מדיניות אחריות

האחריות שלנו ניתנת על ידי Realme בהשלמה לזכויות המשפטיות הלאומיות הרלוונטיות כנגד המוצרים עצמם, היבואן והמוכר. לכן האחריות אינה משפיעה או משנה את הזכויות על פי החוק החל.

 1. Realm מתחייבת כי המוצרים הם ללא פגמים בהן בחומרים והן בשימוש תחת עומס רגיל, והאחריות חלה אם נעשה שימוש במוצר בהתאם למדריך למשתמש הרלוונטי במהלך תקופת האחריות (המוגדר להלן).
 2. תקופת האחריות, בישראל, זמינה רק לייבוא ישיר של מוצרים המיוצרים על ידי חברתנו, בתנאים בסעיף 1 כמפורט בטבלא:

מוצר

תקופת אחריות

פריט

מכשיר

12 חודשים

מוצרים & חלקים & עבודה

כלולות בחבילה סוללות מובנות, מטען

12 חודשים

כלולים בחבילת המכירה אוזניות, כבל USB וכו '.

12 חודשים

מוצרים נוספים הנרכשים מחוץ לחבילת המכירות: סוללה, אוזניות, כבל USB, מטען וכו '.

6 חודשים

 

 1. במדינות מסוימות, דיני צרכנים אינם מאפשרים מגבלות על תקופת האחריות
 2. ישנם חלקים המכוסים על ידי האחריות. לפיכך, המגבלות לעיל בסעיף 2 עשויות שלא לחול על חלקים שאינם עומדים בחוקים כאלה.
 3. מרכזי שירות מורשים של Realme יתקנו או יחליפו את המוצר או חלקים קשורים, במידת הצורך, במקרה של פגם בחומר ובביצוע תחת תנאי אחריות.
 4. במקרה של תיקון או החלפה של מוצר פגום או תקלה הנובעת מייצור במסגרת תקופת האחריות ותנאי האחריות, עלות התיקון לא חלה על הצרכן (חלקים, עבודה או אחרת). מוצרים, חלקים, חומרים או ציוד פגומים שהוחלפו ללא עלות שייכים ל- Realme ואינם מוחזרים ללקוחות על ידי מרכזי השירות.
 5. האחריות למוצר מתוקן או חלק חלופי בחינם תימשך למשך תקופת האחריות שנותרה או למשך שלושה חודשים מיום התיקון, התאריך הרחוק מבין שניהם.
 6. יש לשמור על תאריך הרכישה והוכחת רכישה תקפה (חשבונית או תעודת אחריות עם תאריך, IMEI / המספר הסידורי של החברה והמוצר שנרכש) במועד בקשת האחריות. Realm שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות הנ"ל ביחס לתביעת האחריות אם לא ניתן את הוכחת הרכישה.
 7. חלק מהמוצרים הנלווים אינם תחת האחריות ( קופסאת המכשיר, מדריך למשתמש, תעודת האחריות וכו').
 8. אחריות זו אינה כוללת פגמים או תקלות אשר נגרמו על ידי:
 • בלאי רגיל של הציוד או הזדקנות תקינה של המוצר / חלקים;
 • נזק למוצרים או לחלקים כתוצאה משימוש לרעה, הזנחה או תאונה (נפילה, כיפוף, ריסוק, חסימה, הדפסה, שימוש מחוץ לטווח הטמפרטורות שצוין במדריך ההוראות, נזק נוזלי וכו ');
 • כל התערבות, פירוק, תיקון, שינוי חלקים או תוכנה על ידי כל אדם / חברה מחוץ למרכז השירות המורשה;
 • אוכל שנשפך על המכשיר, קורוזיה, חלודה או שימוש לא נכון של טעינה בחשמל.
 • שריטות או נזק שנגרמו כתוצאה מחיכוך על משטחי פלסטיק וחלקים אחרים הנתונים לפגיעה חיצונית כתוצאה משימוש רגיל;
 • שימוש אחר במוצר מעבר למה שתואר במדריך המשתמש.
 1. האחריות אינה חלה במקרים:
 • ה- IMEI / מספר סדרתי או חותמת האחריות אינם קריאים, פגומים שהוסרו.
 • הוכחת רכישה לא בנמצא.
 1. האחריות חלה על המוצר וחלקיו. האחריות אינה חלה על התכנה או ציוד נלווה ברשות צד ג'. עם זאת, עליך לבדוק את הסכם הרישיון של משתמש הקצה, הודעות / הסברים על אחריות פרטנית ו / או את החריגים המוצעים למוצרים מסוג זה.
 2. שירות המשלוחים המהיר הוא ללא עלות עבור לקוחות Realme. יש ליצור קשר עם מרכז השירות או לגשת לחנות שם קניתם את המכשיר.

מה באחריותך?

עליכם למחוק כל מידע ונתונים אישיים (מספרי טלפון, הודעות, תמונות וכו') אשר שמורים במכשיר אותו אתם מוסרים למרכז השירות המוסמך לתחזוקה או תיקונים תחת אחריות זו.

מגבלות של אחריות Realme

 1. למעט כאמור לעיל, Realme אינה מתחייבת לאחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, על פי דין או אחרת. חוק הצרכן במדינות מסוימות אינו מאפשר מגבלות על בסיס אחריות המוצר, ולכן מגבלות מסוימות באחריות זו עשויות שלא לחול עליך.
 2. אם לא תגבה את הנתונים של המכשיר לפני מסירתו למרכז שירות תחת אחריות זו, Realme אינה אחראית לנזקים או אובדן של תוכנות, נתונים, מידע, SIM הנמצאים במכשיר.
 3. Realm לא תישא באחריות לכל נזק במקרה של הפרת אחריות, ככל שמותר על פי החוק המקומי, וגם אם לא ניתן יהיה לצפות באופן סביר את השלכותיה של הפרה כזו. כצרכן, השימוש במכשירים הוא לא לצורכי מסחר. אם כן, Realme אינה אחראית לאובדן זמן, ואבדן הכנסה, חיסכון צפוי בחוזה או נזקים עקיפים הנובעים מחוסר יכולת להשתמש במכשיר.
 4. אם קיימות אם המוצר, אנא צור קשר עם מרכז השירות של Realme או עם מרכזי שירות מוסמכים, תוכלו למצוא את המידע באתר האינטרנט שלנו.
 5. כללי האחריות עשויים להתעדכן מעת לעת על ידי Realme. אנא בקרו תמיד באתר האינטרנט כדי למצוא את המידע העדכני ביותר בנושא כללי האחריות.
 6. בהופעת סמל זה (עם או בלי מסגרת), סוללות (אם קיים) ו / או אריזה, מציין כי אסור להיפטר מהמכשיר, אביזרי חשמל (כגון אוזניות, מתאמים או כבלים) עם פסולת ביתית.
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions