ (2) ដើម្បីកែប្រែ ឬផ្លាស់ប្តូរវេបសាយ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ និងគោលការណ៍ ឬគោលការណ៍ដែលអាចអនុវត្តបាន ឬ (3) រំខានដល់ប្រតិបត្តិការវេបសាយ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័ រដែលចាំបាច់ ដើម្បីអនុវត្តការថែរក្សាទម្លាប់ ឬ ការកែកំហុស ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀត។

 

ការចុះឈ្មោះគណនី

 

អ្នកអាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះគណនី នៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីចូលប្រើលក្ខណៈពិសេស ឬសេវាកម្មជាក់លាក់ ដែលផ្តល់ជូននៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រ។ អ្នកធានា និងតំណាងថារាល់ព័ត៌មាន ដែលបានផ្តល់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះគណនី ដែលបានផ្តល់ (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះ ព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណ លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋាន និងអ៊ីមែលរបស់អ្នក) គឺជាការពិត ពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ។ អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានចុះឈ្មោះរបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរលម្អិតណាមួយ បន្ទាប់ពីអ្នកបានចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក។

 

អ្នកទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មាន ដែលអ្នកមានសម្រាប់គណនីរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងលេខសម្ងាត់របស់អ្នកនិងរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ អ្នកទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មាន ដែលអ្នកមានសម្រាប់គណនីរបស់អ្នក រាប់បញ្ចូលទាំងលេខសម្ងាត់របស់អ្នក និងរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមជូនដំណឹងដល់ realme ភ្លាមៗពីការប្រើគណនី ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬការរំលោភសន្តិសុខផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ដែលកើតឡើងដោយ realme ឬអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នកទស្សនាគេហទំព័រណាមួយ ដោយសារអ្នកផ្សេងប្រើគណនីរបស់អ្នក ដោយសារការខកខានមិនបានរក្សាព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសម្ងាត់។ 

 

អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គណនីឬលេខសម្ងាត់របស់អ្នកណាម្នាក់បានគ្រប់ពេលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងការយល់ព្រមពីម្ចាស់គណនី ឬលេខសម្ងាត់នោះឡើយ។ យើងមិនអាច និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីការខកខានមិនបានអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចទាំងនេះ។ 

 

 

 • ការទិញ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ

 

 

យើងអាចផ្តល់ជូននូវផលិតផល ឬសេវាកម្មតាមរយៈវេបសាយ ដែលលក្ខខណ្ឌបន្ថែមអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះ ការទិញទំនិញ ឬសេវាកម្ម និងផ្នែកជាក់លាក់ ឬលក្ខណៈពិសេសនៃគេហទំព័រ រួមទាំង ការប្រកួតប្រជែង ការផ្សព្វផ្សាយ ឬលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយយោង ( កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត) ។ អ្នកយល់ព្រមគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត រួមទាំងអ្នកដែលតំណាងឱ្យអ្នក មានអាយុស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការប្រើប្រាស់ ឬចូលរួមក្នុងសេវាកម្ម ឬលក្ខណៈពិសេសនោះ។ 

 

កាតព្វកិច្ចរបស់យើង ប្រសិនបើមានទាក់ទងនឹងផលិតផល សេវាកម្ម ឬការចូលដំណើរការ ដែលវាអាចរកបានសម្រាប់អ្នក ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត ដោយអនុលោមតាមផលិតផល សេវាកម្ម ឬការចូលប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន ហើយមិនមានអ្វីនៅលើគេហទំព័រនេះ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា ត្រូវបានកែប្រែ ឬផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតឡើយ។ ប្រសិនបើមានទំនាស់រវាងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត សម្រាប់ ឬអនុវត្តចំពោះផ្នែកជាក់លាក់នៃគេហទំព័រ ឬសម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយ ដែលផ្តល់ជូននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ ល័ក្ខខ័ណ្ឌចុងក្រោយត្រូវគ្រប់គ្រងដោយគោរពតាមការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ឬសេវាកម្មជាក់លាក់។

 

កន្លែងដែលអ្នកបានទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មពីយើង ឬអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នក ដើម្បីទាក់ទងសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ អ្នកយល់ព្រមថា យើងអាចផ្ញើឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយ ឬព័ត៌មានសាធារណៈ(រួមទាំង សារពាណិជ្ជកម្ម និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម) ដល់យើង ឬតាមរយៈភាគីទីបី ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬទីផ្សារ។ អ្នកមានសិទ្ធិដកការយល់ព្រម ចំពោះសារទីផ្សារទាំងនេះ ដោយ [ការជ្រើសរើសមុខងារនេះនៅលើគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក] ។

 

 

 • ភាពឯកជន

 

 

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ realme អនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ហើយល័ក្ខខ័ណ្ឌនានា ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលគោលការណ៍ឯកជនភាព។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមថា realme អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ដែលប្រមូលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។

 

 

 • គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់

 

 

វេបសាយអាចមានតំណភ្ជាប់ hypertext ទៅគេហទំព័រ ឬទំព័ររបស់ភាគីទីបី ផ្សេងទៀតហើយចុចលើតំណភ្ជាប់ hypertext បែបនេះអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័រ។គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ ឬទំព័រ ដែលបានភ្ជាប់ណាមួយ នៃគេហទំព័រទាំងនេះទេ ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនគាំទ្រខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រឬទំព័រដែលបានភ្ជាប់នេះឡើយ រាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មាន រឺសំភារៈ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ រឺទំព័រដែលភ្ជាប់នេះ។ ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនេះ គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផ្ទាល់។

 

អ្នកមិនត្រូវភ្ជាប់គេហទំព័រ ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត តាមរបៀប ដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើអាចឆ្លង(bypass) ទំព័រ ដែលមានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះបានទេ។ 

 

 1. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IPR)

 

រាល់ការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា សិទ្ធិរចនា និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត (ដែលបានចុះបញ្ជី និងមិនបានចុះបញ្ជី) នៅលើគេហទំព័រ និងខ្លឹមសារនឹងត្រូវរក្សាទុកជាកម្មសិទ្ធ realme និង / ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។

 

ឈ្មោះ រូបភាព និងនិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ realme ឬភាគីទីបី និងផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិ។ សិទ្ធិរចនានិង / ឬពាណិជ្ជសញ្ញា ដែលគ្រប់គ្រងដោយrealme និង / ឬភាគីទីបី។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ គ្មានអ្វីដែលមានចែងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងត្រូវបានបកស្រាយថាជាការប្រគល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជសញ្ញា សិទ្ធិនៃការរចនា ឬសិទ្ធិថតចម្លង របស់ realme ឬភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ 

 

In the event consent is given herein, you may not use realme trademarks in a manner likely to mislead consumers as to your relationship with realme, as to our sponsorship or endorsement of your company, products or services, or as to the origin of your products or services.  Any use of realme trademarks that is likely to confuse or mislead the public is unlawful and expressly prohibited.

 

 

 • ការបដិសេធ

 

 

យើងនឹងចាត់វិធានការបច្ចេកទេសចាំបាច់ ដើម្បីការពារព័ត៌មាន និងត្រួតពិនិត្យ និងសាកល្បងសម្ភារៈនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការផលិត ប៉ុន្តែអ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាយើងមិនធ្វើបទបង្ហាញ ការធានា ឬអនុវត្តថា គេហទំព័រ ឬមាតិកា សេវាកម្ម ឬលក្ខណៈពិសេសនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងគ្មានការរំខាន សុវត្ថិភាព ឬមិនមានកំហុស ឬគ្មានមេរោគ ឬកំហុសណាមួយនឹងត្រូវបានកែតំរូវ ឬ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកនឹងផ្តល់លទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយ។ គេហទំព័រ និងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើ "ដែលអាចប្រើបាន" និង "អាចរកបាន" យើងមិនមានការបង្ហាញ ឬការធានាណាមួយចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ ភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញ និងភាពពាក់ព័ន្ធនៃព័ត៌មានដែលអ្នកទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រ រួមទាំង ព័ត៌មានភាគីទីបី មាតិកា ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ រាល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័ រគឺអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 

យើងសូមបដិសេធ៖ (i) រាល់ការធានា ការបង្ហាញ ឬការបញ្ជាក់ រួមទាំងការធានាណាមួយនៃភាពត្រឹមត្រូវ ការមិនរំលោភបំពាន ភាពអាចរកស៊ីបាន និងភាពរឹងមាំសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។(ii) រាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាព ការលុបចោល និងការប្រព្រឹត្តរបស់ភាគីទីបី ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រមាតិកាសេវាកម្មនិង / ឬលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ការរំខាន ឬការខូចខាតទិន្នន័យ ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដែលអាចកើតឡើងនៅពេលប្រើគេហទំព័រ ឬឯកសារដែលបានមកពីវាឡើយ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការការពារប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័ររបស់អ្នក រួមមានផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ សូហ្វវែរ និងទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុកនៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងផ្នែករឹងកម្មវិធី និងទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបី ដែលអាចចូលប្រើ ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

 

ការបដិសេធខាងលើអនុវត្តចំពោះ ការខូចខាតការទទួលខុសត្រូវ ឬការខូចខាតណាមួយ ដែលបណ្តាលមកពីការបរាជ័យនៃការអនុវត្ត កំហុស ការលុបចោល ការរំខាន ការលុបចោល ការខ្វះចន្លោះ ការពន្យាពេលប្រតិបត្តិការ ឬការឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័រ ការបរាជ័យបណ្តាញទំនាក់ទំនង ការលួច ឬការបំផ្លាញ ឬការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត, ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រើប្រាស់មិនថាចំពោះការរំលោភកិច្ចសន្យាការ ធ្វើទារុណកម្ម ការធ្វេសប្រហែស ឬបុព្វហេតុណាមួយនៃសកម្មភាព។

 

 

 • ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

 

 

វិសាលភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះដោយប្រយោល ពិសេស ដោយចៃដន្យ ឧទាហរណ៍ ការបាត់បង់ ឬការពិន័យឬការខូចខាត ដែលបណ្តាលមកពីការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬការពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារ រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬប្រាក់ចំណូល ការបាត់បង់អាជីវកម្ម ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យ សូម្បីតែត្រូវបាន realme ណែនាំពីលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ ឬការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។

 

 1. សំណងចំពោះការខូចខាត

 

អ្នកយល់ព្រមសងសំណង ការពារ ចំពោះ realme ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា ដៃគូសហការ មន្រ្តី នាយក ភ្នាក់ងា និយោជិក អ្នកកាន់តំណែងមុន និងអ្នកស្នងតំណែង ក្នុងផលប្រយោជន៍ ដោយគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ ពីការទាមទារសកម្មភាពបណ្តឹង ឬនីតិវិធីណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយភាគីទីបីប្រឆាំងនឹង ក៏ដូចជា រាល់ការខាតបង់ ការខាតបង់ ការខូចខាត ការចំណាយ និងថ្លៃដើម (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាស្របច្បាប់សមរម្យ) ដែលកើតឡើងដោយ realme ដោយសារតែការកើតឡើងនៃការមិនអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

 

 

 • ខបំរុង

 

 

ក្នុងករណី ដែលការផ្តល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ថា មិនស្របច្បាប់ ចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត នឹងត្រូវអនុវត្តបាន ដល់កម្រិតពេញលេញ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ដែលអាចអនុវត្តបានហើយចំណែកដែលមិនអាចទទួលយកបាន ត្រូវចាត់ទុកថាត្រូវបានកាត់ចេញពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។

 

 

 • ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

 

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ នៅពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើង ដើម្បីផ្អាក ឬបញ្ឈប់គណនីរបស់អ្នកនិង / ឬបដិសេធការចូលប្រើគេហទំព័រ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនិង / ឬផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រ សម្រាប់ហេតុផលណាមួយដោយមាន ឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

នៅពេលបញ្ចប់ សិទ្ធិទាំងអស់ ដែលបានផ្តល់ជូនអ្នកក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នឹងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់។ កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ភាគី ដែលកើតឡើងមុនកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នឹងត្រូវផុតពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ ការផ្តល់ជូនណាមួយ នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ ឬដោយការជាប់ទាក់ទងមានគោលបំណងបន្តជាធរមាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងនៅមានតម្លៃ។

 

 

 • កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ទាំង​មូល

 

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងគោលការណ៍ ឬវិធានប្រតិបត្តិការណាមួយ ដែលបានបង្ហោះដោយយើង នៅលើគេហទំព័រ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀង និងការយោគយល់គ្នារវាងអ្នកនិងយើង និងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក មាតិកា សេវាកម្ម ឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ជំនួស និងបញ្ចប់ជាមុនណាមួយ។ ឬការព្រមព្រៀងរវាងយុគសម័យ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិ ងសំណើ មិនថាដោយផ្ទាល់មាត់ ឬសរសេររវាងអ្នកនិងយើង (រួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះ កំណែមុននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ) ។

 

 

 • គ្មានការបោះបង់សិទ្ធិ

 

 

ការខកខានរបស់យើង ឬការពន្យាពេលក្នុងការអនុវត្ត ឬពង្រឹងសិទ្ធិណាមួយ ឬការផ្តល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ នឹងមិនបង្កើតការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ក្នុងការអនុវត្តប្រឆាំងនឹងការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនោះទេ ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តន៍បន្ទាប់របស់វាឡើយ ដរាបណាវាត្រូវបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ គ្មានការលះបង់ណាមួយបង្កើតបានជាការលះបង់បន្តឬបន្តបន្ទាប់។

 

 

 • ច្បាប់ និងដំណោះស្រាយវិវាទ

 

 

អ្នកយល់ព្រមថា រាល់បញ្ហា ឬជម្លោះ ដែលកើតឡើងពីការទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

 

ក្នុងករណីមានវិវាទរវាង realme និងអ្នកដែលកើតឡើងក្រៅពី រឺទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ រឺការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ មុនដំបូងភាគីនីមួយៗត្រូវដោះស្រាយវិវាទនេះដោយសន្តិវិធី និងដោយស្មោះត្រង់។ ប្រសិនបើជម្លោះមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល ហុកសិប (៦០) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃ ដែលវិវាទកើតឡើង ភាគីទាំងពីរមានសិទ្ធិបញ្ជូនវិវាទនេះទៅអាជ្ញាកណ្តាល អាជ្ញាកណ្តាលអន្ដរជាតិអេស៊ាឌីស៊ី (SCIA) នៃទីក្រុងហ្សិនជិនប្រទេសចិន។

 

 

 • ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

 

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈ service.kh@realme.com

 

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021

 

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions